Närästys ja refluksi

Närästys on jotain sellaista, joka tapahtuu tahattomasti. Henkilö voi tuntea happamuutta tai karvasta makua ruokatorvessaan, mutta se ei tule suuhun asti. Tässä tapauksessa sitä ei pidetä yhtenä niistä asioista jotka pilaavat paaston, sillä se ei tule ulos suuhun.

Mutta mikäli se tulee suuhun asti, niin siinä tapauksessa se tulee takaisinvirtauksen tai oksentamisen määräyksen alle.

Sanan qalas (käännetty tässä takaisinvirtaus) on tulkittu tarkoittavan oksentamista tai pientä määrää oksennusta, joka tulee kurkkuun mutta ei täytä suuta. Ja on sanottu että se on se, mitä vatsa palauttaa ylös kurkkuun kun se on täysi.

Katso An-Nawawin Al-Majmuu’, 4/4.

Määräys tätä koskien on että mikäli se palautetaan vatsaan vaikka sen olisi voinut poistaa, tama rikkoo paaston; ja mikäli henkilö nielee sen koska ei kyennyt poistamaan sitä, niin silloin se ei vaikuta paastoon.

Ash-Sharh As-Saghiirissa (1/700) sanotaan qalasia koskien:

”Jos hän ei kykene poistamaan sitä – kuten silloin kun se ei mene kurkkua edemmäs – niin hänen ei tarvitse tehdä mitään.”

Ibn Hazm sanoi Al-Muhallassa (4/225):

”Takaisunvirtaus, joka tulee ulos kurkusta, ei mitätöi paastoa kunhan henkilö ei tarkoituksella niele sitä takaisin sen jälkeen kun se on tullut suuhun ja hän kykenee poistamaan sen.”

Sitten hän sanoi (4/348):

“Emme tiedä mitään mielipide-eroa koskien sitä tosiasiaa että refluksi (takaisinvirtaus) ja very, jotka tulevat ulos ihmisestä eivätkä mene takaisin kurkkuun, eivät pilaa paastoa. Vaikka olisi olemassa eriävä mielipide, emme kiinnittäisi siihen mitään huomiota, sillä ei ole olemassa mitään tekstiä jonka mukaan se pilaisi paaston.”

Al-Muntaqa Sharh Al-Muwatta’:ssa (2/65) sanotaan:

Maalikilta on kerrottu että hän sanoi: “Joka röyhtäisee ja refluksi saapuu hänen suuhunsa mutta hän nielaisee sen takaisin, hänen ei tarvitse korvata sitä Ramadan-paaston päivää.” Ibn al-Qaasim kertoi Maalikin sanoneen: “Jos se tulee paikkaan, josta hän voisi halutessaan poistaa sen, mutta hän nielee sen takaisin, niin hänen on korvattava se paasto. Jos hän tukahduttaa sen ennen sitä, niin hänen ei tarvitse tehdä mitään.”

Al-Insaafissa sanotaan:

“Jos oksennusta tai refluksia saapuu hänen suuhunsa ja hän nielaisee sen, niin hän on rikkonut paastonsa. Imaam Ahmad sanoi tämän. Tämä määräys pätee vaikka se olisi vähän, sillä on mahdollista välttää sen tekeminen.”

Haashiyat Al-‘Adawi:ssa (1/448) sanotaan refluksin määräyksen mainitsemisen jälkeen:

”Refluksi on kuin oksennus, jonka vatsa palauttaa ollessaan täysi.”

http://islamqa.com/en/ref/40696

Mainokset