Onko raskaana olevan naisen parempi paastota vai olla paastoamatta?

Raskaana olevan naisen on pakollista paastota, aivan kuten kenen tahansa muunkin, ellei hän pelkää itsensä tai vauvansa puolesta, jolloin hänen on sallittua olla paastoamatta.

Ibn ’Abbaas sanoi, koskien jaetta

“Ja niille, joille paastoaminen on vaikeaa, on hyvitys köyhän ruokkimisessa (jokaista päivää kohden),” [al-Baqarah 2:184]

“Tämä on vapautus, joka myönnettiin vanhoille miehille ja vanhoille naisille, jotka kykenevät paastoamaan mutta se on vaikeaa, joten heidän on sallittu olla paastoamatta, ja heidän on ruokittava yksi köyhä ihminen jokaista päivää kohden; ja niille jotka ovat sairaana tai raskaana, jos he pelkäävät lastensa puolesta, joten heidän on sallittua olla paastoamatta ja heidän on ruokittava (yksi köyhä jokaista päivää kohden).” ( Abu Dawuud, 2317; Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan Irwaa’ Al-Ghaliil, 4/25, 18)

Tulisi huomata, että raskaana olevan naisen saattaa olla sallittua, pakollista tai kiellettyä olla paastoamatta.

Hänen on sallittua olla paastoamatta mikäli paastoaminen on hänelle liian vaikeaa, mutta ei vahingoita häntä.

Se on pakollista hänelle mikäli paastoaminen aiheuttaisi vahinkoa hänelle tai hänen vauvalleen.

Se on hänelle haraam mikäli hänen paastoamisestaan ei aiheudu mitään vahinkoa.

Shaikh Ibn ‘Uthaimiin sanoi:

Raskaana olevan naisen tapauksessa, yhden näistä kahdesta skenaariosta on pädettävä:

1 – Hän on vahva ja aktiivinen, ja paastoaminen ei aiheuta hänelle vaikeutta eikä vaikuta hänen vauvaansa. Tämän naisen on pakollista paastota, sillä hänellä ei ole mitään syytä olla paastoamatta.

2 – Kun nainen ei kykene paastoamaan koska raskaus on hänelle liian vaikea, tai hän on fyysisesti heikko, tai jostain muusta syystä. Tässä tapauksessa hänen tulisi rikkoa paasto, erityisesti mikäli se iaheuttaisi vahinkoa hänen vauvalleen – jolloin hänen on pakollista olla paastoamatta. (Fataawaa Ash-Shaikh Ibn ‘Uthaimiin, 1/487)

Shaikh Ibn Baaz sanoi:

Raskaana olevat ja imettävät naiset tulevat saman määräyksen alle kuin ne, jotka ovat sairaita. Mikäli paastoaminen on heille liian vaikeaa, heidän on määrätty rikkovan paastonsa, ja heidän on korvattava menetetyt paastot kun he kykenevät tekemään niin, aivan kuten sellaisen tapauksessa, joka on sairas. Jotkut oppineet ovat sitä mieltä että heidän on tarpeeksi ruokkia yksi köyhä ihminen jokaista menettämäänsä päivää kohden, mutta tämä on heikko näkemys. Oikea näkemys on että heidän on korvattava menetetyt päivät, kuten on niiden kohdalla jotka olivat sairaana tai matkalla, sillä Allaah sanoo:

“…Mutta jos joku teistä on sairas tai matkalla, niin sama määrä muista päivistä.” [al-Baqarah 2:184]

Tätä ilmentää myös Anas ibn Maalik al-Ka’bin hadiith, jonka mukaan Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Allaah on vapauttanut matkaajan paastoamisen velvoitteesta ja on vähentänyt rukousta puolella hänelle, ja Hän on vapauttanut raskaana olevat ja imettävät naiset paastoamisen velvollisuudesta.” (Tuhfat Al-Ikhwaan bi Ajwabah Muhimmah Tata’alliq bi Arkaan Al-Islaam, s. 171)

Ja Allaah tietää parhaiten.

http://islamqa.com/en/ref/3434/

Mainokset