Mitä tarkoittaa hadiith, jonka mukaan adhanin kuultuaan saa vielä syödä sen, mitä piteli kädessään?

Abu Hurairah kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Jos joku teistä kuulee kutsun (rukoukseen) ja astia on vielä hänen kädessään, niin älköön laitako sitä alas ennen kuin hän on lopettanut sen.” (Ahmad, 10251; Abu Dawuud. 2350; Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih Sahiih Abi Dawuudissa)

Oppineet ovat tulkinneet tämän tarkoittavan sellaista mu’athhinia, joka antaa adhaanin ennen todellista aamunkoittoa.

Ibn al-Qayyim sanoi Tahdhiib As-Sunanissa että jotkut salafit seurasivat mainitun hadiithin ilmeistä merkitystä, ja pitivät sallittuna syödä ja juoda Fajrin adhanin kuulemisen jälkeen. Sitten hän sanoi:

”Mutta enemmistö on sitä mieltä että suhuurin (aamupalan) tulee loppua siihen kun aamu sarastaa. Tämä on neljän Imaamin ja kaikkien alueiden fiqh-oppineiden enemmistön näkemys, sekä on myös kerrottu ’Umarilta ja Ibn ’Abbaasilta. Edellä mainitut käyttivät todisteena Profeetan saws sanoja ”syökää ja juokaa kunnes kuulette Ibn Umm Maktuumin adhaanin, sillä hän ei anna adhaania ennen kuin aamu tulee.” Se on kerrottu näin Al-Bukhaarissa, joissain versiooissa sanotaan ”… ja hän oli sokea mies, joka ei antanut rukosukutsua ennen kuin hänelle sanottiin ’Aamu on tullut, aamu on tullut'” Ja enemmistö käytti todisteena Allahin sanoja ”… Ja syökää ja juokaa kunnes teille erottuu aamun valkoinen lanka (yön) mustasta langasta…”, sekä Profeetan saws sanoja ”Syökää ja juokaa kunnes Ibn Umm Maktuum antaa adhanin,” ja hänen sanojaan ”On olemassa kaksi aamunkoittoa. Ensimmäinen ei tee syömisestä haraamia eikä rukoilemisesta sallittua, mutta toinen tekee syömisestä haraam ja rukoilemisesta sallittua.” (kertonut Al-Baihaqi Sunanissaan)”

Mainokset