Zakaah Al-Fitr

Dr. Bilaal Philips


Merkitys

Zakaah Al-Fitriä kutsutaan usein myös nimellä Sadaqah Al-Fitr. Sana Fitr tarkoittaa samaa kuin Iftaar, paaston rikkominen, ja se tulee samasta juurisanasta kuin Futuur, joka tarkoittaa aamupalaa. Näin ollen, islamilaisittain, Zakaah Al-Fitr on niille almuille annettu nimi, jotka jaetaan Ramadaan-paaston loputtua.

Luokitus

Sadaqah Al-Fitr on velvollisuus, joka on waajib (pakollinen) jokaiselle muslimille, olipa hän sitten miespuolinen tai naispuolinen, alaikäinen tai aikuinen, niin kauan kun hänellä on varaa sen maksamiseen. Todiste siitä että tämä hyväntekeväisyyden muoto on pakollinen, löytyy Sunnasta, jossa Ibn ’Umar kertoi että Profeetta saws teki Zakaah al-Fitrin pakolliseksi jokaiselle orjalle, vapaalle, miehelle, naiselle, nuorelle ja vanhalle muslimien joukosta; yksi saa’ kuivattuja taateleita tai yksi saa’ ohraa. (Bukhaari osa 2, s. 339, no. 579) Talouden pää voi maksaa vaadittavan summan muiden jäsenten puolesta. Abu Sa’iid Al-Khudri sanoi: ”Nuorien ja vanhojen, vapaiden ja orjien puolesta meillä oli tapanamme ottaa Allahin Lähettilään elinaikana yksi saa’ viljaa, juustoa tai rusinoita.” (Muslim osa 2, s. 469, no. 2155)

Tärkeys

Myös Sadaqah Al-Fitrillä on osansa Zakaatin merkittävässä roolissa rahan kiertämiseen islamilaisessa yhteiskunnassa. Mutta Sadaqah Al-Fitrin tapauksessa jokaisen yksilön on laskettava, kuinka paljon almuja hänen on maksettava itsestään sekä hänen elatettavistaan, ja mentävä yhteisöön löytääkseen ne, jotka ansaitsevat sellaista hyväntekeväisyyttä. Näin ollen Sadaqah Al-Fitrillä on erittäin tärkeä rooli yhteisön siteiden kehittymisessä. Rikkaiden on tultava suoraan yhteyyteen köyhien kanssa, ja köyhät laitetaan yhteyteen äärimmäisen köyhien kanssa. Tämä kontakti yhteiskunnan eri tasojen välillä auttaa rakentamaan todellisia veljeyden siteitä sekä rakkautta islamilaisen yhteiskunnan sisällä, ja opettaa niitä joilla on, olemaan anteliaita niitä kohtaan, joilla ei ole.

Tarkoitus

Zakaah Al-Fitrin päätarkoitus on antaa paastonneille keino hyvittää virheensä paastokuukauden aikana. Zakaah Al-Fitr antaa myös köyhille mahdollisuuden juhlia paaston rikkomisen juhlaa (Eid Al-Fitriä) muiden muslimien ohella. Ibn ’Abbaas kertoi että ”Profeetta teki Zakaah Al-Fitristä pakollisen jotta ne, jotka paastosivat, puhdistuisivat (Ramadanin aikana tekemistään) joutavista teioistaan ja häpeällisestä puheestaan, ja jotta köyhät saisivat ruokaa. Joka antaa sen ennen (Eid-)rukousta, se tullaan hyväksymään Zakaatina, mutta se, joka antaa sen rukouksen jälkeen, on antanut Sadaqaa.” (Abu Dawuud osa 2, s. 421, no. 1605; Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih) Näin ollen Sadaqah Al-Fitrin tavoite on uskovaisten henkinen kehitys. Velvoittamalla heidät luopumaan osasta omaisuuttaan, uskovaisille opetetaan anteliaisuuden ja myötätunnon korkeammat moraaliset luonteenpiirteet, sekä kitollisuutta Allahille ja oikeamielisyyttä. Mutta, koska islaam ei hylkää ihmisen materiaalisia tarpeita, osa Zakaah Al-Fitrin tavoitteesta on yhteiskunnan köyhempien jäsenten hyvinvointi.

Ehdot

Zakaah Al-Fitr on pakollinen ainoastaan tiettynä ajanjaksona. Jos joku menettää tämän aikajakson ilman hyvää syytä, niin hän on tehnyt syntiä eikä voi hyvittää sitä. Tämä hyväntekeväisyyden muoto tulee pakolliseksi auringonlaskusta viimeisenä paastopäivänä, ja pysyy pakollisena Eid-rukouksen alkuun asti (hieman auringonnousun jälkeen seuraavana päivänä). Mutta se voidaan maksaa ennen yllä mainittua ajanjaksoa, sillä monilla shaaboista oli tapanaan maksaa Sadaqah Al-Fitr muutama päivä ennen Eidiä. Nafi’ kertoi että Profeetan saws seuralaisella Ibn ’Umarilla oli tapanaan antaa se niille jotka hyväksyivät sen, ja ihmisillä oli tapanaan antaa se muutama päivä ennen Eidiä. (Bukhaari osa 2, s.339, no. 579) Ibn ’Umar kertoi että Profeetta saws määräsi että se tulee antaa ennen kuin ihmiset menevät rukoukselle. Ja Ibn ’Abbaas kertoi Profeetan saws sanoneen, ”Joka antaa sen ennen rukousta, se hyväksytään (häneltä) Zakaatina, mutta häneltä, joka antaa sen rukouksen jälkeen, tavallisena hyväntekeväisyytenä.” Näin ollen sen, joka unohtaa maksaa Zakaah Al-Fitrin ajoissa, tulisi tehdä se niin pian kuin mahdollista, vaikka sitä ei lasketakaan Zakaah Al-Fitriksi.

Summa

Zakaatin summa on sama kaikille riippumatta heidän erilaisista tulohaarukoistaan. Mimimimäärä on yksi saa’ (kaksi kourallista) ruokaa, viljaa tai kuivattuja hedelmiä jokaista perheenjäsentä kohden. [suom. huom.: myös syntymättömästä vauvasta on mustahabb maksaa] Tämä laskelma perustuu Ibn ’Umarin kerrontaan, jonka mukaan Profeetta saws teki Zakaah Al-Fitrin pakolliseksi ja maksettavaksi saa’na kuivattuja taateleita tai saa’na ohraa. Sahaabi Abu Sa’iid Al-Khudri sanoi että ”Profeetan aikana me annoimme sen saa’na ruokaa, kuivattuja taateleita, ohraa, rusinoita tai kuivattua juustoa.” (Bukhari osa 2, s. 340, no. 582)

http://www.ramadanreminders.com/zakat_alfitr.php

Mainokset