Paastoaminen tarkoittaa hyödyttömän ja valheellisen puheen hylkäämistä

Ibn Khuzaymah, Ibn Hibaan sekä Al-Haakim kertoivat että Abu Hurairah kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Paastoaminen ei tarkoita ainoastaan ruuasta ja juomasta luopumista, vaan paastoaminen tarkoittaa myös joutavasta ja moraalittomasta puheesta luopumista.” (Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassa Sahiih At-Targhiib wat-Tarhiib, 1082)

‘Umar ibn al-Khattaab ja ‘Ali ibn Abi Taalib sanoivat: ”Paastoaminen ei tarkoita pelkkää ruuasta ja juomasta luopumista, se tarkoittaa myös valheista, vääryydestä ja joutavasta puheesta luopumista.”

Al-Haakim kertoi Abu Hurairan sanoneen että Allahin Lähettiläs sanoi: ”Paastoaminen ei tarkoita ainoastaan ruuasta ja juomasta pidättäytymistä, vaan paastoaminen tarkoittaa hyödyttömästä ja hävyttömästä puheesta pidättäytymistä. Jos joku kiroaa sinut tai kohtelee sinua huonolla tavalla, niin sano, ’Minä paastoan, minä paastoan.’” (Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassa Sahiih Al-Jaami’, 5376. Hyödytön puhe on valheellista puhetta, tai on sanottu että se tarkoittaa sellasita puhetta, josta ei ole mitään hyötyä.)

Al-Bukhaari (1894) ja Muslim (1151) kertoivat Abu Hurairalta että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Paastoaminen on suoja, joten (paastoavan henkilön) ei tulisi sanoa hävyttömyyksiä tai käyttäytyä tietämättömällä tavalla. Jos joku haluaa taistella hänen kanssaan tai loukkaa häntä, sanokoon (hänelle) ’Minä paastoan’ kahdesti.”

An-Nawawi said: ”Rafth (käännetty tässä hävytömyydet) tarkoittaa typerää ja moraalitonta puhetta. Ja tietämättömyys on lähellä hävyttömyyttä, ja on vastoin viisautta ja sitä mikä on oikein, olipa se sitten sanoissa tai teoissa.”

Jaabir ibn ‘Abdullaah sanoi: ”Jos paastoat, niin sulje korvasi, silmäsi ja kielesi valheilta ja synniltä; älä solvaa palvelijoitasi; ole rauhallinen ja ylväs päivänä jona paastoat; älä anna sellaisen päivän jona et paastoa, ja sellaisen päivän jona paastoat, olla samanlaisia.”

On kerrottu että Taliiq ibn Qais kertoi Abu Dharrin sanoneen: ”Kun paastoat, ole niin varovainen kuin pystyt.” Kun Taliiq paastosi, hän pysyi sisällä kodissaan ja tuli ulos ainoastaan rukoillakseen.

Kun Abu Hurairah ja hänen seuralaisensa paastosivat, he pysyttelivät moskeijalla ja sanoivat, ”Me pidämme paastomme puhtaana.” Katso Al-Muhalla, 4/305

Eräs oppinut sanoi: ”Henkilön, joka paastoaa, on paastottava silmillään ja oltava katsomatta mitään mikä ei ole sallittua; (sekä) korvillaan ja olla kuuntelematta mitään mikä ei ole sallittua; (sekä) kielellään ja oltava puhumatta mitään moraalittomia sanoja tai solvaamatta ketään tai kertomatta valheita tai puhumatta pahaa.”

Ja Profeetta saws sanoi: ”Jos joku teistä paastoaa, niin älköön puhuko hävyttömästi tai käyttäytykö tietämättömällä tavalla, ja jos joku loukkaa häntä tai haluaa taistella hänen kanssaan, niin sanokoon (hänelle) ’Minä paastoan.’” (Bukhaari, 1894; Muslim 1151)

Al-Haafidh sanoi: ’Älköön puhuko hävyttömästi’ tarkoittaa älköön sanoko mitään huonoja sanoja.

’Älköön käyttäytykö tietämättömällä tavalla’ tarkoittaa älköön tehkö mitään tietämättömien ihmisten tekemistä teoista, kuten huutaminen, typeryys jne.

Tällä hadiithilla tarkoitetaan että hänen ei tulisi vastata samalla lailla, vaan hänen tulisi rajoittaa itsensä sanomaan ’Minä paastoan.’

Synnintekijän paasto on hyödytön

Abu Hurairah kertoi että Allahin Lähettiläs sanoi: ”Joka ei luovu valheellisesta puheesta ja sen mukaan toimimisesta, sekä välinpitämättömyydestä, niin Allahilla ei ole mitään tarvetta sille että hän luopuu ruuastaan ja juomastaan.” (Bukhaari 1903, 6057)

At-Tabaraani kertoi saman hadiithin Al-Mu’jam As-Saghiirissa sekä Al-Mu’jam Al-Awsatissa sanoituksella: ”Joka ei luovu moraalittomasta puheesta ja valehtelemisesta, Allahilla ei ole mitään tarvetta sille että hän luopuu ruuastaan ja juomastaan.” (Al-Albaani luokitteli sen olevan hasan kirjassaan Sahiih At-Targhiib wat-Tarhiib)

Sanonta ”valheellinen puhe” pitää sisällään valehtelemisen, pahan puhumisen, juorujen levittämisen sekä väärän todistuksen antamisen, ja kaiken sellaisen puheen, joka on haraam.

Sen mukaan toimiminen tarkoittaa pahojen ja moraalittomien tekojen tekemistä. Katso Tuhfat Al-Awaadhii.

Välinpitämättömyys tarkoittaa kaikenlaisten syntien tekemistä. Tämä oli As-Sindin näkemys Haashiyat Ibn Maajah:ssa.

Al-Haafidh sanoi: ”Koskien sanoja ’Allahilla ei ole mitään tarvetta sille että hän luopuu ruuastaan ja juomastaan,’ Ibn Battaal sanoi: ’Tämä ei tarkoita sitä että hänet kuuluu määrätä lopettamaan paastoaminen, vaan se on varoitus valheellista puhetta sekä muita sen ohella mainittuja asioita vastaan… Tämä on viittaus siihen että hänen paastonsa ei ole hyväksytty… Mitä sillä tarkoitetaan, on se, että paasto joka on saastunut vääryydestä, on hylätty, ja että paasto, joka on vapaa siitä, on hyväksytty.”

Ibn Al-‘Arabi sanoi: ”Tämä hadiith ilmentää sitä, että joka tekee tässä mainitut asiat, ei tule saamaan palkkiota paastostaan. Mitä tällä tarkoitetaan on se, että paaston palkkio ei voi ylittää valheellisen puheen ja muiden tässä mainittujen asioiden syntiä.”

Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikilla synneillä on vaikutus paastoon, ja näin ollen vähentävät paastoamisen palkkiota. Palkkio voi jopa peruuntua kokonaan mikäli syntejä on liian paljon.

Synnit vähentävät paaston palkkiota ja voivat jopa peruuttaa sen kokonaan

Synnit vähentävät paastoamisen palkkiosta. Mitä enemmän syntejä tehdään ja mitä vakavempia ne ovat, sitä enemmän se vähentää paastoamisen palkkiosta, ja ne voivat jopa peruuttaa palkkion kokonaan, niin että henkilö saattaa olla riistänyt itseltään ruuan, juoman ja kaikki asiat jotka rikkovat paaston, ja silti riistänyt itseltään palkkion siitä olemalla tottelematon Allahia kohtaan. Sen tähden Profeetta saws sanoi: ”Voi olla että se, joka paastoaa, ei saa mitään muuta paastostaan kuin nälän, ja (voi olla) että se, joka rukoilee qiyaamin, ei saa mitään muuta qiyaamistaan kuin unettoman yön.” (Ibn Maajah, 1690; Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassa Sahiih Ibn Maajah)

Syntien tekeminen ei mitätöi paastoa

Mitä tulee paastoon, jonka ohella tehdään syntejä, niin ne eivät mitätöi paastoa, vaan se on hyväksytty ja paastoava henkilö on täyttänyt velvollisuutensa eikä hänen tarvitse hyvittää paastoaan. Mutta se synti vähentää paaston palkkiota ja saattaa peruuttaa sen kokonaan, kuten yllä on mainittu.

An-Nawawi sanoi Al-Majmuu’:ssa (6/398): ”Paastoavan henkilön tulee suojella paastoaan pahanpuhumiselta ja solvaamiselta. Tämä tarkoittaa sitä että paastoavan henkilön on vielä tärkeämpää välttää näitä syntejä kuin muiden, vaikka myös paastoamattomien tulee välttää näitä syntejä, sillä se on määrätty kaikissa tilanteissa. Jos joku puhuu pahaa paastotessaan, niin hän on tehnyt synnin, mutta se ei mitätöi hänen paastoaan meidän näkemyksemme mukaan. Tämä on Maalikin, Abu Haniifan, Ahmadin sekä kaikkien oppineiden mielipide lukuun ottamatta Al-Awzaa’ia, joka sanoi että pahanpuhuminen mitätöi paaston ja se on korvattava.”

http://islamqa.com/en/ref/37658 ; http://islamqa.com/en/ref/50763/ ; http://islamqa.com/en/ref/50063 ; http://islamqa.com/en/ref/37989/

Mainokset