Välinpitämättömyys rukousta kohtaan

Imaam Adh-Dhahabi

Allaah sanoo: ”Sitten heidän jälkeensä seurasi sukupolvi, jotka hylkäsivät rukouksen ja seurasivat haluja, joten heidät tullaan heittämään Ghayy:hin (Helvetissä oleva laakso). Paitsi ne, jotka katuvat ja uskovat ja tekevät hyviä tekoja…” (Maryam 19:59-60)

Ibn ’Abbaas selitti, että se ei tarkoita sitä että he hylkäsivät rukoukset kokonaan, vaan että he myöhästyttivät niitä niille määrättyjen aikojen loppuun. Sa’iid ibn Musayyab, suuri Imaami Sahaaboja seuranneesta sukupolvesta, pohdiskeli tätä sanoen: ”Henkilö on välinpitämätön, mikäli hän myöhästyttää päivä-rukouksen iltapäivärukouksen aikaan, iltapäivärukouksen melkein aringonlasku-rukouksen aikaan, auringonlasku-rukouksen iltarukouksen aikaan, ja iltarukouksen aamu-rukouksen aikaan, ja myöhästyttäen aamu-rukouksen kunnes aurinko on juuri nousemaisillaan. Jos joku kuolee ilman katumusta, tällä tavalla jatkaen, niin Allaah on luvannut hänelle Ghayy:n, ja se on Helvetissä oleva laakso, joka on erittäin syvä ja siellä on pilaantunutta ruokaa.”

Allaah sanoo: ”Varoitus (wayl) niille rukoililijoille, jotka ovat välinpitämättömiä rukouksistaan.” (Quran 107:4-5)

Sa’d bin Abi Waqqaas sanoi: ”Kysyin Allahin Lähettiläältä ’välinpitämättömän’ tarkoituksesta, ja hän vastasi: ’Se tarkoittaa sen (rukouksen) myöhästyttämistä sille määrätyn ajan loppuun asti.’” (Bazzaar)

Kun Allaah kutsuu sellaisia ihmisiä, he ovat laiskoja ja suorittavat rukouksen erittäin myöhään. Hän on luvannut heille wayl:in, mikä ilmentää hyvin suurta rangaistusta.

Jotkut sanovat, ”Wayl on Helvetissä oleva laakso, äärimmäisen kuuma, ja se on paikka niille, jotka myöhästyttävät tai jättävät rukouksia, lukuun ottamatta niitä, jotka katuvat ja korjaavat tapansa.”

Allaah sanoo: ”Oi te jotka uskotte, älkää antako omaisuutenne tai lastenne viedä teitä pois Allahin muistelemisesta. Ja joka tekee niin, niin he ovat niitä, jotka tulevat olemaan häviäjiä.” (Al-Munaafiquun 63:9)

Tafsiir-oppineet sanovat: ”Tässä jakeessa ’Allahin muisteleminen’ tarkoittaa viittä päivittäistä rukousta. Jos joku on niin kiireinen myymisen ja ostamisen kanssa, tai päivittäisen työnsä kanssa elannon ansaitsemiseksi, tai lastensa kanssa, että hän ei voi suorittaa rukouksiaan ajallaan, niin hän tulee olemaan häviäjien joukossa.”

Profeetta saws sanoi tähän liittyen: ”Ensimmäinen asia, joka tullaan tuomitsemaan ihmisen tekojen joukosta Ylösnousemuksen päivänä, on rukous. Jos se on hyvässä tilassa, hän tulee läpäisemään testin ja kukoistamaan, ja jos se on puutteellinen, hän tulee epäonnistumaan testissä ja olemaan häviäjä.” (Tirmidhi)

Allaah sanoo, kertoen meille Helvetin asukkaista, (että heiltä tullaan kysymään): ”’Mikä sai teidät päätymään Helvettiin?’ He tulevat sanomaan: ’Emme olleet rukoilijoiden joukosta, emmekä ruokkineet köyhiä. Ja puhuimme turhaa turhanpuhujien kanssa, ja kielsimme Hyvityksen päivän, kunnes meille tuli se mikä on varmaa (ts. kuolema).’ Joten silloin mikään välittäjien välittäminen (shafaa’ah) ei tule hyödyttämään heitä.” (Al-Muddathhir 74:42-48)

Profeetta saw sanoi: ”Liitto meidän (uskovaisien) välillä on rukous, joten jos joku hylkää sen, hänestä on tullut epäuskovainen.” (Ahmad, Ibn Maajah, Abu Dawuud, An-Nasaa’ii, At-Tirmidhi). Hän sanoi myös: ”Mikä on miehen ja epäuskovaisuuden välillä, on rukouksen hylkääminen.” (Muslim)

Allahin Lähettilään saws on myös kerrottu sanoneen: ”Jos joku hylkää iltapäivärukouksen, hänen teoistaan ei ole mitään hyötyä.” (Bukhaari)

Ja hän saws sanoi: ”Jos joku hylkää rukouksen tarkoituksella, hänellä ei ole mitään vaateita (mitä hän voisi odottaa) Allahilta.” (Sunan).

Abdullah ibn ’Amr ibn Al-’Aas kertoi että Profeetta saws mainitsi eräänä päivänä rukouksen sanoen,”Jos joku pitää siitä kiinni, se tulee olemaan valo, todiste ja pelastus hänelle Ylösnousemuksen päivänä; mutta jos joku ei pidä siitä kiinnni, se ei tule olemaan hänelle valo, eikä todiste, eikä pelastus; ja Ylösnousemuksen päivänä hänet tullaan liittämään Qaaruuniin, Faaraoon, Hamaniin sekä ’Ubayy ibn Khalafiin (islamin suuri vihollinen Quraishin joukosta).” (Ahmad, Ad-Darimii sekä Al-Baihaqii)

Jotkut oppineet ovat selittäneet että sellainen henkilö joka hylkää rukouksen, tullaan herättämään sellaisen nelikon kanssa, sillä hänen rukouksen hylkäämisensä saattaa johtua hänen kiinnostuksestaan omaisuuttaan, maataan, työtään, kauppaansa tms. kohtaan. Näin ollen, mikäli hän oli kiireinen omaisuutensa kanssa, hänet tullaan herättämään Qaaruunin kanssa; jos maansa kanssa, niin Faaraon kanssa; jos työnsä kanssa, niin Hamanin kanssa; ja jos kaupankäynnin kanssa, niin ’Ubayy ibn Khalafin – Mekan epäuskkovaisten joukossa olleen kauppiaan – kanssa.

Mu’aadh ibn Jabal kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”Jos joku hylkää rukouksen tarkoituksella, hänellä ei ole mitään vaadetta Allahilta, Kaikkein Korkeimmalta.” (Ahmad)

’Umar ibn Al-Khattaab kertoi että eräs mies kysyi Profeetalta saws: ”Oi Allahin Lähettiläs, mikä teko on kaikkein rakastetuin Allahille, Kaikkein Korkeimmalle?” Profeetta vastasi: ”Rukous sen oikealla ajallaan. Sillä, joka ei rukoile, ei ole uskontoa. Rukous on (islamin) uskonnon pääpilari.” (Al-Baihaqii)

Sen jälkeen kun ’Umaria oli puukotettu, hänelle sanottiin, ”Rukous, oi Uskovaisten johtaja!” Hän sanoi, ”Kyllä, totisesti! Jos joku menettää rukouksen, hänellä ei ole mitään osaa islamissa,” ja sen sanottuaan hän rukoili hänen haavojensa vuotaessa.

’Abdullaah ibn Shaqiiq sanoi että Profeetan saws seuralaiset eivät pitäneet mitenkään hyvien tekojen hylkäämistä epäuskona, paitsi rukouksen hylkäämistä.

Kun ’Alilta kysyttiin eräästä naisesta joka ei rukoillut, hän vastasi: ”Se, joka ei rukoile, on epäuskovainen.” Ibn Mas’uud sanoi että sillä, joka ei rukoile, ei ole uskontoa; ja Ibn ’Abbaas sanoi: ”Se, joka jättää pois yhdenkin rukouksen tarkoituksella, tulee näkemään, kun hän tapaa Allahin, Kaikkein Korkeimman, että Hän on hänelle vihainen.”

Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Kun ihminen tapaa Allahin oltuaan välinpitämätön rukoustaan kohtaan, hän tulee tapaamaan Hänet aivan kuin hän ei olisi palvonut Häntä lainkaan, eikä tehnyt mitään hyviä tekoja.” Ja Ibn Hazm sanoi: ”Shirkin jälkeen ei ole mitään suurempaa syntiä kuin rukouksen menettäminen (mikäli joku tarkoituksella myöhästyttää rukouksen yli sille määrätyn ajan vaikka hän olisi kyennyt rukoilemaan sen ajallaan, ilman mitään pätevää syytä joka sallii sen myöhästyttämisen yli aikansa) ja uskovaisen tappaminen ilman oikeutta.”

Ibraahiim An-Nakhaa’ii sanoi: ”Siitä, joka on jättänyt pois rukouksen, on tullut epäuskovainen.” ’Awn ibn ’Abdullaah sanoi: ”Kun ihminen haudataan, enismmäinen kysymys joka häneltä tullaan kysymään, tulee olemaan rukousta koskien. Jos se hyväksytään häneltä, hänen muita tekojaan katsotaan, mutta jos sitä ei hyväksytä häneltä, mihinkään muihin tekoihin ei tulla katsomaan.”

’Abdullaah ibn Al-’Aas kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Henkilö, joka yhdistää kaksi rukousta ilman syytä, menee sisään portista suurien syntien joukossa.”

Etsimme Allahin johdatusta ja apua, sillä totisesti Hän on Antelias, Jalomielinen, ja Kaikkein Armollisin armollisista!

Imaam Adh-Dhahabin kirjasta Al Kabaa’ir (Suuret synnit)

http://sisters.islamway.com/modules.php?name=News&file=article&sid=811

Mainokset