Hajuvesi sekä muut hajut

Mitä tulee siihen että paastoava henkilö hengittää hajuvettä, niin tällä ei ole väliä. Shaikh Ibn ’Uthaimiinilta kysyttiin siitä ja hän sanoi: ”On sallittua käyttää sitä päivän aikana Ramadanina sekä haistaa sitä, lukuun ottamatta bakhuuria (eräänlainen suitsukkeen tapainen hajuste jota poltetaan), jota ei tule hengittää, sillä siinä on osasia jotka saattavat päästä vatsaan, ja se on savua.” (Fataawa Islamiyyah, 2/128)

On sallittua käyttää hajuvettä Ramadanina ja se ei mitätöi paastoa.

Fataawa Al-Lajnah Ad-Daa’imassa lukee: ”Ja hajut ja tuoksut yleisesti, olivatpa ne hajuvettä tai muita, eivät pilaa paastoa Ramadanina tai muina aikoina, olipa paasto pakollinen tai naafil.”

He sanoivat myös: ”Se, joka laittaa hajustetta päivän aikana Ramadanina paastotessaan, ei pilaa paastoaan, mutta hänen ei tule hengittää suitsukkeita tai jauheen muodossa olevia tuoksuja kuten myskiä.” (Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/271)

Shaikh Ibn ‘Uthaimiin sanoi myös: ”Koskien parfyymiä, paastoavan henkilön on sallittua laittaa sitä päivän alussa ja lopussa, olipa hajuste suitsukkeen, öljyn tai minkä tahansa muodossa, mutta ei ole sallittua hengittää suitskkeita, sillä suitsukkeet sisältävät osasia, jotka saattavat hengitettäsessä päästä vatsaan nenän kautta.” (Fataawa Arkaan al-Islam, p. 46)

Höyryt ja savut

Mikä on määräys koskien sitä että istuu päivän aikana Ramadanina lähellä laitetta, josta tulee höyryä tai savua? Mikäli tämä on osa henkiön työtä, mikä on määräys?

”Tässä ei ole mitään väärää, mutta hänen ei tulisi tarkoituksella hengittää savua tai pölyä. Mutta mikäli jokin menee hänen kurkkuunsa hänen haluamattaan tai tarkoittamattaan sitä, niin siinä ei ole mitään väärää eikä se vaikuta mihinkään.” (Majmuu’ Fataawa Ibn ‘Uthaimiin, Fataawa As-Siyaam, 281)

Siinä ei ole mitään vikaa etät paastoava henkilö haistaa hyviä hajuja – ruuasta, hajusteista jne. – mutta hänen ei tule hengittää bakuuria (suitsukkeita) tai ruokakattilasta tulevaa höyryä, sillä näissä on osasia, jotka voivat päätyä hänen vatsaansa.

Haashiyat Ad-Dasuuqissa (1/525) lukee: ”Mikäli bakhuurin savu tai ruokakattilan höyry pääsee kurkkuun, päivä on korvattava … mikäli se pääsee tarkoituksellisen hengittämisen kautta, ja olipa näin tekevä sitten se, joka valmistaa sitä, tai joku muu. Mutta jos jokin siitä pääseen hänen kurkkuunsa hänen haluamattaan, niin oikean mielipiteen mukaan hänen ei tarvitse korvata sitä (päivää), olipa hän sitten se joka valmistaa sitä tai joku muu.”

Huomio 1:

”Kaikki, mikä saapuu vatsaan ja vartalon sisään, mitätöi paaston, olipa se sitten hyödyllistä tai vahingollista, vaikka henkilö nielaisisi helmen rukousnauhasta, tai palan metallia, tai mitä tahansa, se mitätöi paaston. Joten ei ole olennaista että se asia joka mitätöi paaston, syödään tai juodaan, tai että se olisi ravitsevaa tai hyödyllistä. Kaikkea, mikä saapuu vatsaan, pidetään ruokana tai juomana.” (Majmuu’ Fataawa Ibn ‘Uthaimiin, Fataawa As-Siyaam, 203-204)

Huomio 2:

Paaston mitätöivät asiat (kuukautisia ja nifaasia lukuun ottamatta) mitätöivät paaston ainoastaan, mikäli

a)   henkilö oli tietoinen määräyksestä eikä tietämätön siitä;
b)   hän teki sen tietoisesti eikä unohteliaisuudesta; ja
c)   hän teki sen omasta valinnastaan eikä tahtomattaan tai pakotettuna siihen.

Mainokset