Hijran tekeminen Koraanista

Allaah kertoo Koraanissa Profeetta Muhammadin saws valittaneen Hänelle:

”Ja Lähettiläs sanoi: ’Oi Herrani, totisesti kansani ovat hylänneet tämän Koraanin.’” [Al-Furqaan 25:30]

Arabiankielinen sana on ’mahjuur’, mikä tulee samasta juuresta kuin sana ’hijrah’, eli he ovat ottaneet Koraanin hijran kohteeksi, tehneet siitä hijran.


Ibn Kathiir sanoi tämän jakeen tafsiirissa:

”Kun hän (saws) resitoi heille (epäuskovaisille) Koraania, he puhuivat hölynpölyä tai puhuivat jostain muusta jotteivat kuulisi sitä.

Tämä on eräs  muoto sen hylkäämisestä ja torjumisesta;

ja olla uskomatta siihen on sama kuin sen hylkääminen;

ja olla pohtimatta sen merkityksiä sekä yrittämättä ymmärtää sitä on sama kuin sen hylkääminen;

ja olla toimimatta sen mukaan sekä seuraamata sen määräyksiä ja noudattamatta sen kieltoja on sama kuin sen hylkääminen;

ja pois kääntyminen siitä runojen tai muiden sanojen tai laulujen tai hyödyttömän puheen tai jonkin muun tavan puoleen, on sama kuin sen hylkääminen…”


Ja Ibn Al-Qayyim sanoi kirjassaan Al-Fawaa’id:

”Ja hijran tekeminen Koraanista on (ts. voi tapahtua) useilla eri tavoilla:

Yksi niistä on hijra sen kuuntelemisesta sekä siihen uskomisesta ja sen huomioimisesta;

Ja toinen on hijra sen mukaan toimimisesta sekä toimimisesta sen sallimien ja kieltämien asioiden mukaan, vaikka hän lukisi sitä ja uskoisi siihen;

Ja kolmas on hijra sen mukaan tuomitsemisesta sekä siihen turvautumisesta määräysten saamiseksi uskonnon periaatteissa ja sen haaroissa, sekä oletus siitä että se ei hyödytä varmuutta (ts. että Koraanissa olevat asiat eivät ole varmoja eivätkä lisää varmuutta niistä asioista), ja että sen todisteet ovat ainoastaan sanallisia eivätkä vaikuta tietoon;

Ja neljäs on hijra sen pohtimisesta ja ymmärtämisestä (tai siihen pyrkimisestä) sekä tiedosta sitä kohtaan, mitä Puhuja (ts. Allaah) on halunut (tai tarkoittanut) sillä;

Ja viides on hijra sillä parantamisesta sekä lääkitsemisestä kaikissa sydämien sairauksissa ja taudeissa, joten henkilö tavoittelee sen sairauksien parannusta muista (lähteistä) kuin siitä (Koraanista) sekä hylkää sillä lääkitsemisen.”

Mainokset