syyskuu 2009


Top 10 tekosyytä musliminaisilta, jotka eivät käytä hijaabia
Huwayda Isma’eel, Al-Bayaan Magazine

Astu katumuksen junaan, oi siskoni, ennen kuin se kulkee ohi sinun asemasi. Pohdiskele syvästi, oi siskoni, sitä, mitä tapahtuu tänään ennen kuin huominen tulee. Ajattele, siskoni, alkaen nyt.

Kaikki ylistys kuuluu Allahille kuten Hänen Majesteettisuutensa ja Suuri Mahtinsa ansaitsevat. Lähetän rukouksia ja pyydän siunauksia Hänen jalon Lähettiläänsä päälle, joka piirsi meille tien Allahin tyytyväisyyteen sekä Hänen Paratiisiinsa. Tämä polku on suora polku, jota ympäröivät hyveet joka puolelta, ja (polku,) joka noudattaa parhaita moraalikäsityksiä, joita lisäävät puhtauden, suojelemisen ja siveyden vaatteet. Se on se polku, jota kaksi ihmiskunnan puolisoa, eli miehet ja naiset, kulkevat, kohti harmonista tyytyväisyyttä ja onnea sekä tässä elämässä että Tuonpuoleisessa.

Juuri tästä johtuen Suojelija, siunattu ja kaikkien epätäydelliyyksien yläpuolella, on tehnyt hijaabin käyttämisestä pakollisen velvollisuuden naiselle, turvana hänen siveydelleen sekä suojana hänen kunnialleen ja merkkinä hänen uskostaan. Se on tästä johtuen, että yhteiskunnat (niin muslimi- kuin ei-muslimi-), jotka ovat etääntyneet kauas Allahin tieltä ja poikenneet Hänen suoralta polultaan, ovat sairaita yhhteiskuntia, jotka tarvitsevat hoitoa joka johtaisi heidät parannukseen ja onnellisuuteen.

Niiden kuvien joukossa, jotka osoittavat yhteiskunnan etääntymisen siltä polulta ja tekevät selväksi sen harhautumisen ja erkaantumisen tason siitä, on sellaisten naisten avoin levinneisyys, jotka eivät ainoastaan paljasta kasvojaan, vaan kaunistautuvat ja näyttelevät kauneuttaan. Valitettavasti näemme tämän ilmenevän myös islamilaisissa yhteiskunnissa, huolimatta siitä että islamilaiset vaatteet ovat niin laajalle levinneitä. Joten, mitkä ovat ne syyt, jotka ovat johtaneet tähän poikkeamaan?

Laitoimme tämän kysymyksen ryhmälle naisia, joilta otimme kymmenen suurinta tekosyytä, ja tutkimisen ja tarkastelun valossa näiden tekosyiden heikkous tuli meille ilmiselväksi.

Pysy kanssamme, rakas muslimisisko, näillä muutamilla riveillä, jotta voimme niiden kautta tunte syyt hijaabista pois kääntymiseen ja sitten käsitellä jokaista niistä.

Tekosyy yksi: En ole vielä vakuuttunut hijaabin tarpeellisuudesta. (lisää…)

Tuomiopäivään valmistautuminen

Imaam Ibn Hajar Al-Asqalanin koskettava kokoelma Profeetan, Oikeamielisten edeltäjien sekä viisaiden ihmisten sanoja.

Neuvoja kahdessa lauseessa

On kerrottu että Profeetta saws sanoi: ”On olemassa kaksi piirrettä, ja mikään ei ole parempi kuin ne: Usko Allahiin ja muslimien hyödyttäminen. Ja on olemassa kaksi piirrettä, eikä mikään ole pahempi kuin ne: Vertaisten liittäminen Allahin rinnalle sekä muslimien vahingoittaminen.”

Profeetta saws sanoi: ”Istu oppineiden kanssa ja kuuntele viisaiden puhetta, sillä totisesti Allaah, Ylistetty, antaa viisauden valolla elämän kuolleelle sydämelle, aivan kuten hän antaa sadevedellä elämän kuolleelle maaperälle.”

Abu Bakr As-Sidiiq sanoi: ”Se, joka menee hautaan ilman elantoa on kuin hän haluaisi ylittää purjehtia meren yli ilman laivaa.”

’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Tämän maailman kunnia on omaisuudessa, ja Tuonpuoleisen kunnia on oikeamielisissä teoissa.”

’Uthmaan ibn ’Affaan sanoi: ”Dunyasta huolehtiminen on pimeys sydämessä, ja Tuonpuoleisesta huolehtiminen on valo sydämessä.”

’Ali ibn Abi Taalib sanoi: ”Se, joka tavoittelee tietoa, Paratiisi tulee tavoittelemaan häntä. Ja se, joka tavoittelee tottelemattomuutta, Helvetin tuli tulee tavoittelemaan häntä.”

Yahya ibn Mu’aadh sanoi: ”Kunniallinen ihminen ei ikinä olisi tottelematon Allahia kohtaan, ja viisas ihminen ei ikinä valitsisi Dunyaa Tuonpuoleisen sijaan.”

Al-A’mash sanoi: “Se, jonka pääoma on taqwa; kielet ovat kykenemättömiä kuvailemaan sitä omaisuutta, joka hänen hurskautensa on. Ja se, jonka pääoma on dunya; kielet ovat kykenemättömiä kuvailemaan hänen menetyksensä suuruutta hänen menetettyään hurskauden.” (lisää…)

Sydämet ovat Allahin astioita

Ibn Al-Qayyim

Palvelijaa ei piinaa mikään ankaruudessa suurempi rangaistus, kuin sydämen kovettuminen ja sen etäällä oleminen Allahista. Tuli on luotu sulattamaan kovettuneen sydämen; tämän sydämen, joka on kaikkein kaukaisin sydämistä Allahia kohtaan. Jos sydämestä tulee kovettunut, silmästä tulee kuiva.

On olemassa neljä asiaa jotka, kun rajoja rikotaan niitä koskien, kovettavat sydämen: ruoka, uni, puhe sekä yhdyntä. Sairaudesta kärsivä vartalo ei saa ravintoa ruuasta tai vedestä, ja samalla tavalla sairas sydän ei hyödy varoittamisesta tai kehoittamisesta.

Joka haluaa puhdistaa sydämensä, antakoon Allahille etusijan alhaisten halujensa sijaan.

Se sydän, joka pitää kiinni alhaisista haluistaan, on verhottu Allahilta sen näitä asioita kohtaan olevan riippuvuuden vahvuuden mukaisesti. Sydämet ovat Allahin astioita Hänen maansa päällä, täten kaikkein rakastetuimmat niistä Hänelle ovat ne, jotka ovat kaikkein pehmeimmät, puhtaimmat ja harhautumista vastustavimmat. (lisää…)

Pointtina ei ole vaikeus
Ibn Taimiyyah

“…Ja tulisi olla tiedossa että Allahin tyytyväisyys ja rakkaus eivät ole riippuvaisia itsensä kiduttamisesta ja vaikeuksien läpi kahlaamisesta, niin että jokin asia olisi parempi ainoastaan sen mukaisesti, kuinka vaikea se on. Monet tietämättömät ihmiset olettavat että palkkio saavutetaan vaikeuksien mukaisesti kaikessa. Ei! Sen sijaan palkkio on yhdenmukainen teon hyödyllisyyden kanssa, sekä sen kanssa, kuinka paljon se ilmentää tottelevaisuutta Allahille ja Hänen Lähettiläälleen.

Joten mitä hyödyllisempi jokin teko on ja mitä tottelevaisempi sen tekijä on, sitä hyveellisempi se on. Teot eivät ole hyveellisiä määränsä takia. Vaan ne ovat hyveellisiä sen vaikutuksen takia, mikä niillä on sydämeen.

Tämän takia, kun ’Uqbah ibn ’Aamirin sisko vannoi suorittavansa Hajjin paljain jaloin kävelle, Profeetta saws sanoi: ”Totisesti Allaah ei ole tarpeessa sille että siskosi kiduttaa itseään. Laita hänet jatkamaan ratsastaen.” Kerrottiin että hän laittoi hänet (siskonsa) teurastamaan eläimen, ja on myös kerrottu että hän laittoi hänet paastoamaan. Sama koskee myös Juwairiyyan (Profeetan saws vaimon) hadiithia, kun hän oli tekemässä tasbiih (sanoa ’Subhaan Allaah’) pikkukiviä käyttäen ennen iltapäivää, ja hän saws tuli takaisin yöllä ja löysi hänet istumasta siinä samassa asennossa. Joten hän saws sanoi hänelle: ”Minä sanoin kolme kertaa neljä sanaa, jotka painaisivat enemmän kuin kaikki, mitä olet sanonut tänään.” (lisää…)

Määräys rukouksen aikomuksen muuttamisesta sen aloitettuaan

Shaikh Ibn ’Uthaimiinilta kysyttiin aikomuksen muuttamisesta rukouksessa.

Hän vastasi:

Aikomuksen muuttaminen tarkoittaa joko (i) sen muuttamista yhdestä tietystä asiasta toiseen, tai (ii) jostakin yleisestä johonkin tiettyyn. Tämä ei ole oikein, mutta jos se on (iii) muuttaminen jostain tietystä johonkin yleiseen, niin siinä ei ole mitään väärää.

Esimerkiksi:

(i)   Muuttaminen yhdestä tietystä asiasta toiseen: Henkilö halusi muuttaa Duhaa-sunnarukouksen tavalliseen Fajr-rukoukseen jonka hän oli menettänyt ja halusi korvata. Hän sanoi takbiirin (Allaahu Akbar, ts. aloitti rukouksensa) aikomuksenaan suorittaa kaksi Duhaa-rukouksen rak’aa, sitten hän muisti ettei ollut suorittanut Fajria, joten hän muutti sen Fajr-rukoukseksi. Tämä ei ole hyväksyttyä, sillä Fajr on kaksi rak’aa, joille hänellä olisi pitänyt olla aikomus rukouksen alusta alkaen. (lisää…)

Paaston keskeyttäminen kesken päivän

– Pakollisen paaston keskeyttäminen ilman paaston rikkomiseen oikeuttavaa syytä on haraam oppineiden yhtämielisyydellä.

– Vapaaehtoisen paaston keskeyttäminen on sallittua minkä tahansa syyn takia tai ilman syytä.

Pakollinen paasto

Ibn Qudaamah (4/412) sanoi: ”Mikäli henkilö aloittaa pakollisen paaston, kuten menetetyn Ramadaan-paaston korvaamisen, tai paaston jonka hän vannoi suorittavansa, tai hyvityksenä tehtävän paaston, niin hänen ei ole sallittua rikkoa paastoansa. Tästä asiasta ei ole olemassa mitään opiineiden erimielisyyttä, ylistys olkoon Allahille.”

Ibn Muflih sanoi Al-Furuu’ssa: ”On haraam rikkoa pakollinen paasto.”

Vapaaehtoinen paasto

1 – Muslim (1154) kertoi ’Aa’ishan sanoneen: ”Profeetta tuli luokseni eräänä päivänä ja sanoi: ’Onko teillä mitään (ruokaa)?’ Sanoimme ’Ei,’ joten hän sanoi: ’Sitten minä paastoan.’ Sitten hän tuli luoksemme eräänä toisena päivänä ja me sanoimme, ’Oi Allahin Lähettiläs, meille on annettu hieman haysaa (eräänlainen taateleista ja kirkastetusta voista tehty ruoka).’ Hän sanoi: ’Näyttäkää se minulle, sillä aloitin päivän paastoten.’ Sitten hän söi.”

An-Nawawi sanoi: ”Tämä tukee selkeästi Ash-Shaafi’in sekä hänen kanssaan samaa mieltä olleiden näkemystä (siitä), että naafil-paaston voi rikkoa, ja henkilö voi syödä päivän aikana ja peruuttaa paaston, koska se on naafil (vapaaehtoinen), ja tällä henkilöllä on valinnanvaraa aloittaa se ja jatkaa sitä (tai olla aloittamatta ja olla jatkamatta). Niiden joukosta, jotka seurasivat tätä näkemystä, oli joukko Sahaaboja, Ahmad, Ishaaq sekä muista, mutta kaikki heistä, ja myös Ash-Shaafi’i, olivat yhtä mieltä siitä, että on mustahabb suorittaa paasto loppuun asti…” (lisää…)

Tieto ja vilpittömyys.

العلم ما نفع

قال الشافعي رحمه الله:

العِلْمُ مَا نَفَعَ لَيْسَ مَا حُفِظَ.

Tieto on sitä, joka hyödyttää

Ash-Shaafi’ii (rahimahullaah) sano:

“Tieto on sitä, joka hyödyttää; ei sitä, joka opetellaan ulkoa.”

__________________________

الإخلاصُ

قال الشافعي رحمه الله

لَوْ اجْتَهَدَ أحَدُكُمْ كُلَ الجُهْدِ عَلى أنْ يَرضِيَ الناسَ كُلًّهُمُ عَنْهُ فَلا سَبِيلَ لَهُ فَلْيُخلِصِ العَبدُ عَمَلَهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهُ تعالى

Vilpittömyys

Ash-Shaafi’ii (rahimahullaah) sanoi:

“Jos joku teistä ponnistelisi äärimmäisimmällä ponnistelulla saadakseen kaikki ihmiset tyytyväisiksi häneen, niin hänelle ei ole  mitään keinoa (ts. hän ei ikinä pysty tekemään sitä). Joten puhdistakoon orja ne tekonsa, jotka ovat hänen ja Allahin ta’aala välillä.”

__________________________

وقال أيْضاً:

لا يَعْرِفُ الرِّيَاءُ الا المُخلِصُونَ.

Ja hän sanoi myös,

“Ketkään eivät tiedä (tunne) riyaa, paitsi vilpittömät.”

Hiljaisuus, rakkaus ja kunnia.

مُرَاقَبَةُ اللِّسَانِ

سُئِلَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ

فَقِيلَ لَه: ألا تَجِيب رَحِمَكَ اللهُ

فَقالَ: لا, حَتى أدْرِيَ الفَضْلَ فِي سُكُوتِي أو فِي جَوابِي

Kielen muraaqabah

Ash-Shaafi’ilta (rahimahullaah) kysyttiin jotakin asiaa koskien.

Ja hänelle sanottiin: “Etkö vastaa, Allaah armahtakon sinua!”

Hän sanoi: “En, kunnes tiedän hyödyn hiljaisuudestani tai vastauksestani.” (lisää…)

Seuraava sivu »