Pilkkaavan kielen tappaminen

Muhammad Ash-Shariif

Al-Ma’ruur ibn Suwayd kertoo kerran nähneensä Abu Dharrin – olkoon Allaah häneen tyytyväinen – kauniiseen shaaliin pukeutuneena. Hänen orjallaan, joka seisoi hänen vieressään, oli täysin samanlainen kuin se, lämmin ja kaunis.

Ma’ruur sanoi Abu Dharrille, “Kenties voisit ottaa palvelijasi shaalin ja antaa hänelle toisen (halvemman).”

“En ikinä,” sanoi Abu Dharr, “sillä minulla oli kerran palvelija jonka äiti ei ollut arabi, ja minä  kirosin hänet ja hänen äitinsä. Tämä palvelija meni Allahin Lähettilään saws luokse valittaen sanomistani sanoista. Kun Allahin Lähettiläs saws näki minut, hän sanoi, ’Oi Abu Dharr, sinä olet  mies, jossa on vielä jaahiliyyaa.’”

Näistä tuskallisista sanoista johtuen Abu Dharr puetti aina palvelijansa tismalleen samoihin vaatteisiin kuin  mitä hän itse käytti.

Rakkaat veljet ja siskot, Allahia kohtaan tehdään totelemattomuutta kaikkein eniten meidän kielillämme. On olemassa synti, joka liukuu joukossamme; synti, jonka monet ottavat kevytmielisesti; synti, jolle nauretaan; synti, joka saattaa aivan hyvin viedä jonkun Helvetin tuleen: Se on muiden loukkaamisen synti.

Lue huolellisesti tämä seuraava jae. Se on Allahin käsky, jooka alkaa kutsulla niille, joilla on uskoa. Allaah ta’aala sanoo Koraanissa:

”Oi te jotka uskotte, älköön yksi ryhmä pilkatko toista, (sillä) kenties he (joita pilkataan) ovat parempia kuin he; älköönkä naiset (pilkatko) toisia naisia, kenties he (joita pilkataan) ovat heitä parempia; älkääkä loukatko toisianne nimityksillä. Kuinka paha (asia) onkaan tottelemattomuuden nimitys uskon jälkeen. Ja jotka eivät kadu, niin he ovat niitä, jotka ovat väärintekijöitä.” [Al-Hujuraat 49:11]

Kenties se, jota pilkataan, on rakastetumpi Allahille. Subhaan Allaah, muistakaamme tämä jos ikinä yritämme pilkata jotakuta: kenties Allaah rakastaa häntä ja ei rakasta meitä. Eivätkö epäjumalanpalvojat pilkanneet Allahin Lähettilästä saws – ja me tiedämme että Allaah rakasti häntä eikä heitä. Eivätkö tekopyhät pilkanneet shaaboja – ja me tiedämme että Allaah rakasti sahaaboja eikä heitä.

Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Totisesti joku puhuu sanoja sellaisten joukosta, joita Allaah vihaa, välittämättä lainkaan siitä mitä hän sanoo, ja niillä sanoilla hänet singotaan Helvetin tuleen.” (Bukhaari)

On olemassa erilaisia syitä sille, miksi joku haluaa loukata, pilkata tai ivata toisia yhteisön jäseniä:

Ensinnäkin: Heillä on heikko uskon taso ja heidän pelkonsa Allahia kohtaan on alhainen. Tämä on yksi suurimmista syistä.

Toiseksi: He viettävät paljon aikaa kokoontumisissaan, joista ei ole mitään hyötyä.

Kolmanneksi: He itse saattavat haluta muiden ylistävän heitä. Surullista (mutta totta), että kun on joku oppilas tai yhteisön jäsen joka loukkaa toisia, niin usein se on juuri hän, joka haluaa olla se ’hyvä tyyppi’. Muitta kuinka hän voisi olla ’hyvä tyyppi’ jos hän tekee jotain sellaista, jota Allaah ja Hänen Lähettiläänsä vihaavat?

Neljänneksi: He unohtavat sellaisten rangaistuksen, jotka pilkkaavat toisia. Imaam Al-Baihaqii kertoo Shu’aab Al-Iimaanissa että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Totisesti ne ihmiset, jotka pilkkaavat muita, heille tullaan avaamaan Paratiisin portti. Heille tullaan sanomaan: ’Tule (ja astu sisään).’ Se ihminen tulee tulemaan kaiken epätoivonsa ja lannistuneisuutensa kanssa, mutta kun hän pääsee lähelle, portti tullaan sulkemaan päin hänen naamaansa. Sitten toinen (Paratiisin) portti tullaan avaamaan ja tullaan sanomaan: ’Tule (ja astu sisään.’ Joten se henkilö tulee kaiken epätoivonsa ja lannistuneisuutensa kanssa. Mutta kun hän pääsee lähelle, se portti tullaan sulkemaan päin hänen naamaansa. Tämä tulee tapahtumaan hänelle kunnes hän päätyy siihen tilaan että kun hänelle sanotaan ’Tule,’ hän ei (enää) tule menetettyään toivonsa siitä että hän ikinä pääsisi Paratiisiin.”

Viidenneksi: Ne, jotka pilkkaavat muita, saattavat tehdä niin rakkaudesta epäuskovaisia kohtaan sekä matkiakseen heitä. Kuinka monesti näemmenkään koomikkojen pilkkaavan ihmisiä ja kaikkien nauravan? Totisesti muiden pilkkaaminen ja heidän loukkaamisensa on jaahiliyyan ja kufrin lunteenpiirre, ja se ei ole koskaan uskovaisen luonteenpiirre.

Allaah ta’aala näyttää meille suurah Al-Mutaffifiinissa kuinka tämä muille nauramisen luonteenpiirre on yksi epäuskovaisien luonteenpiirteistä:

”Totisesti niillä, jotka tekivät rikkomuksia, oli tapanaan nauraa niille jotka uskoivat.” [Al-Mutaffifiin 83:29]

Tämän synnin vakavuus vaihtelee loukattavasta kohteesta riippuen:

Kaikkein korkeimmalla vakavuustasolla on pilkata Allahia tai Hänen jakeitaan tai Hänen Lähettilästään – sallAllaahu ’alaihi wa sallam.

Joukko tekopyhiä alkoi eräänä päivänä vitsailla Qurr’aastaan, eli Allahin Lähettilään saws seuralaisista. He kuvailivat pilkkaavin sanoin heidän olevan suurivatsaisia, joilla on valehtelevat kielet ja jotka ovat pelkurimaisia. Allaah ta’aalaa kertoo meille Koraanissa: ”Ja jos kysyt heiltä, niin he tulevat totisesti sanomaan, ’Toden totta me vain keskustelimme ja leikimme.’ Sano: ’Allahia, Hänen jakeitaan ja Hänen Lähettilästäänkö te pilkkasitte?’ Älkää keksikö tekosyitä, te olette tehneet epäuskoa uskonne jälkeen. Jos annamme anteeksi osalle teistä, niin tulemme rankaisemaan toisia teistä, sillä te olitte rikkojia.” [At-Tawbah 9:65-66]

Sahaabojen ivaaminen ja pilkkaaminen

Juuri mainittu tapahtuma, tekopyhien tekemät kommentit, olivat itse asiassa sahaaboille suunnattuja. (Mutta) Koraani osoittaa meille, että tämä oli suoraa Allahin, Hänen jakeidensa sekä Hänen Lähettiläänsä pilkkaamista.

Shaikh Al-’Uthaimiin – rahimahullaah – sanoi: ”Täten ymmärrämme että joku, joka kiroaa ja pilkkaa sahaaboja, on kaafir. Tämä johtuu siitä että heidän kunniansa loukkaaminen on tosiasiassa yritys ivata Allahia sekä Hänen Lähettilästään ja Sharii’aa.”

Hurskaiden uskovaisien pilkkaaminen

Esimerkiksi jos joku pilkkaa hurskasta uskovaa hänen uskontonsa harjoittamisen takia, kuten veljen parran pilkkaaminen tai siskon hijaabin pilkkaaminen jne. Tämän tekeminen – eli muslimin pilkkaaminen hänen islaminsa takia – voi hyvinkin viedä jonkun kokonaan pois islamin piiristä.

Allaah ta’aalaa sanoo suurah Al-Mutaffifiinissa:

”Totisesti niillä, jotka tekivät rikkomuksia, oli tapanaan nauraa niille jotka uskoivat.” [Al-Mutaffifiin 83:29]

Kuten Tafsiir At-Tabarissa on kerrottu, tekopyhät olivat kerran istuskelemassa, katsellen hyväntekeväisyyttä jota uskovaiset antoivat. Niistä, jotka antoivat paljon, kuten ’Abdur-Rahmaan ibn ’Awf, he sanoivat, ”Hän antoi sen näyttääkseen muille.” Niistä, jotka antoivat vähän, he sanoivat: ”Totisesti Allahilla ei ole mitään tarvetta hänen säälittäville almuilleen.”

Joten Allaah ta’aalaa paljasti suurah At-Tawbassa:

”Ne, jotka piikittelevät runsaasti antavia uskovaisten joukosta heidän sadaqaansa koskien, sekä niitä jotka eivät löydä muuta (annettavaa) kuin ponnistelunsa, joten he pilkkaavat heitä (uskovaisia) – Allaah tulee pilkkaamaan heitä, ja heille tulee olemaan tuskallinen rangaistus.” [At-Tawbah 9:79]

Ihmisten pilkkaaminen yleisesti

Tämä koskee niin jumalaapelkääviä kuin pahantekijöitäkin, uskovaisen ei tule nöyryyttää ihmisiä ja/tai käyttää heistä halventavia nimityksiä, eikä heidän tule ivata heidän luomustaan (ts. sitä, millaiseksi heidät on luotu).

Allaah ta’aala sanoo:

”Oi te jotka uskotte, älköön yksi ryhmä pilkatko toista…” [Al-Hujuraat 49:11]

Ja Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Siinä on tarpeeksi syntiä ihmiselle että hän pilkkaa muslimiveljeään.”

’Abdullaah ibn Mas’uudilla – olkoon Allaah häneen tyytyväinen – olii tapanaan sanoa, kuten Ibn Abi ’Aasim kertoi, ”Kautta Allahin, Jonka lisäksi ei ole mitään palvomisen arvoista paitsi Hän, ei ole mitään asiaa joka olisi enemmän pitkän vankeuden ansaitseva, kuin (ihmisen) oma kieli.”

Osa 2

Abu Muusaa – olkoon Allaah häneen tyytyväinen – sanoi: ”Kysyin Allahin Lähettiläältä, ’Kuka muslimeista on kaikkein paras?’ Hän vastasi: ’Se, jonka kieleltä ja käsiltä muut muslimit ovat suojassa’” (Bukhaari ja Muslim)

Pilkkalinnulla [eng.  ’mockingbird’ eli sanatarkasti käännettynä pilkkalintu, oikea suomenkielinen nimi matkijalintu], joka on tavanomainen läntisellä pallonpuoliskolla, on hyvin mielenkiintoinen nimi. Pilkkalintu on saanut nimensä kyvystään matkia muiden eläinten ääniä. Se yhdistää omia lauluääniään muiden lintujen äänien kanssa, tehden niin lähes pilkkaavalla tavalla. Se on uhanalainen laji, ja me toivomme – in sha Allaah – että se pilkkalintu, jolta se on saanut nimensä, tulee tulemaan uhanalaiseksi myös meidän yhteisöissämme.

Al-Hasan Al-Basrii – rahimahullaah – sanoi: ”Se, joka ei hallitse kielensä lipsahduksia, ei ole ymmärtänyt uskontoaan.”

Rakkaat veljet ja siskot, yksi surullisimmista asioista on nähdä moskeijan vakiokävijöiden, tai musliminuorten johtajien, olevan niitä, jotka pilkkaavat muita. Niin monet nuorisoryhmät ja opintopiirit ympäri Pohjois-Amerikkaa on rakennettu tämän aatteen varaan, että ollakseen ’cool’ on ivattava ja pilkattava muita.

Muissa paikoissa, tunnen henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka ovat hylänneet paikalliset moskeijat sen takia etteivät haluneet olla toisten muslimien pilkattavina. He tunsivat enemmän rauhaa ja myötätuntoa epäuskovaisten luonteissa. Mitä Allaah ta’aala ajattelee sesllaisesta, joka tekee näin muslimeille; sellaisesta, joka on esteenä sille että muut tulevat lähemmäs Allahia?

Jos huomaamme jonkin muslimien kokoontumisen olevan tällainen, niin on meidän velvollisuutemme määrätä hyvään ja kieltää pahasta, sekä vaatia että tämä pilkkaaminen loppuu välittömästi ja lopullisesti.

Lopuksi, se kysymys, joka vaatii kysymistään, on: Mikä on parannus tälle kielen sairaudelle?

Yksi: Meidän tulee tietää että se on suuri synti. Itse asiassa ihminen saattaa sanoa yhden ainoan lauseen – kiinnittämättä siihen mitään huomiota – jonka sanomalla hän saattaa suistua Helvetin tuleen.

Kaksi: Meidän on tarkkailtava sitä mitä kielemme sanovat, emmekä saa antaa itsemme alentua turhaan puheeseen.

Kolme: Meidän on pysyttävä kaukana niistä pitkistä, hyödyttömistä kokoontumisista, joissa ei tehdä tuntikausiin mitään muuta kuin nauretaan ja jaaritellaan. Sen sijaan meidän tulisi korvata kokoontumisemme Allahin muistelemisella ja hyvällä puheella.

Neljä: Meidän on ylistettävä tätä uskontoa ja tehtävä Allahin määräykset valtaviksi sydämissämme. Jos Allaah sanoo älkää pilkatko toisianne, niin meidän vastauksemme ei tulisi olla mitään muuta kuin: ”Me kuulemme ja tottelemme.”

Viisi: Meidän on varoitettava muita toisten ihmisten loukkaamisen ja heidän pilkkaamisensa synnistä. Älköömme salliko itsemme olla yhtä hiljaisia kuin Shaitaan kuuntelemassa kun muita loukataan. Korottakaamme äänemme ja sanokoomme sen selvästi, että tämä ei ole jotain sellaista jota Allaah ja Hänen Lähettiläänsä rakastavat. Sano, että jos Allaah ja Hänen Lähettiläänsä vihaavat sitä, niin niin teen myös minäkin.

Kuusi: Jos tunnet itsessäsi että sinun on aivan pakko loukata jotakuta, niin pyydä Allahia suojelemaan sinua Shaitaanilta ja tältä saatanalliselta teolta. Kuten Allaah ta’aala sanoo: ”Ja jos paha ehdotus tulee sinulle Saatanalta, niin etsi suojaa Allahista. Totisesti Hän on Kuuleva, Tietävä.” [Al-A’raaf 7:200]

Seitsemän: Ja tietenkin jos joku meistä sattuu putoamaan tähän syntiin, niin meidän on oltava joutuisia kääntymään takaisin Allahin puoleen katuen. Sano Astaghfirullaah wa atuubu ilaih; Oi Allaah, pyydän anteeksiantoasi ja palaan luoksesi.

Allaah ta’aala sanoo Koraanissa: ”Ja jotka eivät kadu, niin he ovat niitä, jotka ovat väärintekijöitä.” [Al-Hujuraat 49:11]

Lopuksi, jos on yksi asia jonka muistat tästä khutbasta, niin olkoon se tämä seuraava Allahin määrräys, opettele se ulkoa ja opeta se ainakin yhdelle ihmiselle:

Oi te jotka uskotte, älköön yksi ryhmä pilkatko toista.

Mainokset