Ramadanin viimeisen 10 päivän hyveet sekä Laylatul-Qadr

Shaikh Muhammad Saalih Al-Munajjid

Ylistys olkoon Allahille, Maailmojen Herralle, ja rauha ja siunaukset Luotettavan Profeetta Muhammadin sekä hänen perheensä ja seuralaisiensa päälle.

Profeetalla saws oli tapanaan ponnistella erityisen kovasti palvonnassa Ramadanin viimeisten kymmenen päivän aikana, tavalla, jolla hän ei ponnistellut minään muina aikoina. (Muslimi, 1175, ’Aa’ishalta) Hänen tekemiensä asioiden joukossa olivat mm. itsensä eristäminen i’tikaafiin sekä Laylatul-Qadrin tavoitteleminen tänä aikana. (Bukhaari, 1913; Muslim, 1169) Kahdessa Sahiihissa (Bukhaari&Muslim) on kerrottu ’Aa’ishan hadiithista että Profeetta saws pysyi heireillä öisin, herätti perheensä ja vyötti lanteensa. (Bukhaari, 1920; Muslim, 1174) Muslim lisäsi: hän ponnisteli kovasti ja vyötti lanteensa.

Hänen sanansa ”vyötti lanteensa” on kielikuva sille, että hän valmisti itsensä palvontaan sekä ponnistelemaan kovasti palvonnassa, enemmän kuin tavallisesti. Sillä on sama merkitys kuin ”hihojen käärimisellä” palvoakseen (ts. valmistautuminen nähdäkseen kovasti vaivaa).
On myös sanottu että se on kielikuva naisista loitolla pysymiselle sekä intiimisuhteista pidättäytymiselle.

Sanonta ”pysyä hereillä öisin” tarkoittaa että hän oli hereillä, viettäen yön rukouksessa jne. On kerrottu toisessa hadiithissa että ’Aa’ishah sanoi: ”En koskaan nähnyt Profeetan resitoivan koko Koraania yhdessä yössä tai viettävän koko yötä rukouksessa aamuun asti tai paastoavan koko kuukautta, paitsi Ramadanina.” (Sunan An-Nasaa’ii, 1641) Sanat ”pysyä hereillä öisin” voivat tarkoittaa että hän vietti suurimman osan yöstä palvonnassa, tai että hän ei pysynyt hereillä koko yötä, mutta hän teki sitä ’Ishaan ja Suhuurin aikoihin sekä muina aikoina, missä tapauksessa se tarkoittaisi sitä että hä pysyi hereillä suurimman osan yöstä.

Sanat ”ja herättää perheensä” tarkoitta että hän herätti perheensä rukoilemaan yöukousta. On tiedettyä että hänellä oli tapanaan herättää vaimonsa ympäri vuoden, mutta hän herätti heidät viettämään (vain) osan yöstä qiyaamissa. Sahiih Al-Bukhaarissa on kerrottu että Profeetta saws heräsi eräänä yönä ja sanoi, ”Subhaan Allaah! Mitä koettelemuksia onkaan tullut alas tänä yönä! Mitä aarteita onkaan tullut alas tänä yönä! Kuka herättäisi asuntojen asukkaat? Voi olla naisia jotka ovat vaatetettuja tässä maailmassa ja alastomia Tuonpuoleisessa!” (Bukhaari, 1074) On myös kerrottu että hänellä saws oli tapanaan herättää ’Aa’ishah kun hän halusi rukoilla Witrin. (Bukhaari, 952) Mutta kun hän herätti vaimonsa Ramadanin viimeisten kymmenen yön aikana, tämä oli tarmokkaampaa kuin muina vuoden aikoina.

Se tosiasia että Profeetta saws teki tämän, ilmentää sitä tärkeyttä, minkä hän liitti Herransa palvomiseen sekä tämän erityisen ajan hyödyntämiseen parhaalla tavalla.

Muslimin tuliis seurata Profeetan saws esimerkkiä, sillä hän on paras esimerkki, ja hän ponnisteli kovasti Allahin palvonnassa. Hänen (muslimin) ei tulisi tuhlata näiden päivien ja öiden tunteja. Sillä me emme tiedä, kenties tämä aika ei enää ikinä tule uudelleen, koska ilojen pilaaja, eli kuolema, jonka on tultava kaikille ihmisille, voi tulla ja viedä hänet ja hänen elämänsä loppuu. Silloin hän tulee tuntemaan katumusta sinä aikana, jolloin katumuksesta ei (enää) ole mitään hyötyä.

Näiden erityisien öiden ainutlaatuisten hyveiden joukossa on se, että Laylatul-Qadr on niiden joukossa. Allaah sanoo:

“Haa Miim. Kautta ilmeisen kirjan (joka tekee asiat selviksi). Totisesti olemme lähettäneet sen (tämän Koraanin) alas siunattuna yönä, totisesti varoitamme aina (ihmisiä rangaistuksestamme). Sinä (yönä) säädetään kaikki määräykset. Määräyksenä Meidän luotamme, totisesti lähetämme alati (Lähettiäitä). Armona Herraltasi, totisesti Hän on Kaiken kuuleva, Kaiken tietävä.” [Ad-Dukhaan 44:1-6]

Allaah lähetti Koraanin alas tänä yönä, jota Maailmojen Herra kuvaili siunatuksi. On kerrottu joukolta salafeja – mukaan lukien Ibn ‘Abbaas, Qataadah, Sa’iid ibn Jubair, ‘Ikrimah, Mujaahid sekä muita – että se yö, jona Koraani lähetettiin alas, oli Laylatul-Qadr.

Sanat “Sinä (yönä) säädetään kaikki määräykset.” tarkoittavat, että sinä yönä kaikkien olentojen kohtalo seuraavalle vuodelle määrätään. Sinä yönä kirjoitetaan kuka tulee elämään, kuka tulee kuolemaan, kuka tulee pelastumaan, kuka tulee tuhoutumaan, kenen määränpää on Paratiisi, kenen määränpää on Helvetti, kenelle suodaan kunniaa, kenet tullaan häpäisemään, missä kuivuutta ja nälänhätää tulee ilmenemään, sekä kaikki muu mitä Allaah haluaa sinä vuonna.

Se, mitä tarkoitetaan tällä käsityksellä että kaikkien olentojen kohtalo kirjoitetaan Laylatul-Qadrina, on – ja Allaah tietää parhaiten – se, että Laylatul-Qadrina ne siirretään Lawh Al-Mahfuudhista (”Suojeltu taulu”; Allahin luona oleva kirja johon kaikki on kirjoitettu ja joka ei ikinä muutu). Ibn ’Abbaas sanoi: ”Saatat nähdä miehen sisustavan kotiaan tai kyntävän peltoaan, ja hän on niiden joukosta, jotka tulevat kuolemaan,” eli on määrätty Laylatul-Qadrina että hän on yksi niistä, jotka tulevat kuolemaan (tulevan vuoden aikana). Ja on sanottu että tänä yönä ihmisten kohtalot näytetään enkeleille.

”Qadr” merkitsee kunniaa ja arvonantoa, eli toisin sanoen se on yö, jota pidetään arvossa sen erityisten ominaisuuksiensa takia, ja koska siitä,  joka pysyy hereillä tämän yön aikana (Allahia palvoen), tulee kunnian mies. Ja on sanottu että Qadr tarkoittaa rajoittamista, siinä mielessä, että tieto siitä, milloin tämä yö tarkalleen on, on salattua. Al-Khaliil ibn Ahmad sanoi: ”Sitä kutsutaan Laylatul-Qadriksi koska maa puristuu suurista enkelien lukumääristä sinä yönä, ja Qadr tarkoittaa rajoittamista.” Allaah sanoo: “Mutta kun Hän koettele häntä oikaisemalla hänen elantonsa [fa qadara ‘alaihi rizqahuu]…” [al-Fajr 89:16], ts. rajoittamalla ja vähentämällä hänen elantoaan.

Ja on sanottu että Qadr tarkoittaa Qadaria (kohtaloa), tai siis että tänä yönä säädetään tulevan vuoden määräykset, kuten Allaah sanoo:

“Sinä (yönä) säädetään kaikki määräykset.” [Ad-Dukhaan 44:4]

Ja koska Allahin määräykset päätetään ja kirjoitetaan ylös tänä yönä.

Joten Allaah kutsui sitä nimellä Laylatul-Qadr, johtuen sen suuresta arvosta ja korkeasta asemasta Allahin luona, ja koska niin monia syntejä annetaan anteeksi ja niin monia virheitä peitetään tänä yönä. Sillä se on anteeksiannon yö, kuten on kerrottu kahdessa Sahiihissa Abu Hurairalta, että Profeetta saws sanoi: ”Joka pysyy hereillä Laylatul-Qadrina uskosta ja toivoen saavuttavansa palkkiota, kaikki hänen aikaisemmat syntinsä tullaan antamaan anteeksi.” (Bukhaari, 1910; Muslim, 760)

Allaah on antanut tälle yölle erityisiä piirteitä, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen:

1.   Se on yö, jona Koraani on lähetetty alas, kuten olemme yllä maininneet. Ibn ’Abbaas sekä muita sanoivat: ”Allaah lähetti Koraanin alas yhdellä kerralla Al-Lawh Al-Mahfuudhista Bait Al-’Izzaan ensimmäisessä taivaassa, sitten se paljastettiin Allahin Lähettiläälle vaiheissa tapahtumien mukaisesti, 23 vuoden aikana.” (Tafsiir Ibn Kathiir 4/529)

2.   Allaah kuvaili sen olevan parempi kuin tuhat kuukautta, kuten Hän sanoi: ”Qadrin yö on parempi kuin tuhat kuukautta.” [Al-Qadr 97:3]

3.   Allaah kuvaili sen olevan siunattu, sanoessaan: “Totisesti olemme lähettäneet sen (tämän Koraanin) alas siunattuna yönä.” [Ad-Dukhaan 44:3].

4.   Tänä yönä enkelit ja Ar-Ruuh laskeutuvat, ts. ”monet enkelit laskeutuvat tänä yönä koska se on niin siunattu, ja enkelit tulevat alas kun Allahin siunaukset ja armo tulevat alas, aivan kuten he tulevat alas kun Koraania luetaan, ja he ympyröivät dhikr-ympyrät (kokoontumiset, joissa Allahia muistellaan) ja läpyttävät siipiään sille, joka vilpittömästi etsii tietoa, kunnioituksesta häntä kohtaan.” (Katso Tafsiir Ibn Kathiir, 4/531) Ar-Ruuh on Jibriil, joka on mainittu erikseen tällä tavalla merkkinä kunnioituksesta häntä kohtaan.

5.   Tätä yötä kuvaillaan rauhana, tai siis se on turvallinen, sillä Shaitaan ei voi tehdä mitään pahaa tai aiheuttaa mitään vahinkoa tänä yönä, kuten Mujaahid sanoi. (Katso Tafsiir Ibn Kathiir 4/531). Tänä yönä monet ihmiset pelastetaan rangaistukselta johtuen siitä mitä he tekevät palvoakseen Allahia, Ylistetty olkoon Hän.

6.   “Sinä (yönä) säädetään kaikki määräykset.” [Ad-Dukhaan 44:4], tai siis sen vuoden asiat toimitetaan Al-Lawh Al-Mahfuudhista enkeleille, jotka kirjaavat kaikki säädetyt asiat: kuka tulee elämään, kuka tulee kuolemaan, mitä elantoa ihmisille tullaan antamaan, mitä tulee tapahtumaan sen vuoden loppuun asti; kaikki tapahtumat kirjataan, eikä niitä voida muuttaa tai vaihtaa. (Katso Tafsiir Ibn Kathiir 4/137, 138) Kaikki tämä on jo Allahin tiedossa ennen kuin se edes kirjataan ylös, mutta Hän paljastaa enkeleille sen,  mitä tulee tapahtumaan sekä määrää heidät tekemään sen, mitä heidät on velvoitettu tekemään. (Katso An-Nawawin Sharh Sahiih Muslim, 8/57)

7.   Allaah antaa anteeksi aikaisemmat synnit sille, joka pysyy hereillä ja rukoilee tämän yön aikana uskosta ja toivossa ansaita Häneltä palkkiota. Abu Hurairan hadiithissa on kerrottu että Profeetta saws sanoi: ”Joka paastoaa Ramadanin kuukauden uskosta ja toivoen palkkion ansaitsemista, kaikki hänen aiemmat syntinsä tullaan antamaan anteeksi, ja joka pysyy hereillä Laylatul-Qadrina uskosta ja toivoen palkkion ansaitsemista, kaikki hänen aiemmat syntinsä tullaan antamaan anteeksi.” (Bukhaari ja Muslim) Sanat ”uskosta ja toivoen palkkion ansaitsemista” tarkoittavat sitä että uskoo Allahin lupaukseen tämän teon palkkiosta sekä tavoittelee sitä palkkiota, ilman mitään muita tavoitteita tai tarkoitusperiä, kuten muille esittäminen jne. (Fath Al-Baarii, 4/251)

Allaah on paljastanyt tätä yötä koskien suuran, jota tullaan resitoimaan Ylösnousemuksen päivään asti, ja jossa Hän mainitsee tämän yön kunnian ja suuren arvon. Tämä on se suura, jossa Hän sanoo:

“Totisesti olemme lähettäneet sen (tämän Koraanin) alas Qadrin yönä. Ja mikä saisi sinut tietämään, mikä Qadrin yö on? Qadrin yö on parempi kuin tuhat kuukautta. Silloin laskeutuvat enkelit ja Ar-Ruuh (Jibriil) Herransa tahdolla kaikkien määräyksien kanssa. (Sinä yönä on) Rauha aamunkoittoon asti.” [Al-Qadr 97:1-5]

Sanojen “Ja mikä saisi sinut tietämään, mikä Qadrin yö on?” tarkoitus on vetää huomiota tämän yön tärkeyteen ja suureen merkittävyyteen.

”Qadrin yö on parempi kuin tuhat kuukautta” tarkoittaa että se on parempi kuin yli 83 vuotta, kuten olemme jo maininneet. Tämä on suuri hyve, jonka arvoa kukaan ei voi todella ymmärtää, paitsi Maailmojen Herra, olkoon Hän siunattu ja ylistetty. Tämä rohkaisee muslimia viettämään yönsä rukouksessa sekä tavoittelemaan Allahin Kasvoja (ts. niiden näkemistä Paratiisissa) näin tekemällä. Profeetalla saws oli tapanaan etsiä tätä yötä, toivoen saavuttavansa siitä hyvää, ja hän on tämän Umman esimerkki.

On mustahabb (pidettyä, rohkaistavaa) tavoitella sitä Ramadanin aikana, erityisesti sen kuukauden kymmenen viimeisen yön aikana. Sahiih Muslimissa on kerrottu että Abu Sa’iid Al-Khudrii sanoi: ”Allahin Lähettiläs oli i’tikaafissa Ramadanin kymmenen ensimmäisen päivän aikana, sitten hän oli i’tikaafissa keskimmäisten päivien aikana turkkilaisessa teltassa johon oli laitettu matto.” Hän sanoi: ”Joten hän otti sen maton käteensä ja laittoi sen teltan sivulle, sitten kohotti päänsä puhuakseen ihmisille, joten he tulivat lähemmäksi häntä. Hän sanoi: ’Tein i’tikaaf kymmenen ensimmäisen päivän aikana, tavoitellen tätä yötä; sitten tein i’tikaaf kymmenen keskimmäisen päivän aikana. Sitten joku tuli luokseni ja kertoi minulle että se on viimeisten kymmenen päivän aikana, joten se teistä, joka haluaa tehdä i’tikaaf, tehköön niin.’ Joten ihmiset tekivät i’tikaaf hänen kanssaan. Hän sanoi: ’Minulle näytettiin pariton yö, sinä aamuna, jona tein sujuud mutaan ja veteen.’ Sitten 21. päivän aamuna hän heräsi rukoilemaan aamurukousta ja satoi; moskeijan katto vuosi ja siellä oli mutaa ja vettä. Hän tuli ulos lopetettuaan rukouksen, ja hänen otsallaan ja nenällään oli mutaa. Tämä oli 21. päivän aamuna, yhtenä viimeisestä kymmenestä päivästä.” (Muslim, 1167)

Eräässä keronnassa Abu Sa’iid sanoi: “21. päivän yönä satoi, ja moskeijan katto vuosi sen paikan yläpuolella, missä Allahin Lähettiläs oli rukoilemassa. Katsoin häntä, ja kun hän oli lopettanut aamurukouksen rukoilemisen, hänen kasvonsa olivat märät mudasta ja vedestä.” (Bukhaari ja Muslim) Muslim kertoi ’Abdullaah ibn Unaisilta hadiithin, joka oli samantapainen kuin Abu Sa’iidin hadiith, paitsi että hän sanoi, ”23. päivänä satoi.” Ibn ’Abbaasin kertoman hadiithin mukaan Profeetta saws sanoi: ”Tavoitelkaa sitä Ramadanin viimeisen kymmenen päivän aikana, kun on yhdeksän päivää jäljellä, ja seitsemän päivää jäljellä, ja viisi päivää jäljellä.” (Bukhaari, 4/260)

Laylatul-Qadr on Ramadanin viimeisen kymmenen päivän aikana, kuten on sanottu yllä mainitussa Abu Sa’iidin hadiithissa, ja kuten sanottu ‘Aa’ishan hadiithissa sekä Ibn ‘Umarin hadiithissa, jossa hän kertoi että Profeetta saws sanoi: ”Tavoitelkaa Laylatul-Qadria Ramadanin viimeisen kymmenen päivän aikana.” (’Aa’ishan hadiithin on kertonut Bukhaarii, 4/259, Ibn ’Umarin hadiithin on kertonut Muslim, 2/823. Tämä sanoitus on ’Aa’ishan hadiithista.)

Se on todennäköisemmin yksi parittomista öistä, johtuen ’Aa’ishan hadiithista, jossa hän sanoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi: “Tavoitelkaa Laylatul-Qadria viimeisen kymmenen yön parittomina öinä.” (Bukhaari, 4/259)

Meidän tulisi tavoitella sitä erityisesti parittomina öinä, eli 21., 23., 25., 27. Ja 29. yönä. Kahdessa Sahiihissa on kerrottu että Profeetta saws sanoi: ”Tavoitelkaa sitä viimeisenä kymmenenä yönä, parittominä öinä.” (Bukhaari, 1912; ks. myös 1913. Myös Muslimin kertomana, 1167, ks. myös 1165)

Ibn ‘Abbaasin hadiithin mukaan Profeetta saws sanoi: ”Tavoitelkaa sitä Ramadanin viimeisen kymmenen yön aikana, kun on yhdeksän jäljellä, kun on seitsemän jäljellä, kun on viisi jäjellä.” (Bukhaari, 1917-1918) Joten se on todennäköisemmin yksi parittomista öistä.

Sahiih Al-Bukhaarissa on kerrottu että ‘Ubaadah Ibn As-Saamit sanoi: ”Profeetta saws tuli kertomaan meille milloin Laylatul-Qadr on, ja kaksi muslimeista oli riitelemässä. Hän sanoi: ’Tulin kertomaan teille milloin Laylatul-Qadr on, ja Se-ja-se ja Se-ja-se riitelivät, joten se (tieto siitä, milloin Laylatul-Qadr on) otettiin pois minulta. Kenties tämä on parempi teille. Joten tavoitelkaa sitä yhdeksäntenä ja seitsemäntenä ja viidentenä” (Bukhaari 1919), eli parittomina öinä.

Tämä hadiith ilmentää sitä, kuinka paha asia riiteleminen ja tappeleminen on, erityisesti uskonnon asioita koskien, ja että tämä on syy sille että hyvyyttä otetaan pois tai peitetään.

Shaikh Ibn Taimiyyah sanoi: “Mutta parittomat luvut liittyvät siihen, mitä on jo mennyt [ts. kun aletaan laskemaan kuun alusta], joten sitä tulisi tavoitella 21., 23., 25., 27. tai 29. yönä; tai se voi olla sitä koskien, mitä on vielä jäljellä, sillä Profeetta saws sanoi: ’kun on yhdeksän jäljellä, tai seitsemän jäljellä, tai viisi jäljellä, tai kolme jäljellä.’ Tämän perusteella, mikäli kuukaudessa on 30 päivää, nämä tulevat olemaan parilliset yöt, joten 22. päivänä tulee olemaan 9 päivää jäljellä, 24. päivänä tulee olemaan 7 päivää jäljellä. Tämä on se, miten Abu Sa’iid Al-Khudri selitti sen sahiih-hadiithissa, ja näin Profeetta saws rukoili qiyaamin tässä kuussa. Mikäli asia on näin, niin silloin uskovaisen tulisi tavoitella sitä jokaisena viimeisestä kymmenestä päivästä.” (Al-Fataawaa, 25/284, 285)

Laylatul-Qadr on todennäköisemmin viimeisen seitsemän päivän aikana. Ibn ’Umar kertoi että eräälle miehelle Profeetan saws seuralaisten joukosta näytettiin Laylatul-Qadr unessa, ja että se oli yksi viimeisestä seitsemästä yöstä. Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Vaikuttaa siltä että teidän unenne ovat samaa mieltä siitä, että se on yksi seitsemästä viimeisestä yöstä, joten joka haluaa tavoitella sitä, niin tavoitelkoon sitä viimeisenä seitsemänä yönä.” (Bukhaari, 1911; Muslim, 1165) Muslim kertoi: ”Tavoitelkaa sitä viimeisen kymmenen yön aikana, ja jos joku teistä on heikko tai kykenemätön tekemään sitä, niin älköön menettäkö viimeistä seitsemää.”

Se on todennäköisimmin 27. päivän yönä. On kerrottu Ahmadin Ibn ’Umarilta kertomassa hadiithissa, sekä Abu Dawuudin Mu’aawiyalta kertomassa hadiithissa, että Profeetta saws sanoi: ”Laylatul-Qadr on 27. päivän yö.” (Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawuud, 1386) Se näkemys, että se on 27. päivän yö, on suurimman osan mielipide Sahaabojen joukosta, sekä oppineiden enemmistön mielipide, ja ’Ubayy ibn Ka’billa oli tapanaan ilmaista, sanomatta ”in sha Allaah,” että se on 27. päivän yö. Zurr ibn Hubaysh sanoi: ”Mikä saa sinut sanomaan niin, oi Abul-Mundhir?” Hän sanoi: ”Ne merkit, jotka Allahin Lähettiläs kertoi meille: Että aurinko nousee sinä aamuna ilman näkyviä säteitä.” (Muslim, 2/268)

On kerrottu  monia marfuu’-hadiitheja (suoraan Profeettaan saws liitettyjä hadiitheja), joiden mukaan se on juuri tänä tiettynä yönä.

Myös Ibn ’Abbaas sanoi että se on 27. päivän yö. Hän saapui tähän johtopäätökseen ällistyttävän prosessin tuloksena. On kerrottu että ’Umar kokosi Sahaabat yhteen ja otti mukaan Ibn ’Abbaasin vaikka hän oli hyvin nuori. He sanoivat, ”Ibn ’Abbaas on kuin yksi lapsistamme. Miksi toit hänet tänne meidän kanssamme?” ‘Umar sanoi: “Hän on nuorukainen, jolla on hyvä mieli ja joka kysyy paljon kysymyksiä.” Sitten hän kysyi Sahaaboilta Laylatul-Qadrista ja he olivat yhtä mieltä siitä, että se on Ramadanin viimeisen kymmenen yön aikana. Hän kysyi Ibn ’Abbaasilta siitä ja hän sanoi: ”Uskon tietäväni  milloin se on: Se on 27. päivän yö.” ’Umar sanoi: ”Mikä saa sinut ajattelemaan niin?” Hän sanoi, ”Allaah teki taivaista seitsemän, ja maista seitsemän, ja päivistä seitsemän, ja Hän loi ihmisen seitsemästä, ja Hän teki tawaafista seitsemän (kierrosta), ja sa’ista seitsemän, ja Jamaraatien kivittämisestä (Hajjilla) seitsemän (kertaa).” Joten Ibn ’Abbaas uskoi että se on 27. päivän yö tämän analyysin takia. Tämä on luotettavasti kerrottu Ibn ’Abbaasilta.

Toinen niistä tavoista, jolla on saavuttu tähän johtopäätökseen että se on 27. päivän yö, on huomioimalla se, että sana ’fiihaa’ (silloin, siinä) jakeessa ”Silloin laskeutuvat enkelit ja Ar-Ruuh (Jibriil)…” [al-Qadr 97:4] on suurah Al-Qadrin 27. Sana [alkuperäisessä arabiankielisessä].

Ei ole olemassa mitään sharii’allisia todistetia tukemaan tämänkaltaista analyysiä, eikä sellaisille laskelmille ole mitään tarvetta, sillä meillä on olemassa tarvittavat sharii’alliset todisteet.

Se tosiasia, että se on useinmiten 27. päivän yö – ja Allaah tietää parhaiten – ei tarkoita sitä, että asia on aina näin. Se saattaa olla 21. päivän yö, kuten on sanottu yllä mainitussa Abu Sa’iidin hadiithissa; tai se saattaa olla 23. päivän yö, kuten on mainittu ’Abdullaah ibn Unaisin yllä manitussa kerronnassa. Ibn ’Abbaasin kertoman hadiithin mukaan Profeetta saws sanoi: ”Tavoitelkaa sitä Ramadanin kymmenen viimeisen päivän aikana, kun on jäljellä yhdeksän päivää, ja seitsemän päivää, ja viisi päivää jäljellä.” (Bukhaari, 2/260)

Jotkut oppineet olivat sitä mieltä, että on todennäköisempää että Laylatul-Qadr liikkuu eikä tule minään tiettynä yönä joka vuosi. An-Nawawi sanoi: ”Tämä on se ilmeinen merkitys, johtuen konfliktista tätä asiaa koskevien sahiih-hadiithien välillä, eikä ole mitään muuta tapaa sovitella näidne hadiithien välillä, muuta kuin sanoa että Laylatul-Qadr liikkuu.” (Al-Majmuu’, 6/450)

Allaah on piilottanut tämän yön, jotta Hänen orjansa ponnistelisivat sitä etsiäkseen, ja jotta he ponnistelisivat kovasti palvonnassa, aivan kuten Hän on piilottanut perjantai-päivän tunnin (jonka aikana kaikkiin rukouksiin vastataan), ja niin edelleen.

Joten uskovisen tulee ponnistella kovasti näiden kymmenen päivän päivien ja öiden aikana, tavoitellen Laylatul-Qadria ja seuraten Profeettamme saws esimerkkiä, ja hänen tulisi ponnistella du’aan tekemisessä sekä pyrkimyksessä Allahia kohti lähentymiseen.

On kerrottu että ‘Aa’ishah sanoi: “Minä sanoin, ‘Oi Allahin Lähettiläs, mitä mieltä olet, jos todistan Laylatul-Qadrin, mitä minun tulisi sanoa?’ Hän sanoi: ’Sano, Allaahumma Anta ’Afuwwun, tuhibbul-’afwa, fa’fu ’annii.’ (Oi Allaah, Sinä olet Anteeksiantava ja rakastat anteeksiantoa, joten anna minulle anteeksi.)” (Ahmad; At-Tirmidhi, 3515;  Ibn Maajah, 3850). Sen kertojaketju on sahiih).

Kolmanneksi: I’tikaafiin tänä yönä on liitetty vielä suurempi hyve, kuin minään muuna yönä koko vuonna. I’tikaaf tarkoittaa moskeijassa pysymistä palvoakseen Allahia, olkoon Hän ylistetty. Profeetalla saws oli tapanaan viettää nämä kymmenen päivää i’tikaafissa, kuten on sanottu yllä olevassa Abu Sa’iidin hadiithissa. Hän vietti ensimmäiset kymmenen päivää i’tikaafissa, sitten kymmenen keskimmäistä päivää, sitten hän kertoi heille että hän oli tavoitellut Laylatul-Qadria, ja että hänelle oli näytetty sen olevan viimeisen kymmenen päivän aikana, ja hän sanoi: ”Joka oli tekemässä i’tikaafia kanssani, tehköön i’tikaafia (myös) viimeisen kymmenen päivän ajan.” On kerrottu ’Aa’ishalta että Profeetalla saws oli tapanaan tehdä i’tikaaf Ramadanin viimeisen kymmenen päivän aikana kuolemaansa asti, sitten hänen vaimonsa tekivät i’tikaaf hänen jälkeensä. (Bukhaari ja Muslim) On olemassa myös samantapainen, Ibn ’Umarilta kerrottu hadiith.

Kun Profeetta saws halusi tehdä i’tikaafin, hän rukoili Fajrin, ja sitten meni siihen paikkaan jossa hän aikoi tehdä i’tikaafin, kuten on kerrottu kahdessa Sahiihissa ’Aa’ishan hadiithista.

Neljä Imaamia sekä muita sanoivat että hän meni sinne ennen auringonlaskua, ja he tulkitsivat tämän hadiithin tarkoittavan sitä, että hän meni i’tikaaf-paikkaansa sekä pysyi erossa ihmisistä aamurukouksen jälkeen, ei niin, että tämä oli se aika, jolloin hän aloitti i’tikaafinsa. (Katso An-Nawawin Sharh Sahiih Muslim 8/68, 69; Fath Al-Baarii, 4/277) I’tikaafissa olevan henkilön on sunnah pitää itsensä kiireisenä palvonnassa, ja hänen on kiellettyä olla yhdynnässä sekä tehdä mitään mikä johtaa siihen, sillä Allaah sanoo: ”Älkääkä olko heidän kanssanne intiimisuhteessa kun olette i’tikaafissa moskeijoissa…”[al-Baqarah 2:187].

Ja  hänen ei tulisi poistua moskeijalta muuta kuin pakottavan tarpeen tullen.

Merkit, joista Laylatul-Qadrin tuntee

Ensimmäinen merkki: Sahiih Muslimissa on kerrottu ‘Ubayy ibn Ka’bin hadiithista että Profeetta saws ilmoitti yhden sen merkeistä olevan se, että kun aurinko nousee seuraavana aamuna, sillä ei ole mitään näkyviä säteitä. (Muslim, 762)

Toinen merkki: On kerrottu Ibn Khuzaiman sekä At-Tayaalisin Musnadissaan sahiih-ketjulla kertomassa Ibn ‘Abbaasin hadiithissa, että Profeetta saws sanoi: “Laylatul-Qadr on miellyttävä yö, ei kuuma eikä kylmä, ja seuraavana päivänä aurinko nousee punaisena ja heikkona.” (Sahiih Ibn Khuzaimah 2912; Musnad At-Tayaalisii)

Kolmas merkki: At-Tabaraanii on kertonut hasan-kerjulla Waathilah ibn Al-Asqa’n hadiithista, että Profeetta saws sanoi: “Laylatul-Qadr on kirkas yö, ei kuuma eikä kylmä, ja silloin ei näy yhtään tähdenlentoja.” (Kertonut At-Tabaraanii Al-Kabiirissa. Katso Majma’ Az-Zawaa’id, 3/179; Musnad Ahmad).

Nämä kolme sahiih-hadiithia selittävät ne merkit, jotka ilmentävät Laylatul-Qadria.

Ei ole olennaista että se, joka ”saa kiinni” Laylatul-Qadrin, tietää ”saaneensa” sen kiinni. Asian ydin on ponnistella kovasti sekä olla vilpitön palvonnassa, riippumatta siitä, tietääkö onko saanut sen kiinni vai ei. Voi olla että jotkut niistä jotka eivät tienneet minä yönä se oli, ovat parempia ja korkeammassa asemassa Allahin luona kuin ne jotka tiesivät minä yönä se oli, sillä ensin mainitut ponnistelivat kovemmin. Pyydämme Allahia hyväksymään paastomme ja rukouksemme yöllä, sekä auttamaan meitä muistamaan Häntä ja kiittämään Häntä sekä palvomaan Häntä kunnolla. Allaah siunatkoon Profeettaamme Muhammadia.

http://www.islam-qa.com/en/ref/books/49

Mainokset