Määräys koskien kosmeettisia leikkauksia

Kosmeettiset leikkaukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

1 – Välttämättömät leikkaukset:

Nämä ovat sellaisia leikkauksia, joita tehdään poistaakseen vikoja, kuten sellaisia, jotka ovat aiheutuneet jostain sairaudesta, liikenneonnettomuuksista, palovammoista jne., tai poistaakseen synnynnäisiä vikoja, kuten ylimääräisen sormen poistaminen tai yhteenkasvaneiden sormien erottaminen jne.

Tämänkaltaiset leikkaukset ovat sallittuja. Sunnassa on olemassa todisteita jotka ilmentävät niidne olevan sallittuja, ja että niitä tekevä ei aio muuttaa Allahin luomusta.

i)   On kerrotu ’Arfajah ibn As’adilta että hän menetti nenänsä Al-Kulaabin taistelussa jaahiliyyan aikana, joten hän käytti hopeasta tehtyä nenää, mutta se mädäntyi, joten Profeetta saws käski hänen käyttää kullasta tehtyä nenää. (Kertonut At-Tirmidhi, 1770; Abu Dawuud, 4232; An-Nasaa’ii, 5161. Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassa Irwaa’ Al-Ghaliil, 824)

ii)   On kerrottu että ’Abdullaah ibn Mas’uud sanoi: ”Kuulin Allahin Lähettilään saws kiroavan ne naiset, jotka nyppivät kulmakarvojaan ja viilaavat hampaitaan kaunistautumistarkoituksessa ja muuttavat Allahin luomusta.” (Bukhaari ja Muslim)

An-Nawawi sanoi: ”Mitä tulee sanoihin ”ne, jotka viilaavat hampaitaan,” niin tämä viittaa niihin, jotka tekivät sitä kaunistautumisen takia ja näyttääkseen nuoremmilta. Tämä ilmentää sitä että se, mikä on haraam, on se, mitä tehdään kaunistautumistarkoituksessa; mutta mikäli sitä tarvitaan lääketieteellisen hoidon takia tai korjatakseen jokin vika hampaissa jne., niin siinä ei ole mitään väärää. Ja Allaah tietää parhaiten.”

2 – Toinen kosmeettisten leikkauksien tyyppi on ne, jotka tehdään kaunistautumistarkoituksessa.

Nämä ovat sellaisia leikkauksia, joita tehdään parantaakseen henkilön ulkonäköä hänen omissa silmissään, kuten nenän tekeminen kauniimman näköiseksi pienentämällä sitä, tai rintojen tekeminen kauniimman näköisiksi pienentämällä tai suurentamalla niitä, tai kasvojenkohotukset jne.
Tämänkaltaiset leikkaukset eivät ole mistään välttämättömästä syystä, vaan tarkoitus on muuttaa Allahin luomusta ja peukaloida sitä ihmisten mielitekojen ja halujen mukaan. Joten tämä on haraam eikä ole sallittua tehdä sitä, sillä se on Allahin luomuksen muuttamista.
Allaah sanoo:

“He (jotka palvovat muita kuin Allahia) eivät kutsu Hänen rinnallaan mitään muuta kuin naispuolisia jumalolentoja, eivätkä he kutsu mitään muuta kuin Saatanaa, peräänantamatonta kapinallista! Allaah on kironnut hänet. Ja hän (Saatana) sanoi: ‘Tulen totisesti ottamaan orjistasi tietyn osan.’ ’Totisesti tulen johtamaan heidät harhaan, ja totisesti tulen herättämään heissä valheellisia himoja, ja totisesti tulen määräämään heidät silpomaan karjaeläinten korvia, ja totisesti tulen määräämään heidät muuttamaan Allahin luomusta.’…” [An-Nisaa’ 4:117-119]

Shaitaan on se, joka käskee ihmisten muuttaa Allahin luomusta.

(Katso Muhammad Al-Mukhtaar Ash-Shanqiitin ’Ahkaam Al-Jaraarah At-Tibbiyyah’)

Shaikh Muhammad ibn Saalih Al-’Uthaimiinilta kysyttiin:

Mikä on määräys koskien kosmeettisia leikkauksia? Mikä on määräys koskien kaunistamis-tieteen opiskelemista?
Hän vastasi:

”Kosmeettisia toimenpiteitä on kahdenlaisia:

1 – Sellaisia, joita tehdään poistaakseen onnettomuudesta tms. johtuva vika. Siinä ei ole mitään vikaa, sillä Profeetta saws antoi eräälle miehelle, jonka nenä oli leikattu pois taistelussa, luvan käyttää kullasta tehtyä nenää.

2 – Sellaiset, jotka ovat tarpeettomia ja joita ei tehdä virheen poistamiseksi, vaan kauneutta lisätäkseen. Tämä on haraam eikä ole sallittua, sillä Allahin Lähettiläs saws kirosi naiset, jotka nyppivät kulmakarvojaan; ne, jotka nypityttävät kulmakarvojaan; ne, jotka laittavat hiuslisäkkeitä; ne, jotka laitattavat hiuslisäkkeitä; ne, jotka tekevät tatuointeja, sekä ne, jotka teetättävät tatuointeja, sillä se tehdään lisäyksenä/parannuksena, eikä vikoja poistaakseen…” (Fataawa Islamiyyah, 4/412)

http://islamqa.com/en/ref/47694

Psykologisesta puolesta:

Sellainen plastiikkakirurgia, jota pidetään välttämättömänä, on sellainen, joka tehdään kun sille on tarve, kun joku ei näytä oikealta, kun jotain puuttuu, jos jotain on liikaa tai liian vähän, tai koska jokin on tuhoutunut tai epämuodostunut. Samaan aikaan sitä pidetään myös kosmeettisena leikkauksena, sillä sen lopputulos on parantunut ulkonäkö.

Vikoja voi olla kahdenlaisia: fyysisiä tai synnynnäisiä vikoja, sekä vikoja, jotka ovat sairauden aiheuttamia. Synnynnäisiä vikoja ovat mm. luonnottoman törröttävät huulet, jänis-huulet, vääntyneet sormet tai varpaat jne. Sairaudesta aiheutuvia vikoja ovat mm. lepran aiheuttamat arvet ja muut ihosairaudet, tai onnettomuuksien ja palovammojen aiheuttamat arvet. Ei ole epäilystäkään siitä, että sellaiset viat ja arvet auheuttavat sekä fyysistä että psykologista tuskaa ja vahinkoa, ja sen tähden islaam sallii niistä kärsivien ihmisten poistaa ne tai vähentää/pienentää niitä kirurgisin keinoin. Ne aiheuttavat sellaista henkistä ja psykologista tuskaa, joka sallii tämän leikkauksen pakottavana tarpeena, jolloin tarve tekee sallituksi jotain sellaista, joka on tavallisesti kiellettyä. Mikä tahansa kosmeettinen leikkaus, joka on tällaisen tarpeen alainen sen tosiasian takia että leikkauksen syy aiheuttaa vahinkoa, on sallittu, eikä sitä pidetä Allahin luomuksen muuttamisena.

http://islamqa.com/en/ref/1006/

Mainokset