Tuomiopäivään valmistautuminen

Imaam Ibn Hajar Al-Asqalanin koskettava kokoelma Profeetan, Oikeamielisten edeltäjien sekä viisaiden ihmisten sanoja.

Neuvoja kahdessa lauseessa

On kerrottu että Profeetta saws sanoi: ”On olemassa kaksi piirrettä, ja mikään ei ole parempi kuin ne: Usko Allahiin ja muslimien hyödyttäminen. Ja on olemassa kaksi piirrettä, eikä mikään ole pahempi kuin ne: Vertaisten liittäminen Allahin rinnalle sekä muslimien vahingoittaminen.”

Profeetta saws sanoi: ”Istu oppineiden kanssa ja kuuntele viisaiden puhetta, sillä totisesti Allaah, Ylistetty, antaa viisauden valolla elämän kuolleelle sydämelle, aivan kuten hän antaa sadevedellä elämän kuolleelle maaperälle.”

Abu Bakr As-Sidiiq sanoi: ”Se, joka menee hautaan ilman elantoa on kuin hän haluaisi ylittää purjehtia meren yli ilman laivaa.”

’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Tämän maailman kunnia on omaisuudessa, ja Tuonpuoleisen kunnia on oikeamielisissä teoissa.”

’Uthmaan ibn ’Affaan sanoi: ”Dunyasta huolehtiminen on pimeys sydämessä, ja Tuonpuoleisesta huolehtiminen on valo sydämessä.”

’Ali ibn Abi Taalib sanoi: ”Se, joka tavoittelee tietoa, Paratiisi tulee tavoittelemaan häntä. Ja se, joka tavoittelee tottelemattomuutta, Helvetin tuli tulee tavoittelemaan häntä.”

Yahya ibn Mu’aadh sanoi: ”Kunniallinen ihminen ei ikinä olisi tottelematon Allahia kohtaan, ja viisas ihminen ei ikinä valitsisi Dunyaa Tuonpuoleisen sijaan.”

Al-A’mash sanoi: “Se, jonka pääoma on taqwa; kielet ovat kykenemättömiä kuvailemaan sitä omaisuutta, joka hänen hurskautensa on. Ja se, jonka pääoma on dunya; kielet ovat kykenemättömiä kuvailemaan hänen menetyksensä suuruutta hänen menetettyään hurskauden.”

Sufiyaan Ath-Thawri sanoi: “Jokainen tottelemattomuuden teko, joka tehdään intohimon takia, sen anteeksiannosta on toivoa. Jokainen tottelemattomuuden teko, joka tehdään ylimielisyyden takia, sen anteeksiannosta ei ole toivoa, sillä Shaitaanin tottelemattomuuden juuri oli ylimielisyys, kun taas Aatamin virheen juuri oli intohimo.”

Eräs askeetikko sanoi kerran: ”Se, joka tekee syntiä nauraen, Allaah laittaa hänet astumaan Tuleen itkien. Ja se, joka tottelee itkien (pelosta Allahia kohtaan), Allaah laittaa hänet astumaan Paratiisiin nauraen.”

Eräs viisas mies sanoi kerran: ”Älä vähättele pieniä syntejä, sillä totisesti niistä suuret synnit kasvavat.”

Profeetta saws sanoi: ”Yksikään synti ei pysy pienenä kun jatkuvuus on sen seurana, ja yksikään synti ei pysy suurena kun anteeksiannon tavoittelu on sen seurana.”

Sanotaan, että ”Tietäjä pitää itsensä kiireisenä Allahin ylistämisessä, kun taas zaahid (askeetikko) pitää itsensä kiireisenä pyyntörukousten kanssa; sillä tietäjän huoli on hänen Herransa, kun taas zaahidin huoli on hänen oma nafsinsa (sielunsa).”

Eräs viisas mies sanoi: ”Joka on sen harhakuvitelman kourissa, että hänellä on läheisempi ystävä kuin Allaah, niin pieni on hänen tietämyksensä Allahista. Ja joka on sen harhakuvitelman alla, että hänellä on suurempi vihollinen kuin hänen oma sielunsa, niin pieni on hänen tietonsa omasta sielustaan.”

Abu Bakr As-Siddiiq sanoi koskien Koraanin jaetta ”Pahuus on ilmennyt maalla ja merellä…” [Suurah Ar-Ruum 30:41],

”Maa viittaa kieleen ja meri viittaa sydämeen. Jos kieli turmeltuu, ihmiset itkevät sen vuoksi, ja jos sydän turmeltuu, enkelit itkevät sen vuoksi.”

Sanotaan, että ”Totisesti intohimo tekee kuninkaista orjia ja orjista kuninkaita … Etkö näe Yusufin ja Zulaykhan tarinaa?”

Ja sanotaan, että ”Iloisia uutisia sille, jonka äly on hänen herransa ja halu hänen orjansa. Ja murheellisia uutisia sille, jonka halu on hänen herransa ja älykkyys hänen orjansa.”

Sanotaan myös, että ”Joka jättää synnit, hänen sydämensä tulee pehmenemään; ja joka jättää kielletyn ja syö sallittua, hänen älynsä tulee valaistumaan.”

Allaah paljasti yhdelle Profeetoista: ”Tottele Minua siinä, mihin olen määrännyt sinut, äläkä ole Minua kohtaan tottelematon siinä, mitä olen neuvonut sinulle.”

Sanotaan, että “Älykyyden täydellistymä on Allahin tyytyväisyyden seuraamisessa sekä Hänen vihansa välttämisessä.”

Sanotaan myös, että ”Oppineelle ei ole maanpakoa ja tietämättömälle ei ole kotimaata.”

Ja sanotaan, ”Se, joka on lähellä Allahia tottelevaisuutensa takia, tuulee olemaan muukalainen ihmisten joukossa.”

Sanotaan, että ”Liikkuminen tottelevaisuutta kohti on todiste tiedosta, aivan kuten vartalon liikkuminen on todiste sen elinvoimaisuudesta.”

Profeetta saws sanoi: ”Kaikkien syntien juuri on rakkaus Dunyaa kohtaan, ja kaikkien koettelemusten juuri on almujen ja zakaatin pidätteleminen.”

Sanotaan, että ”Se, joka myöntää puutteensa, on aina ylistetty; ja puutteiden myöntäminen on merkki hyväksymisestä (Allahilta).”

Sanotaan myös, että “Kiittämättömyys siunauksista on alhaisuutta ja hölmön seura on huonoa onnea.”

Eräs runoilija sanoi:

”Oi hän, joka on kiireinen tämän maailman kansa!
Jota harhaluulot pitkästä eliniästä ovat huijanneet
Eikö hän ollut välinpitämättömyyden tilassa?
Kunnes hänen määrätty aikansa lähestyi
Totisesti, kuolema saapuu yllättäen
Ja hauta on tekojen keräyslipas
Ole kärsivällinen Dunyan ja sen vaikeuksien kanssa
Ei ole olemassa kuolemaa muuta kuin jokaiselle määrättynä aikana.”

[Preparing for the Day of Judgement, s. 7-9]

Mainokset