Top 10 tekosyytä musliminaisilta, jotka eivät käytä hijaabia
Huwayda Isma’eel, Al-Bayaan Magazine

Astu katumuksen junaan, oi siskoni, ennen kuin se kulkee ohi sinun asemasi. Pohdiskele syvästi, oi siskoni, sitä, mitä tapahtuu tänään ennen kuin huominen tulee. Ajattele, siskoni, alkaen nyt.

Kaikki ylistys kuuluu Allahille kuten Hänen Majesteettisuutensa ja Suuri Mahtinsa ansaitsevat. Lähetän rukouksia ja pyydän siunauksia Hänen jalon Lähettiläänsä päälle, joka piirsi meille tien Allahin tyytyväisyyteen sekä Hänen Paratiisiinsa. Tämä polku on suora polku, jota ympäröivät hyveet joka puolelta, ja (polku,) joka noudattaa parhaita moraalikäsityksiä, joita lisäävät puhtauden, suojelemisen ja siveyden vaatteet. Se on se polku, jota kaksi ihmiskunnan puolisoa, eli miehet ja naiset, kulkevat, kohti harmonista tyytyväisyyttä ja onnea sekä tässä elämässä että Tuonpuoleisessa.

Juuri tästä johtuen Suojelija, siunattu ja kaikkien epätäydelliyyksien yläpuolella, on tehnyt hijaabin käyttämisestä pakollisen velvollisuuden naiselle, turvana hänen siveydelleen sekä suojana hänen kunnialleen ja merkkinä hänen uskostaan. Se on tästä johtuen, että yhteiskunnat (niin muslimi- kuin ei-muslimi-), jotka ovat etääntyneet kauas Allahin tieltä ja poikenneet Hänen suoralta polultaan, ovat sairaita yhhteiskuntia, jotka tarvitsevat hoitoa joka johtaisi heidät parannukseen ja onnellisuuteen.

Niiden kuvien joukossa, jotka osoittavat yhteiskunnan etääntymisen siltä polulta ja tekevät selväksi sen harhautumisen ja erkaantumisen tason siitä, on sellaisten naisten avoin levinneisyys, jotka eivät ainoastaan paljasta kasvojaan, vaan kaunistautuvat ja näyttelevät kauneuttaan. Valitettavasti näemme tämän ilmenevän myös islamilaisissa yhteiskunnissa, huolimatta siitä että islamilaiset vaatteet ovat niin laajalle levinneitä. Joten, mitkä ovat ne syyt, jotka ovat johtaneet tähän poikkeamaan?

Laitoimme tämän kysymyksen ryhmälle naisia, joilta otimme kymmenen suurinta tekosyytä, ja tutkimisen ja tarkastelun valossa näiden tekosyiden heikkous tuli meille ilmiselväksi.

Pysy kanssamme, rakas muslimisisko, näillä muutamilla riveillä, jotta voimme niiden kautta tunte syyt hijaabista pois kääntymiseen ja sitten käsitellä jokaista niistä.

Tekosyy yksi: En ole vielä vakuuttunut hijaabin tarpeellisuudesta.

Sitten kysymme tältä siskolta kaksi kysymystä.

Yksi: Onko hän todella vakuuttunut islamin uskonnon oikeudesta? Luonnollinen vastaus on: Kyllä, hän on vakuuttunut, sillä hän vastaa ’Laa ilaaha ill Allaah,’ tarkoittaen että hän on vakuuttunut ’aqiidasta, ja sitten hän sanoo: ’Muhammadun Rasuulullaah!’ tarkoittaen sillä, että hän on vakuuttunut sen lainsäädännöstä tai laista (sharii’asta). Näin ollen, hän on vakuuttunut islamista uskomusjärjestelmänä sekä lakina, jonka mukaan ihminen hallitsee ja noudattaa elämäänsä.

Kaksi: Onko hijaab sitten osa islamilaista lakia (sharii’aa), ja pakollinen velvollisuus?

Mikäli tämä sisko on rehellinen ja vilpitön aikomuksessaan, ja on perehtynyt tähän asiaan sellaisena, joka todella haluaa tietää totuuden, niin vastaus voi olla ainoastaan: Kyllä. Sillä Allaah ta’aala, jonka jumaluuteen hän uskoo, on määrännyt naisia käyttämään hijaabia Kirjassaan (Koraanissa), ja jalo Profeetta saws, jonka viestiin hän uskoo, on määrännyt hijaabin käyttöön sunnassaan.

Miksikä me kutsumme ihmistä, joka sanoo uskovansa sekä olevansa tyytyväinen islamin oikeellisuuteen, mutta joka siitä huolimatta ei tee sitä, mitä Allaah ja Hänen Lähettiläänsä ovat määränneet? Totisesti heidän ei millään tavalla voida kuvailla olevan niitä, joista Allaah puhuu tässä jakeessa: ”Totisesti uskovaisten sanat, kun heitä kutsutaan Allahin ja Hänen Lähettiläänsä luokse tuomitsemaan heidän välillään, olivat ainoastaan että he sanovat ’Kuulemme ja tottelemme,’ ja he ovat niitä, jotka ovat menestyksekkäitä.” [An-Nuur 24:51]

Tiivistettynä: Jos tämä sisko on vakuuttunut islamista, niin kuinka hän sitten ei voi olla vakuuttunut sen määräyksistä?

Tekosyy kaksi: Olen vakuuttunut islamilaisesta pukeutumisesta, mutta äitini estää minua käyttämästä sitä, ja jos olen tottelematon häntä kohtaan, joudun (Helvetin) Tuleen.

Se, joka on vastannut tähän tekosyyhyn, on kaikkein jaloin Allahin luomuksesta, Allahin Lähettiläs saws, lyhyinä viisauden sanoina, jotka eivät jätä mitään epäselväksi: ”Ei ole tottelevaisuutta luodulle siinä, missä on tottelemattomuutta Luojalle.” [Ahmad]

Vanhempien asema islamissa, erityisesti äidin asema, on korkea ja ylväs. Totisesti Allaah on monessa jakeessa yhdistänyt sen kaikkein suurimman asian kanssa: Hänen palvomisensa sekä Hänen tawhiidinsa kanssa.

Hän sanoi: ”Ja palvokaa Allahia älkääkä liittäkö mitään Hänen rinnalleen, ja olkaa hyviä vanhemmille(nne).” [An-Nisaa’ 4:36]

Tottelevaisuutta vanhempia kohtaan ei ole rajoitettu, paitsi yhdessä asiassa, ja se on silloin, jos he määräävät tottelemattomuuteen Allahia kohtaan. Allaah sanoi: ”Mutta jos he ponnistelevat sinua vastaan saadaksesi sinut liittämään rinnalleni sellaista, mistä sinulla ei ole tietoa, niin älä tottele heitä…” [Luqmaan 31:15] Tottelemattomuus heitä kohtaan syntisissä asioissa ei estä sitä että on heille hyvä ja kohtelee heitä ystävällisesti. Allaah sanoi jäljempänä samassa jakeessa: ”Mutta kohtele heitä tässä maailmassa hyvin.”

Tiivistettynä: Kuinka voit totella äitiäsi ja olla tottelematta Allahia, Joka loi sinut ja sinun äitisi?

Tekosyy kolme: Minun asemani ei salli sitä että korvaan pukuni islamilaisella puvulla.

Tämä sisko on jompi kumpi kahdesta tyypistä: Hän on vilpitön ja rehellinen, tai hän on lipevä valehtelija joka haluaa tehdä näyttävän esityksen ”hijaabistaan”, joka räiskyy väreistä ollakseen ”muodin mukainen” ja kallis.

Aloitamme vastauksella rehelliselle ja vilpittömälle siskolle. Etkö ole tietoinen siitä, rakas siskoni, että musliminaisen ei ole sallittua lähteä kotoaan missään tilanteessa ilman että hänen vaatteensa täyttävät islamilaisen hijaabin ehdot, ja että on jokaisen musliminaisen velvollisuus tietää,  mitkä nämä (ehdot) ovat? Jos olet käyttänyt aikaa ja nähnyt vaivaa oppiaksesi niin monia tämän maailman asioita, niin kuinka sitten voit olla välinpitämätön niiden asioiden oppimisesta, jotka tulevat pelastamaan sinut Allahin rangaistukselta ja Hänen vihaltaan kuoleman jälkeen!!? Eikö Allaah sanokin, ”Kysykää tiedon ihmisiltä jos ette tiedä.” [An-Nahl 16:43]. Opi, näin ollen, kunnollisen hijaabin vaatimukset.

Jos sinun on mentävä ulos, niin älä tee sitä ilman oikeanlaista hijaabia, tavoitellen (näin) Allahin tyytyväisyyttä sekä Shaitaanin heikentämistä. Tämä johtuu siitä, että se turmellus, jota sinun ulos menemisesi koristeltuna ja ”kaunistettuna” aiheuttaa, on paljon suurempi kuin se asia, jonka takia katsot tarpeelliseksi mennä ulos.

Rakas siskoni, jos todella olet totuudenmukainen aikomuksessasi ja oikealla tavalla päättäväinen, niin tulet löytämään tuhat hyvän kättä sinua auttamassa, ja Allaah tulee tekemään siitä sinulle helpon! Eikä Hän olekin se, Joka sanoo: ”Ja joka pelkää Allahia, Allaah tekee hänelle ulospääsyn (kaikista vaikeuksista) ja antaa hänelle elantoa (lähteistä), joista hän ei ikinä olisi kuvitellut. Ja joka luottaa Allahiin, Hän riittää hänelle.” [At-Talaaq 65:2-3]?

Mitä tulee ‘lipevään’ henkilöön, niin me sanomme: Kunnia ja asema ovat jotain sellaista, jonka Allaah määrittelee, eivätkä ne johdu vaatteiden kaunistelemisesta ja värien näyttelemisestä sekä trendi-vaikuttajien seuraamisesta. Sen sijaan ne johtuvat tottelevaisuudesta Allahia ja Hänen Lähettilästään saws kohtaan, sekä Allahin puhtaasta laista ja oikeasta islamilaisesta hijaabista kiinni pitämisestä. Kuuntele Allahin sanoja: ”Totisesti kunnioitettavin teistä Allahin luona on (se, joka on) kaikkein hurskain teistä.” [Al-Hujuraat 48:13]

Tiivistettynä: Tee asioita Allahin anteeksiannon etsimisen sekä Hänen Paratiisiinsa astumisen tiellä, ja anna vähemmän arvoa tämän maailman korkeahintaisille ja arvokkaille asioille sekä omaisuudelle.

Tekosyy neljä: Minun maassani on erittäin kuumaa enkä kestä sitä. Kuinka voisin kestää sitä jos käyttäisin hijaabia?

Allaah antaa esimerkin sanomalla: “Sano: ‘Helvetin Tuli on vielä voimakkaampi kuumuudessa, jos he vain ymmärtäisivät.’” [At-Tawbah 9:81]

Kuinka voit verrata maasi kuumuutta Helvetin tulen kuumuuteen?

Tiedä, oi siskoni, että Shaitaan on ottanut sinut ansaan yhteen hänen hatarista köysistään, raahatakseen sinut tämän maailman kuumuudesta Helvetin tulen kuumuuteen. Vapauta itsesi hänen verkostaan ja katso auringon lämpöä siunauksena, eikä koettelemuksena, erityisesti siinä, että se muistuttaa sinua Allahin rangaistuksesta, joka on monin verroin suurempi kuin se kuumuus, jota sinä nyt tunnet. Palaa takaisin Allahin määräykseen ja uhraa tämä maallinen mukavuus tiellä joka seuraa polkua pelastumiseen Helvetin tulesta, josta Allaah sanoo: ”He eivät tule maistamaan siellä kylmyyttä eivätkä juomaa. Paitsi kiehuvaa vettä ja likaisien haavojen vuotoa.” [An-Naba’ 78:24-25]

Tiivistettynä: Paratiisi on vaikeuksien ja työnteon  ympäröimä, kun taas Helvetin tuli on houkutusten, himojen ja halujen ympäröimä.

Tekosyy viisi: Pelkään että jos alan käyttää hijaabia, otan sen pois joskus myöhemmin, koska olen nähnyt niin monien muiden tekevän siten!!

Hänelle minä sanon: Jos jokainen soveltaisi sinun logiikkaasi, niin silloin he olisivat jättäneet uskonnon kokonaisuudessaan! He olisivat jättäneet pois rukouksen koska jotkut pelkäisivät sen hylkäämistä myöhemmin. He olisivat jättäneet Ramadanina paastoamisen koska niin monet pelkäävät etteivät tekisi sitä myöhemmin, jne. Etkö ole huomannut, kuinka Shaitaan on jälleen vanginnut sinut satimeensa ja sulkenut sinut johdatukselta?

Allaah ta’aala rakastaa jatkuvaa tottelevaisuutta, vaikka se olisi pientä tai suositeltua. (Joten) entä sitten jokin sellainen, joka on ehdoton velvollisuus, kuten hijaabin käyttäminen?! Profeetta saws sanoi: ”Kaikkein rakastetuin teko Allahin luona on jatkuva (teko), vaikka se olisi pieni.” Miksi et ole tutkinut niitä syitä, jotka johtavat siihen että ne ihmiset jättävät hijaabin, jotta voit välttää niitä ja tehdä töitä pysyäksesi poissa niistä? Miksi et ole etsinyt syitä ja tekijöitä vahvistaaksesi totuuden ja johdatuksen, kunnes pystyt pitämään niistä tiukasti kiinni?

Näinden syiden joukossa on ahkera pyyntörukouksien tekeminen Allahille jotta Hän tekisi sydämestä vankkumattoman uskonnossa, kuten Profeetta saws teki. (Näistä on myös) rukouksen suorittaminen sekä siitä huolehtiminen, kuten Allaah sanoi: ”Ja etsikää apua kärsivällisyydestä ja rukouksesta, ja totisesti ne ovat raskaita (muille) paitsi niille, jotka ovat nöyriä.” [Al-Baqarah 2:45] Muita syitä, jotka saavat ihmiset johdatukselle ja totuudelle, ovat islamin lakien noudattaminen, ja yksi niistä on totisesti hijaabin käyttäminen. Allaah sanoi: ”Jos he olisivat olisivat tehneet sitä, mihin heitä määrättiin, se olisi ollut parempi ja olisi vahvistanut heitä (uskossa).” [An-Nisaa’ 4:66]

Tiivistettynä: Jos pidät tiukasti kiinni johdatuksen aiheuttajista ja maistat uskon makeutta, et tule hylkäämään Allahin määräyksiä niitä noudatettuasi.

Tekosyy kuusi: Jos käytän hijaabia, kukaan ei mene kanssani naimisiin, joten jätän sen pois siihen saakka.

Jokainen aviomies, joka haluaa sinun olevan paljastettu ja koristeltu julkisesti, uhmaten ja ollen tottelematon Allahia kohtaan, ei ole alunperinkään (minkään) arvoinen aviomies. Hän on aviomies, jolla ei ole mitään tunnetta suojella sitä, mistä Allaah on tehnyt koskemattoman, etupäässä sinua itseäsi, eikä hän tule kykenemään auttaa sinua millään tavalla päästäksesi Paratiisiin tai paetaksesi Helvetin tulelta. Koti, joka perustuu tottelemattomuuteen Allahia kohtaan sekä Hänen vihansa yllyttämiseen, on ansaitseva sille että Hän määrää sille kurjuutta ja vaikeuksia niin tässä elämässä kuin Tuonpuoleisessakin. Kuten Allaah sanoi: ”Mutta joka kääntyy pois Minun muistutuksestani (ts. ei usko Koraaniin eikä toimi sen opetusten mukaan), niin totisesti Hänelle on vaikeuksien elämä, ja tulemme nostamaan hänet Tuomiopäivänä ylös sokeana.” [Ta Ha 20:124]

Avioliitto on Allahilta oleva suosio ja siunaus, jonka Hän antaa kenelle haluaa. Kuinka moni hijaabia käyttävä nainen itse asiassa onkaan naimisissa, kun taas moni joka ei käytä, ei ole? Jos sanoisit, että “Se, että olen meikattu ja peittämätön, on keino saavuttaa kunniallinen tavoite, eli avioliitto,” niin islamissa kunniallista tavoitetta tai loppua ei saavuteta moraalittomilla ja turmeltuneilla keinoilla. Mikäli tavoite on kunniallinen, niin se on välttämättä saavutettava kunniallisella ja puhtaalla keinolla. Me sanomme että sääntö islamissa on: Keinot ovat tavoiteltujen pykimysten sääntöjen mukaiset.

Tiivistettynä: Ei ole mitään siunausta avioliitossa, joka on perustettu syntisyydelle ja turmeltuneisuudelle.

Tekosyy seitsemän: En käytä hijaabia perustuen siihen, mitä Allaah sanoo: “Ja julkista Herrasi siunaukset” [Ad-Duhaa 93:11]. Kuinka voisin peittää sen, millä Allaah on minua siunannut, silkinpehemeistä hiuksista ja lumoavasta kauneudesta?

Joten tämä siskomme pitää kiinni Allahin Kirjasta sekä sen säännöistä niin kauan, kun ne ovat sopusoinnussa häen omien halujensa ja ymmärryksensä kanssa! Hän jättää ne asiat taakseen, kun ne eivät miellytä häntä. Mikäli asia ei olisi näin, niin minkä takia hän ei seuraa jaetta: ”Että eivät näytä koristeistaan muuta kuin sen mikä näkyy (väistämättä).” [An-Nuur 24:31], sekä Allahin subhaanah sanoja: ”Sano vaimoillesi ja tyttärillesi sekä uskovaisten vaimoille että vetävät päällensä huntunsa/viittansa.” [Al-Ahzaab 33:59]?

Tällä toteamuksella, oi siskoni, olet nyt tehnyt itsellesi sharii’an (lain) sellaisesta, jonka Allaah on tiukasti kieltänyt, eli kaunistautumisesta ja paljastamisesta; ja syy tälle: Sinun halusi puute noudattaa määräystä. Suurin siunaus ja suosio, jonka Allaah on meille suonut, on meidän uskomme ja johdatuksemme siunaus, ja niiden joukossa on islamilainen hijaab. Minkä tähden et siis julkista tätä ja puhu tästä suurimmasta siunauksesta, joka sinulle on annettu?

Tiivistettynä: Onko olemassa suurempaa siunausta ja suosiota naiselle, kuin johdatus ja hiijaab?

Tekosyy kahdeksan: Tiedän että hijaab on pakollinen, mutta alan käyttää sitä kun Allaah johdattaa minut tekemään niin.

Me kysymme tältä siskolta, mitä suunnitelmia tai askeleita hän aikoo toteuttaa ennen kuin hän hyväksyy tämän jumalallisen johdatuksen? Me tiedämme, että Allaah on viisaudessaan tehnyt meille syyn tai keinon kaikkeen. Tästä johtuen sairaat ottavat lääkettä saavuttaakseen terveyden, ja matkaaja ajaa ajoneuvoa tai eläintä saapuakseen kohteeseensa, ja muita loputtomia esimerkkejä.

Onko tämä siskomme vakavasti ponnistellut etsiäkseen todellista johdatusta, sekä yrittänyt oikeita keinoja sen saamiseen, kuten esimerkiksi: Pyytämällä Allahilta vilpittömästi, kuten Hän sanoi: ”Johdata meidät Suoralle tielle” [Al-Faatihah 1:6]; Olemalla oikeamielisten ja hyvien siskojen seurassa – sillä he ovat parhaita avustamaan hänet johdatukseen sekä jatkamaan hänen osoittamistaan sitä kohti, kunnes Allaah johdattaa häntä ja lisää hänen johdatustaan sekä innoittaa hänet vielä suurempaan johdatukseen ja taqwaan. Sitten hän pitäisi kiinni Allahin määräyksistä ja käyttäisi sitä hijaabia, jota uskovaisten naisten on määrätty käyttää.

Tiivistettynä: Mikäli tämä sisko todella olisi vakavissaan johdatuksen tavoittelemisesta, hän olisi ponnistellut kovasti oikeiden keinojen avulla sen saavuttaakseen.

Tekosyy yhdeksän: Ei ole vielä sen aika. Olen vielä liian nuori käyttämään hijaabia. Teen sen sitten kun olen vanhempi ja sen jälkeen kun olen tehnyt Hajjin!

Kuoleman enkeli, oi siskoni, on vierailulla ja odottamassa sinun ovellasi Allahin määräystä avata se sinulle minä tahansa hetkenä sinun elämässäsi. Allaah sanoi: ”Kun heidän aikansa saapuu, he eivät voi myöhästyttää sitä tuntiakaan (tai hetkeäkään), eivätkä aikaistaa sitä.” [Al-An’aam 7:34] Kuolema, oi siskoni, ei syrji nuorien tai vanhojen välillä, ja se voi tulla sinun ollessasi tässä suuressa syntisyyden ja tottelemattomuuden tilassa taistellen Kunnian Herraa vastaan paljastamisellasi ja häpeämättömällä koristautumisellasi. Siskoni, sinun tulisi kiirehtiä tottelevaisuuteen niiden muiden mukana, jotka kiirehtivät vastaamaan Allahin tabaaraka wa ta’aala kutsuun: ”Kilpailkaa (toistenne kanssa) kohti anteeksiantoa Herraltanne, sekä Paratiisia,  jonka leveys on kuin taivaan ja maan leveys…” [Al-Hadiid 57:21]

Sisko, älä unohda Allahia, tai Hän tulee unohtamaan sinut kääntämällä armonsa pois sinulta niin tässä elämässä kuin seuraavassakin. Sinä unohdat oman sielusi olemalla täyttämättä sielusi oikeutta totella Allahia sekä palvoa Häntä kunnolla. Allaah sanoi tekopyhistä: ”Älkääkä olko kuin ne, jotka unohtivat Allahin, joten Hän laittoi heidät unohtamaan itsensä…” [Al-Hashr 59:19] Siskoni, käytä hijaabia nuorella iälläsi vastuksena syntiselle teolle, sillä Allaah on ankara rangaistuksessaan ja Hän tulee kysymään sinulta Ylösnousemuksen päivänä nuoruudestasi ja jokaisesta elämäsi hetkestä.

Tiivistettynä: Lakkaa olettamasta, että jokin tulevaisuuden odotus elämässäsi tulee todella tapahtumaan!! Kuinka voit taata oman elämäsi edes huomiseen asti?

Tekosyy kymmenen: Pelkään että mikäli käytän islamilaisia vaatteita, minut leimataan kuuluvaksi johonkin ryhmään tai toiseen, ja vihaan puoluehenkisyyttä.

Oi siskoni islamissa, islamissa on olemassa vain kaksi puoluetta, ja ne molemmat Kaikkivoipa Allaah on maininnut Jalossa Kirjassaan. Ensimmäinen puolue on Allahin puolue (Hizbullaah), jolle Hän antaa voiton koska he ovat tottelevaisia Hänen määräyksilleen ja pysyvät poissa siitä, minkä Hän on kieltänyt. Toinen puolue on kirotun Shaitaanin puolue (Hizbush-Shaitaan), joka on tottelematon Armeliainta kohtaan sekä lisää turmeltuneisuutta maassa. Kun pidät tiukasti kiinni Allahin määräyksistä sekä noudatat niitä, – ja niiden joukossa on hijaabin käyttäminen – niin sitten sinusta tulee osa Allahin menestyksekästä puoluetta. Kun kaunistaudut ja näyttelet sulojasi, ajat Shaitaanin sekä hänen tekopyhien ja epäuskovaisten joukosta olevien ystäviensä ja liittolaistensa veneessä, eikä voisi olla keitään pahempia ystävinä.

Etkö näe, kuinka juokset pois Allahista ja kohti Shaitaania, vaihtaen hyvän saastaan? Juokse sen sijaan, oi siskoni, kohti Allahia ja seuraa Hänen tietään: ”Joten paetkaa Allahin luokse, totisesti olen teille pelkkä selkeä varoittaja Hänen luotaan.” [Adh-Dhaariyaat 50:51] Hijaab on korkea palvonnan muoto, joka ei ole ihmisten mielipiteiden sekä heidän suuntautumistensa ja valintojensa alainen, sillä Hän, Joka sääti sen, on Kaikkiviisas Luoja.

Tiivistettynä: Ole Allahin tyytyväisyyden tavoittelemisen tiellä sekä toivossa Hänen armostaan ja menestyksestä Paratiisissa, ja heitä ihmisten ja jinnien joukossa olevien paholaisten sanomiset päin seinää!! Pidä tiukasti kiinni Allahin läinsäädännöstä poskihampaillasi, ja seuraa ponnistelevien ja tietävien Uskovaisten Äitien sekä naispuolisten Seuralaisten esimerkkiä (olkoon Allaah heihin kaikkiin tyytyväinen).

Johtopäätöksenä

Sinun vartalosi on näytillä Shaitaanin torilla, vietellen miesten sydämiä. Hiustyylit, tiukat vaatteet jotka näyttävät jokaisen vartalosi yksityiskohdan, lyhyet asut jotka näyttävät sääresi ja jalkasi, näyttävät, koristeelliset ja tuoksuvat vaatteet kaikki vihatuttavat Armeliaimman ja miellyttävät Shaitaania. Jokainen päivä, joka kuluu sinun ollessasi tässä tilassa, vie sinut vielä etäämmälle Allahista ja tuo sinut lähemmäksi Shaitaania. Jokainen päivä kirouksia ja vihaa ohjataan sinua kohti taivaista, kunnes kadut. Jokainen päivä tuo sinut lähemmäksi hautaa, ja Kuoleman enkeli on valmiina ottamaan sinun sielusi.

”Jokainen sielu tulee maistamaan kuolemaa. Ja totisesti Ylösnousemuksen päivänä teille tullaan maksamaan palkkanne täytenä. Joten joka otetaan pois Tulesta ja päästetään Paratiisiin, niin hän on totisesti voittanut. Ja tämän maailman elämä ei ole mitään muuta kuin petoksen nautintoa (petollinen asia).” [Aal ’Imraan 3:185]

Astu katumuksen junaan, oi siskoni, ennen kuin se kulkee ohi sinun asemasi. Pohdiskele syvästi, oi siskoni, sitä, mitä tapahtuu tänään ennen kuin huominen tulee. Ajattele, siskoni, alkaen nyt.

http://www.islamicawakening.com/viewarticle.php?articleID=895

Katso myös aihe Hijaabin ehdot

Mainokset