lokakuu 2009


‘Me’-pronominin merkitys Koraanissa käytettynä

Kysymys: Miksi Koraanin jakeissa käytetään termiä ‘Me’? Monet epäuskovaiset uskovat, että tämä voi olla viittauksena Jeesukseen?

Vastaus:

Ylistys olkoon Allahille.

Se on eräs arabian kirjakielen piirre, että henkilö voi viitata itseensä pronominilla nahnu (me) kunnioituksen tai ylistämisen vuoksi. Hän voi myös käyttää sanaa ana (minä), ilmentäen yhtä henkilöä, tai kolmatta persoonaa huwa (hän). Kaikkia näitä kolmea tyyliä käytetään Koraanissa, missä Allaah puhuttelee arabeja heidän omalla kielellään. (Fataawa Al-Lajnah Ad-Daa’imah, 4/143)

”Allaah, Ylistetty olkoon Hän, joskus viittaa itseensä yksikkömuodolla – nimellä tai pronominia käyttämällä – ja joskus monikkomuotoa käyttämällä, kuten jakeessa ’…Totisesti olemme antaneet sinulle ilmeisen voiton…’ [48:1], sekä muissa vastaavissa jakeissa. Mutta Allaah ei koskaan viittaa itseensä duaalia käyttämällä (arabiankielelle ominainen persoonamuoto, joka viittaa kahteen henkilöön), sillä monikko viittaa siihen kunnioitukseen jonka Hän ansaitsee, ja voi viitata Hänen nimiinsä ja ominaisuuksiinsa – kun taas duaali viittaa tiettyyn määrään eikä mihinkään muuhun, ja Hän on kaukana sen yläpuolella.” (Al-‘Aqiidah At-Tadmuriyyah, Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah, s. 75)

Näitä sanoja, innaa (totisesti me) ja nahnu (me), sekä muita monikon muotoja, voi käyttää yksi henkilö jonkin ryhmän puolesta puhuessaan, tai niitä voi käyttää yksi henkilö kunnioituksen ja ylistämisen tarkoituksessa, kuten jotkut hallitsijat tekevät antaessaan lausuntoja tai päätöksiä, joissa he sanovat: ”Me olemme päättäneet…” jne. [Tämä tunnetaan englanniksi nimellä ”The Royal We” – ”Kuninkaallinen Me”] Sellaisissa tapauksissa ainoastaan yksi henkilö puhuu, mutta monikkoa käytetään kunnioituksen vuoksi.

Ja Hän, Joka ansaitsee kunnioitusta vielä enemmän kuin kaikki muut, on Allaah, Ylistetty olkoon Hän. Joten kun Hän sanoo Koraanissa innaa (totisesti Me) tai nahnu (Me), niin se on kunnioituksen ja ylistyksen takia, ei ilmaistakseen lukumäärän monikkoa. (lisää…)

Allaah sanoi Koraanissa: ”Teille on sallittu meririistan pyytäminen (sayd) sekä sen ruokana käyttäminen (ta’aamuhu), hyötynä teille sekä niille jotka matkaavat…” [Al-Maa’idah 5:96]

Ja Profeetta saws sanoi merestä: ”Sen vesi on puhdistautumiskeino ja sen kuollut liha on sallittua.”

[Kertonut Ahmad, Ash-Shaafi’ii, Maalik, neljän Sunanin kirjoittajat, Ad-Daaraqutni sekä Al-Baihaqi. Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbaan sekä Ibn Mandah sanoivat sen olevan sahiih, At-Tirmidhi sanoi sen olevan hasan sahiih ja kertoi kysyneensä siitä Al-Bukhaarilta, joka sanoi sen olevan sahiih.]

Toisen, Abu Hurairalta kerrotun version mukaan: “Eräs mies tuli Allahin Lähettilään luokse ja sanoi: ’Oi Allahin Lähettiläs, me matkaamme merellä ja mukanamme on vain vähäinen määrä vettä. Jos käytämme sen wudun tekemiseen, tulemme janoisiksi, joten voimmeko tehdä wudun merivedellä?’ Allahin Lähettiläs saws sanoi: ‘Kyllä. Sen kuollut liha on sallittua ja sen vesi on puhdistautumiskeino.’”

Profeetta saws sanoi myös: “Meille on sallittu kahdenlainen kuollut liha ja kahdenlainen veri. Mitä tulee kahteen kuolleeseen, niin ne ovat kala ja heinäsirkat. Ja mitä tuulee kahteen vereen, niin ne ovat maksa ja perna.” [Ahmad, Ibn Maajah, Al-’Aqiilii ja Al-Baihaqii; Al-Albaani sanoi sen olevan sahiih kirjassa As-Silsilah As-Sahiihah, 3/111]

Ibn Hazm sanoi Al-Muhallassa (6/50): “Mitä tulee siihen, mikä elää vedessä eikä voi elää missään muualla, niin se on halaal riippumatta siitä, missä tilassa se on – saatiinpa se sitten elävänä ja kuolee siten, tai se kuolee vedessä ja kelluu tai ei kellu, ja tappoipa sen sitten vesiolento tai maaeläin. … Se on halaal syödä, tappoipa sen sitten epäjumalanpalvoja, muslimi, Kirjan kansasta oleva tai ei kukaan.”

Ad-Durayr sanoi Ash-Sharh As-Saghiirissa (2/182): ”Merieläimet yleisesti ovat sallittuja, olipa se sitten kuollutta lihaa tai hai tai delffiini, eikä niitä tarvitse teurastaa kunnolla.”

Onko olemassa minkäänlaisia merieliöitä, joita muslimien ei ole sallittua syödä? (lisää…)

Maalik kertoi: ”Tulimme Profeetan luokse, olimme nuoria, melkein (toistemme kanssa) samanikäisiä miehiä, ja olimme hänen luonaan kaksikymmentä yötä. Allahin Lähettiläs oli erittäin ystävällinen mies ja hän huomasi kaipuumme perheidemme luokse ja kysyi meiltä niistä, jotka olimme jättäneet jälkeemme. Kun kerroimme hänelle, hän sanoi ’Palatkaa perheidenne luokse, pysykää heidän kanssaan ja opettakaa heille (uskontoa) ja määrätkää heitä (tekemään hyviä tekoja)’. Sitten Profeetta mainitsi asioita, joista muistin osan ja osaa en. Sitten hän sanoi ’Rukoilkaa niin kuin olette nähneet minun rukoilevan, ja kun on rukousaika, yhden teistä tulisi tehdä kutsu rukoukseen (Athan), ja vanhimman teistä tulisi johtaa rukousta.’” [Bukhaari, luku 91, hadiith 352]

Abu Dawuud kertoi Rifaa’ah ibn Raafi’in sanoneen, että Profeetta saws sanoi: ”Kun nousette rukoilemaan, jos osaatte vähän Koraanista, resitoikaa sitä, muutoin sanokaa ’alhamdulillaah’ (kaikki kunnia kuuluu Allahille) ja ’laa ilaaha illallaah’ (ei ole mitään palvomisen arvoista paitsi Allah) ja ’Allahu akbar’ (Allah on suurin).”

Abu Dawuud kertoi Abdullah ibn Abu Awfalta: ”Eräs mies tuli Profeetan saws luokse ja sanoi: ’En pysty opettelemaan mitään Koraanista, joten opeta minulle jotain, joka riittää minulle.’ Hän saws sanoi: ’Sano alhamdulillaah'(kaikki ylistys kuuluu Allahille) ja subhaan Allaah (kuinka täydellinen Allah onkaan) ja laa ilaaha illallaah (ei ole mitään palvomisen arvoista paitsi Allah) ja Allaahu akbar (Allah on suurin) ja laa hawla wa laa quwwata illaa billaah (ei ole mitään valtaa eikä voimaa paitsi Allahin).’”

 

Koraanin resitoiminen, dhikr ja du’aa muulla kielellä kuin arabiaksi

Tiivistettynä:

  • Oppineiden enemmistö on sitä mieltä, että Koraania ei saa lukea rukouksissa muulla kielellä kuin arabiaksi
  • Mikäli henkilö ei osaa lausua arabiaksi, hänen on opeteltava, ja jos hän ei opettele vaikka pystyisi siihen, hänen rukoustaan ei ole hyväksytty.
  • Mikäli hän ei pysty tai pelkää että ei ehdi opetella ennen rukousajan päättymistä, ja hän osaa yhden jakeen Al-Faatihasta, niin hänen tulisi toistaa se seitsemän kertaa. Jos hän osaa enemmän, hänen tulisi toistaa niitä niin paljon kuin on tarpeellista tehdäkseen resitoinnistaan suurah Al-Faatihan pituutta vastaavan.
  • Muiden rukouksen adhkaar-osien sanomisesta muulla kielellä kuin arabiaksi, mikäli ei pysty lausumaan niitä arabiaksi, oppineilla on erimielisyyttä (lisää…)

DEMOKRATIAN KUTSUMINEN SHUURAKSI SITÄ TUKEAKSEEN

[Ote kirjasta ”Democracy: A Religion” (”Demokratia on uskonto), s. 25-29 – löytyy osana suomennettua kirjaa Epäilykset koskien demokratian määräystä islamissa]

Jotkut tietämättömät ihmiset ottivat Allahin sanat monoteisti-uskovaisista: “…Ja (jotka) käsittelevät asiansa yhteistuumin neuvotellen (shuuraa bainahum)…” [42:38], sekä Hänen sanansa Profeetalle saws: ”…Ja konsultoi heitä kaikissa asioissa…”, tueksi heidän valheelliselle uskonnolleen (demokratialle). He kutsuivat mätää demokratiaansa shuuraksi (neuvottelu, konsultaatio – ts. he väittävät että demokratia on sama kuin shuura, islamilainen konsultaatio-tapa) osoittaakseen ja tunkeakseen tälle tekaistulle uskonnolle uskonnollisen vivahteen, hyväksyäkseen sen ja tehdäkseen siitä sallitun.

Me sanomme, tätä koskien, ja Allaah myöntäköön menestystä:

Ensinnäkin: Nimien muuttamisella ei ole mitään arvoa, sillä tosiasioita ei voida muuttaa. Jotkut julistus-ryhmät, jotka uskovat tähän epäuskovaisten uskontoon, sanovat: ”Me tarkoitamme demokratialla – kun kutsumme siihen, rohkaisemme siihen ja toimimme sen puolesta ja sen mukaan – sanan- ja kutsumisen vapautta” sekä muuta vastaavaa hölynpölyä.

Me sanomme heille: Sillä ei ole merkitystä, mitä te tarkoitatte tai kuvittelette – vaan sillä, mitä se demokratia (todellisuudessa) on, jota jumalolento (ts. taaghuut, epäjumala, valtion päämies) soveltaa ja johon hän kutsuu; ja jonka nimissä vaalit pidetään; ja jonka mukaan se lainsäädäntö ja tuomitseminen, johon te otatte osaa, tullaan tekemään. Te voitte ehkä huijata ihmisiä, mutta ette ikinä voi huijata Allahia. ”Totisesti tekopyhät yrittävät vain petkuttaa Allahia, mutta Allaah tulee petkuttamaan heitä…” [4:142] ja ”He luulevat petkuttavansa Allahia ja niitä jotka uskovat, mutta (todellisuudessa) he eivät petkuta ketään muuta kuin itseään, vaikka he eivät tiedä (sitä).” [2:9]

Joten jonkin asian nimen muuttaminen ei muuta sen määräyksiä. Se ei tee sallituksi luvattomia asioita, eikä tee kielletyksi luvallisia asioita. Profeetta saws sanoo: ”Joukko ummastani tulee tekemään väkijuomista sallittuja, nimeten ne toisella nimellä.” (lisää…)

Tämä on liitteenä kirjassa Lakien mukaan hallitseminen, mutta laitan sen myös erikseen koska tämä asia on selvästi epäselvä niille, jotka puhuvat tästä demokratia- ja lakien säätäminen-aiheesta ilman että ovat siihen perehtyneet. Tässä siis käydään hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi läpi, millaisia lakeja ja säädöksiä on ja ei ole sallittua säätää. Kuten kirjoittaja sanoi,

Mitä tulee hallinnollisiin järjestelmiin, jotka on suunnattu asioiden järjestelemiseksi sekä niiden kitkattoman toiminnan saamiseksi tavalla joka ei mene sharii’aa vastaan, niin tässä ei ole mitään väärää, eikä kukaan Sahaaboista tai heidän jälkeensä tulleista vastustanut sitä.”

Sellaisten lakien soveltaminen, joita ei ole mainittu Koraanissa tai Sunnassa

Shaikh Muhammad Amiin Ash-Shanqiiti sanoi:

Tulisi huomata, että meidän on tehtävä ero sellaisten ihmisten tekemien systeemien välillä, joiden toimeenpaneminen merkitsee kufria taivaiden ja maiden luojaan, sekä sellaisten systeemien, jotka eivät merkitse sitä. Tätä voidaan selittää kuvailemalla järjestelmiä olevan kahdenlaisia: hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä.

Mitä tulee hallinnollisiin järjestelmiin, jotka on suunnattu asioiden järjestelemiseksi sekä niiden kitkattoman toiminnan saamiseksi tavalla joka ei mene sharii’aa vastaan, niin tässä ei ole mitään väärää, eikä kukaan Sahaaboista tai heidän jälkeensä tulleista vastustanut sitä. ’Umar teki monia sellaisia asioita, joita ei tehty Lähettilään saws aikana – kuten sotilaiden nimien kirjaaminen rekisteriin seuratakseen sitä, kuka oli läsnä ja kuka oli poissa – vaikka Profeetta saws ei tehnyt sitä, ja hän ei ollut tiennyt että Ka’b in Maalik ei ollut läsnä Tabuukin taistelun aikana ennen kuin vasta saavuttuaan Tabuukiin. Samoin ’Umar myös osti Safwaan ibn Umayyan talon Mekassa ja muutti sen vankilaksi, vaikka Profeetta saws tai Abu Bakr eivät kumpikaan olleet perustaneet vankilaa.

Tämänkaltaiset hallinnolliset asiat, jotka ovat tarkoitettu saamaan asiat luistamaan sujuvasti ja jotka eivät mene sharii’aa vastaan – kuten työntekijöiden asioiden järjestäminen ja työasioiden järjestäminen tavalla joka ei mene sharii’aa vastaan – on sellainen ihmisten tekemä järjestelmä, joka on ok eikä se mene vastoin sharii’an periaatteita, joiden tarkoitus on pitää huolta yhteisestä edusta. (lisää…)

Lakien mukaan hallitseminen

Shaikh Muhammad ibn Ibraahiimin (olkoon Allaah hänelle armollinen) kirjoitelma muun kuin Allahin lain mukaan hallitsemisesta. Liitteenä myös Shaikh Muhammad Al-Amiin Ash-Shanqiitin (olkoon Allaah hänelle armollinen) selvitys siitä, millaisia Koraanissa ja Sunnassa mainitsemattomia lakeja on ja ei ole sallittua säätää ja seurata.

Lataa tai lue pdf-tiedosto tästä:

Lakien mukaan hallitseminen (9 sivua)

Totisesti suuremmasta ja selkeästä kufrista (kufr akbar) on antaa kirotuille ihmisten keksimille laeille sen (ilmestyksen) asema, jolla uskollinen henki (Jibriil) laskeutui Muhammedin saws sydämelle, – että hänen tulee olla varoittaja selkeällä arabian kielellä, tuomiten sillä kansojen välillä ja turvautuen siihen kun on erimielisyyksiä – (tämä on täydessä) ristiriidassa ja itsepäisenä hylkäämisenä Allahin, Mahtavan ja Ylistetyn, sanoille:

”Oi te jotka uskotte, totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä sekä vallanpitäjiä teidän joukostanne. Ja jos olette eri mieltä jostain, niin viekää se Allahille ja Hänen Lähettiläälleen jos (todella) uskotte Allahiin ja Viimeiseen päivään. Se on hyvä, ja parempi lopullista päätöksentekoa varten.” [An-Nisaa’ 4:59]

Allaah, Kaikkein täydellisin ja Kaikkein korkein, on kieltänyt niiden uskon (olemassaolon), jotka eivät tee Profeetasta saws tuomaria siinä, mistä he ovat eri mieltä. Vahvistaen tätä kieltämistä toistamalla sen ja (vielä) vannomalla siitä, Hän sanoo:

”Ei, kautta Herrasi, he eivät usko ennen kuin laittavat sinut (oi Muhammad) tuomitsemaan kaikessa josta he ovat keskenään eri mieltä, eivätkä löydä itsestään (pienintäkään) vastustusta päättämääsi vastaan, ja hyväksyvät (ne) täydellä alistuneisuudella (yusallimuu tasliimaa).” [An-Nisaa’ 4:65]

Hän, ta’aala, ei tehnyt sitä riittäväksi että he ainoastaan tekevät Profeetasta saws tuomarin, vaan lisäksi heidän ei myöskään tule löytää itsestään minkäänlaista vastustusta (hänen päätöksiään vastaan) – vaan heidän sydämiensä on avarruttava sen sisäistämiseen, olematta lainkaan levottomia tai ahdistuneita. (lisää…)

Epäilykset koskien demokratian määräystä islamissa

Lyhyehkö artikkeli, jossa käydään läpi islamilainen määräys koskien demokraattisiin vaaleihin osallistumista, sekä käsitellään useita tavallisimpia, tähän aiheeseen liittyviä epäilyksiä ja väärinkäsityksiä.

Lataa tai lue pdf-tiedosto tästä:

Epäilykset koskien demokratian määräystä islamissa


Sisällysluettelo

Esittely. s. 3

Lyhyt selitys demokratiasta sekä sen sisäisestä kufrista ja ilmeisestä shirkistä. s. 3

Vaaliprosessi ja sen seuraamukset äänestäjille. 5

Demokraattisiin vaaleihin osallistumista koskevien epäilyksien kumoaminen. s. 7

1. Profeetta Yuusufin, olkoon rauha hänen päällään, osallistuminen ministerinä Egyptin kuninkaan hallitukseen. s. 7

2. Periaate: “Valitaan pienempi kahdesta pahasta”. s. 9

3. Periaate: “Otetaan hyöty vahingon sijaan”. s. 10

4. Periaate: “Teot perustuvat aikomuksiin”. s. 11

5. Periaate: “Hyvään määrääminen ja pahasta kieltäminen”. s. 13

6. Periaate: “Välttämättömyys tekee kielletyn sallituksi”. s. 15

7. Periaate: “Kufr annetaan anteeksi pakon takia”. s. 16

Huomautus pakkoa koskien. s. 17

Määräys koskien niitä, jotka osallistuvat demokraattisiin vaaleihin. s. 18

Johtopäätös. s. 19

Liite 1: Tiivistetty fatwa vaaleihin osallistumisen määräyksestä. s. 20

Suomentajan liite: Demokratian kutsuminen shuuraksi sitä tukeakseen. s. 22

Seuraava sivu »