Muslimin kansallisuus ja hänen uskonsa

Lataa tai  lue tiedosto tästä:

Muslimin kansallisuus ja hänen uskonsa (7 sivua)

Muslimilla ei ole mitään maata, paitsi se maapallon osa, jossa Jumalan Sharii’ah on laitettu käytäntöön, ja jossa ihmissuhteet on alustettu Jumalan kanssa olevien suhteiden perusteille. Muslimilla ei ole mitään kansalaisuutta, paitsi hänen uskonsa, joka tekee hänestä muslimiyhteisön jäsenen Daar al-Islaamissa. Muslimilla ei ole sukulaisia, paitsi ne, jotka jakavat hänen uskonsa Jumalaan, ja siten hänen ja muiden uskovaisten välille on muodostunut side heidän suhteistaan Jumalaan.”

Heidän joukossaan ei ollut minkäänlaista heimoihin perustuvaa puoluehenkeä. Ylpeys sukujuurista oli lakannut, nationalismin ääni oli hiljennetty, ja Allahin Lähettiläs saws puhutteli heitä: Hankkiutukaa eroon puoluehenkisyyksistä, ne ovat saastaisia asioita.” ja Hän ei ole meistä, joka kutsuu puoluehenkisyyteen, joka taistelee puoluehenkisyyden takia, ja joka kuolee puoluehenkisyyden takia.”

Näin tämä puoluehenkisyys – sukujuurien puoluehenkisyys – oli loppunut; ja tämä tunnussana – rodun tunnussana – oli kuollut; ja tämä ylpeys – kansallisuuden ylpeys – oli kadonnut; ja ihmisten henget liitelivät korkeammissa taivaissa, vapautettuina lihan ja veren, ja maan ja maaperän kahleista. Siitä päivästä lähtien muslimin maa ei ole ollut pala maata, vaan islamin kotimaa (Daar al-Islaam) – kotimaa, jossa usko on vallassa ja Allahin sharii’ah on vahvana, se kotimaa, josta hän haki turvaa ja jota jän puolusti, ja jota laajentamaan pyrkiessään hänestä tuli marttyyri. Tämä islamilainen kotimaa on turvapaikka jokaiselle, joka hyväksyy islamilaisen sharii’an valtion laiksi…”

Muslimin kotimaa, jossa hän elää ja jota hän puolustaa, ei ole maapala; Se kansallisuus, jolla muslimi tunnistetaan, ei ole jonkin hallituksen määrittelemä kansallisuus; Muslimin perhe, josta hän löytää lohtua ja jota hän puolustaa, ei ole verisuhteet; Muslimin lippu, jota hän kunnioittaa ja jonka alla hän tulee marttyyriksi, ei ole jonkin maan lippu; Ja muslimin voitto, jota hän juhlii ja josta hän on kiitollinen Jumalalle, ei ole jokin sotiaallinen voitto. Se on se, minkä Jumala on määrännyt:

Kun Allahin apu ja voitto tulee, ja näet ihmisten astuvan Allahin uskontoon sankoin joukoin, niin ylistä Herrasi kunniaa ja pyydä Häneltä anteeksiantoa. Totisesti Hän on Katumuksen Hyväksyjä.” 110:1-3)

Isänmaa on se paikka, jossa islamin usko, islamilainen elämäntapa sekä Allahin Laki hallitsevat, ainoastaan tämä ’isänmaan’ merkitys on ihmisen arvoinen. Samoin myös ’kansallisuus’ tarkoittaa uskoa ja elämäntapaa, ja ainoastaan tämä suhde on ihmisen jalouden arvoinen. Ryhmäytyminen perheen ja heimon ja kansan, ja rodun ja värin ja maan mukaan, ovat jäänteitä ihmisen alkukantaisesta tilasta; nämä jaahili-ryhmittelyt ovat peräisin sellaiselta ajalta, jolloin ihmisten henkiset arvot olivat alhaisella tasolla. Profeetta saws kutsui niitä ”kuolleiksi asioiksi”, joita vastaan ihmisen hengen tulisi kapinoida.”

Nationalisimi tässä on usko, kotimaa tässä on Daar al-Islaam, hallitsija tässä on Allaah, ja perustuslaki tässä on Koraani.”

Uskon jälkeen ei ole mitään muuta kuin epäuskoa, islamin jälkeen ei ole mitään muuta kuin jaahiliyyaa, eikä totuuden jälkeen ole mitään muuta kuin vääryyttä.”

Sama kirjoitus löytyy myös tavallisena blogi-postauksena täältä.

Mainokset