Maalik kertoi: ”Tulimme Profeetan luokse, olimme nuoria, melkein (toistemme kanssa) samanikäisiä miehiä, ja olimme hänen luonaan kaksikymmentä yötä. Allahin Lähettiläs oli erittäin ystävällinen mies ja hän huomasi kaipuumme perheidemme luokse ja kysyi meiltä niistä, jotka olimme jättäneet jälkeemme. Kun kerroimme hänelle, hän sanoi ’Palatkaa perheidenne luokse, pysykää heidän kanssaan ja opettakaa heille (uskontoa) ja määrätkää heitä (tekemään hyviä tekoja)’. Sitten Profeetta mainitsi asioita, joista muistin osan ja osaa en. Sitten hän sanoi ’Rukoilkaa niin kuin olette nähneet minun rukoilevan, ja kun on rukousaika, yhden teistä tulisi tehdä kutsu rukoukseen (Athan), ja vanhimman teistä tulisi johtaa rukousta.’” [Bukhaari, luku 91, hadiith 352]

Abu Dawuud kertoi Rifaa’ah ibn Raafi’in sanoneen, että Profeetta saws sanoi: ”Kun nousette rukoilemaan, jos osaatte vähän Koraanista, resitoikaa sitä, muutoin sanokaa ’alhamdulillaah’ (kaikki kunnia kuuluu Allahille) ja ’laa ilaaha illallaah’ (ei ole mitään palvomisen arvoista paitsi Allah) ja ’Allahu akbar’ (Allah on suurin).”

Abu Dawuud kertoi Abdullah ibn Abu Awfalta: ”Eräs mies tuli Profeetan saws luokse ja sanoi: ’En pysty opettelemaan mitään Koraanista, joten opeta minulle jotain, joka riittää minulle.’ Hän saws sanoi: ’Sano alhamdulillaah'(kaikki ylistys kuuluu Allahille) ja subhaan Allaah (kuinka täydellinen Allah onkaan) ja laa ilaaha illallaah (ei ole mitään palvomisen arvoista paitsi Allah) ja Allaahu akbar (Allah on suurin) ja laa hawla wa laa quwwata illaa billaah (ei ole mitään valtaa eikä voimaa paitsi Allahin).’”

 

Koraanin resitoiminen, dhikr ja du’aa muulla kielellä kuin arabiaksi

Tiivistettynä:

  • Oppineiden enemmistö on sitä mieltä, että Koraania ei saa lukea rukouksissa muulla kielellä kuin arabiaksi
  • Mikäli henkilö ei osaa lausua arabiaksi, hänen on opeteltava, ja jos hän ei opettele vaikka pystyisi siihen, hänen rukoustaan ei ole hyväksytty.
  • Mikäli hän ei pysty tai pelkää että ei ehdi opetella ennen rukousajan päättymistä, ja hän osaa yhden jakeen Al-Faatihasta, niin hänen tulisi toistaa se seitsemän kertaa. Jos hän osaa enemmän, hänen tulisi toistaa niitä niin paljon kuin on tarpeellista tehdäkseen resitoinnistaan suurah Al-Faatihan pituutta vastaavan.
  • Muiden rukouksen adhkaar-osien sanomisesta muulla kielellä kuin arabiaksi, mikäli ei pysty lausumaan niitä arabiaksi, oppineilla on erimielisyyttä

 

Kysymys: Jos en osaa arabiaa ja haluan rukousta suorittaessani tehdä du’aa, esimerkiksi tahajjudin (yörukouksen) aikana kun sujuud-osio on pitkä, voinko tehdä du’aa omalla kielelläni kunnes opin arabiaa?

Vastaus: Kyllä, on luvallista tehdä du’aa muulla kielellä kuin arabiaksi, mikäli ei osaa sitä (arabiaa). Mutta muslimin on opittava tarpeeksi arabiaa suorittaakseen palvonnanteot kunnolla. Ja Allah tietää parhaiten.

Shaikh ‘Abd al-Kariim al-Khudair
http://www.islam-qa.com/en/ref/4337

 

Kysymys: Olen tullut muslimiksi, alhamdulillaah, mutta en osaa arabiaa. Mitä minun tulisi tehdä rukouksessa olevien adkaarien sekä Koraanin arabiaksi lukemisen suhteen?

Vastaus:
Ylistys olkoon Allahille.

Enemmistö fiqh-oppineista sanoo, että mikäli ei-arabi kykenee puhumaan arabiaa, hänen ei tulisi sanoa takbiiriä (sanoa Allaahu akbar) millään muulla kiellellä. Todiste tälle on se, että tekstit ohjeistavat tähän tiettyyn sanoitukseen, joka on arabiaksi, ja että Profeetta saws ei tehnyt sitä millään muulla tavalla.

Mutta mikäli ei-arabi ei osaa arabiaa ja on kykenemätön lausumaan sitä, niin siinä tapauksessa fiqh-oppineiden enemmistön mukaan hänen on sallittua sanoa takbiir omalla kielellään sen jälkeen kun se on käännetty arabiasta – shaafi’ien ja hanbalien mukaan –, riippumatta siitä, mikä kieli on kyseessä. Takbiir on Allahin muistelemista tai Hänen mainitsemistaan, ja Allahia voidaan muistella tai Hänet mainita jokaisella kielellä, joten muu kieli kuin arabia on vaihtoehto, ja tämän henkilön on opeteltava kuinka sanoa se sillä toisella kielellä. Siitä asiasta on olemassa hieman ristiriitaa, voidaanko kaikki rukouksen adhkaarit, kuten tashahhud, qunuut sekä rukuu’ssa ja sujuudissa tehdyt tasbiihit (sanoa Subhaan Allaah) voidaan sanoa muulla kielellä kuin arabiaksi.

Mitä tulee Koraanin lukemiseen, niin enemmistö sanoo että ei ole sallittua lukea sitä (rukouksessa) millään muulla kielellä kuin arabiaksi. Todiste tälle on jae:

”Totisesti olemme lähettäneet sen alas arabiankielisenä Koraanina…” [Yuusuf 12:2]

Lisäksi Koraani on ihme sanoituksessaan ja merkityksessään; mikäli sitä muutetaan, niin asia ei enää ole näin, eikä se ole enää Koraania, vaan tulkintaa. (Al-Mawsuu’ah Al-Fiqhiyyah, osa 5: Al-A’jamii)

Ibn Qudaamah sanoi:

”Luku: Ei ole oikein lukea sitä (Koraania) millään muulla kielellä kuin arabiaksi tai korvata muita sanoja arabiassa, osasipa henkilö lukea sitä hyvin arabiaksi tai ei, sillä Allaah sanoo: ’…Arabiankielisenä Koraanina…’ sekä ’…Selkeällä arabian kielellä…’ Koraani on ihme niin sanoituksessaan kuin merkityksessäänkin, mutta mikäli sitä muutetaan, asia ei enää ole näin – se ei (enää) ole Koraania tai mitään sen kaltaista. Se on ainoastaan tulkinta, ja mikäli tämä tulkinta olisi niin kuin Koraani itse, niin he eivät olisi kykenemättömiä vastaamaan haasteeseen tuottaa yksikin sen kaltainen suura.

Mikäli henkilö ei kykene lukemaan hyvin arabiaksi, hänen on opeteltava. Mikäli hän ei opettele vaikka hän kykenisi, hänen rukouksensa eivät ole hyväksyttyjä. Mikäli hän ei kykene, tai pelkää ettei hänellä ole aikaa opetella ennen kuin seuraavan rukouksen aika on loppunut, ja hän osaa yhden jakeen Al-Faatihasta, hänen tulee toistaa se seitsemän kertaa. … Mikäli hän kykenee resitoimaan enemmän kuin sen, hänen tulisi toistaa niitä niin paljon kuin on tarpeen, tehdäkseen resitoinnista suurah Al-Faatihan pituutta vastaavan, tai hän voi korvata sen resitoimalla muita jakeita. Mikäli hän osaa joitain jakeita, hänen ei tarvitse toistaa, vaan hän voi sen sijaan resitoida toisen jakeen, sillä Profeetta saws määräsi sitä, joka ei osannut resitoida Koraania hyvin, sanomaan Alhamdulillaah sekä muita sanontoja, mitkä ovat osa erästä jaetta, mutta hän ei määrännyt häntä toistamaan sitä. Mikäli hän ei kykene tekemään mitään, mutta osaa hieman Koraania ulkoa, niin hänen tulee resitoida sen mitä osaa, ja mikään muu ei kelpaa, johtuen Abu Dawuudin Rifaa’ah ibn Raafi’lta kertomasta keronnasta, jonka mukaan Profeetta saws sanoi: ”Kun nousette rukoilemaan, jos osaatte vähän Koraanista, resitoikaa sitä, muutoin sanokaa ’alhamdulillaah’ ja ’laa ilaaha illallaah’ ja ’Allahu akbar’.”

Tämän on lähempänä Koraania, ja on sopivampaa (kuin muiden sanojen sanominen). Hänen tulisi myös resitoida niin paljon kuin tarvitaan tehdäkseen siitä suurah Al-Faatihan pituutta vastaavan. Mikäli hän ei osaa resitoida mitään Koraanista, eikä pysty opettelemaan ennen kuin on liian myöhäistä rukoilla senhetkinen rukous, niin hänen tulee sanoa ’Subhaan Allaah wal-hamdulillaah wa Laa ilaaha ill Allaah wal-laahu akbar wa Laa hawla wa laa quwwata illaa Billaah’ Abu dawuud kertoi että eräs mies tuli Profeetan saws luokse ja sanoi: ”En pysty opettelemaan mitään Koraanista, joten opeta minulle jotain, joka riittää minulle.” Hän saws sanoi: ”Sano alhamdulillaah (kaikki ylistys kuuluu Allahille) ja subhaan Allaah (kuinka täydellinen Allah onkaan) ja laa ilaaha illallaah (ei ole mitään palvomisen arvoista paitsi Allah) ja Allaahu akbar (Allah on suurin) ja laa hawla wa laa quwwata illaa billaah (ei ole mitään valtaa eikä voimaa paitsi Allahin).”

http://islamqa.com/en/ref/3471/

Mainokset