Allaah sanoi Koraanissa: ”Teille on sallittu meririistan pyytäminen (sayd) sekä sen ruokana käyttäminen (ta’aamuhu), hyötynä teille sekä niille jotka matkaavat…” [Al-Maa’idah 5:96]

Ja Profeetta saws sanoi merestä: ”Sen vesi on puhdistautumiskeino ja sen kuollut liha on sallittua.”

[Kertonut Ahmad, Ash-Shaafi’ii, Maalik, neljän Sunanin kirjoittajat, Ad-Daaraqutni sekä Al-Baihaqi. Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbaan sekä Ibn Mandah sanoivat sen olevan sahiih, At-Tirmidhi sanoi sen olevan hasan sahiih ja kertoi kysyneensä siitä Al-Bukhaarilta, joka sanoi sen olevan sahiih.]

Toisen, Abu Hurairalta kerrotun version mukaan: “Eräs mies tuli Allahin Lähettilään luokse ja sanoi: ’Oi Allahin Lähettiläs, me matkaamme merellä ja mukanamme on vain vähäinen määrä vettä. Jos käytämme sen wudun tekemiseen, tulemme janoisiksi, joten voimmeko tehdä wudun merivedellä?’ Allahin Lähettiläs saws sanoi: ‘Kyllä. Sen kuollut liha on sallittua ja sen vesi on puhdistautumiskeino.’”

Profeetta saws sanoi myös: “Meille on sallittu kahdenlainen kuollut liha ja kahdenlainen veri. Mitä tulee kahteen kuolleeseen, niin ne ovat kala ja heinäsirkat. Ja mitä tuulee kahteen vereen, niin ne ovat maksa ja perna.” [Ahmad, Ibn Maajah, Al-’Aqiilii ja Al-Baihaqii; Al-Albaani sanoi sen olevan sahiih kirjassa As-Silsilah As-Sahiihah, 3/111]

Ibn Hazm sanoi Al-Muhallassa (6/50): “Mitä tulee siihen, mikä elää vedessä eikä voi elää missään muualla, niin se on halaal riippumatta siitä, missä tilassa se on – saatiinpa se sitten elävänä ja kuolee siten, tai se kuolee vedessä ja kelluu tai ei kellu, ja tappoipa sen sitten vesiolento tai maaeläin. … Se on halaal syödä, tappoipa sen sitten epäjumalanpalvoja, muslimi, Kirjan kansasta oleva tai ei kukaan.”

Ad-Durayr sanoi Ash-Sharh As-Saghiirissa (2/182): ”Merieläimet yleisesti ovat sallittuja, olipa se sitten kuollutta lihaa tai hai tai delffiini, eikä niitä tarvitse teurastaa kunnolla.”

Onko olemassa minkäänlaisia merieliöitä, joita muslimien ei ole sallittua syödä?

Kysymys: Ystävällisesti anna anteeksi tietämättömyyteni tässä asiassa. Olen erittäin kiinnostunut oppimaan islamin tapoja. Kysymykseni koskee ruokasäädöksiä. Minkä tyyppiset kalat ja (muu) meriruoka ovat sallittuja? Kiitos avustasi.

Vastaus:
Ylistys olkoon Allahille.

Niiden siunausten joukossa, joita Allaah on meille suonut, on se tosiasia, että hän on tehnyt meille uskonnostamme helpon, eikä ole tehnyt siitä liian vaikeaa tai kestämätöntä. Hän on myös sallinut meille monia asioita, jotka olivat kiellettyjä aikaisemmin paljastettujen lakien mukaan. Allaah sanoo: ”…Allaah haluaa teille helpotusta, eikä Hän halua teille vaikeutta…” [Al-Baqarah 2:185]

Täten kaikenlaiset meren antimet ovat sallittuja, olivatpa ne sitten kasveja tai eläimiä, eläviä tai kuolleita. Allaah sanoo: ”Teille on sallittu meririistan pyytäminen (sayd) sekä sen ruokana käyttäminen (ta’aamuhu), hyötynä teille sekä niille jotka matkaavat…” [Al-Maa’idah 5:96] Ibn ’Abbaas sanoi: ”Sayduhu (sen metsästäminen, pyytäminen, saalistaminen) viittaa mihin tahansa mitä otetaan sieltä elävänä, ja ta’aamuhu (sen ruoka) tarkoittaa mitä tahansa, mitä otetaan kuolleena.” [Samankaltaisia kommentteja on kerrottu myös Abu Bakr As-Siddiiqilta, Zayd ibn Thabitilta, ’Abdullaah ibn ’Amrilta, Abu Ayyuub Al-Ansaarilta, ’Ikrimalta, Abu Salamah ibn ’Abdur-Rahmaanilta, Ibraahiim An-Nakha’ilta sekä Al-Hasan Al-Basrilta.]

On kuitenkin olemassa muutamia asioita – tietyn tyyppisiä vesieläimiä – jotka jotkut oppineet jättävät yllämainitun luvan ulkopuolelle. Niitä ovat mm.:

Krokotiilit: Oikein mielipide on se, että näiden syöminen ei ole sallittua, sillä niillä on kulmahampaat ja ne elävät maalla – vaikka ne saattavatkin viettää paljon aikaa vedessä – joten etusija tulisi antaa syylle niiden kieltämiseksi (ts. sille, että se on maaeläin ja sillä on kulmahampaat).

Sammakot: Ei ole sallittua syödä niitä, koska Profeetta saws kielsi niiden tappamisen, kuten on kerrottu ’Abdur-Rahmaan ibn ’Uthmaanin hadiithissa, jossa hän sanoi että Allahin Lähettiläs saws kielsi sammakoiden tappamisen. (Kertonut Ahmad ja Ibn Maajah, ks. myös Sahiih Al-Jaami’ 6970) Sääntö on se, että mikä tahansa, mitä meidän on kielletty tappaa, meidän ei ole sallittua syödä sitä. Mikäli saamme syödä sitä, saamme tappaa sen.

Jotkut oppineet jättävät (luvan) ulkopuolelle merikäärmeet, mutta oikea näkemys on se, että koska ne eivät elä missään muualla kuin vedessä, meidän on sallittua syödä niitä johtuen jakeen yleisestä merkityksestä: ”Teille on sallittu meririistan pyytäminen (sayd) sekä sen ruokana käyttäminen (ta’aamuhu), hyötynä teille sekä niille jotka matkaavat…” [Al-Maa’idah 5:96]

Saukot ja kilpikonnat: Oikea mielipide on, että ollakseen turvallisella puolella, on sallittua syödä niitä teurastettuaan ne oikeaoppisesti, sillä ne elävät sekä maalla että meressä. Tässä kohden sääntö on se, että sellaisten eläinten tapauksessa, jotka elävät sekä maalla että meressä, maaeläimiä koskeville säännöille tulee antaa etusija ollakseen turvallisella puolella. Joten ne on teurastettava kunnolla, lukuun ottamatta rapuja, joita ei tarvitse teurastaa vaikka ne elävät sekä maalla että meressä, koska niillä ei ole lainkaan verta.

Kaikki, mikä voi aiheuttaa vahinkoa, on kielletty ruokana, vaikka se tulisi merestä, sillä Allaah sanoo: ”…Älkääkä tappako itseänne (tai toisianne), totisesti Allaah on teille Armelias…” [An-Nisaa’ 4:29] ”…Älkääkä heittäkö itseänne tuhoon (omien käsienne kautta)…” [Al-Baqarah 2:195]

(Ks. Al-Mughni, 11/83; Haashiyah Ar-Rawd, 7/430; Tafsiir Ibn Kathiir, 3/197; Ahkaam Al-At’imah).

http://islamqa.com/en/ref/1919/

 

Mainokset