Tämä on liitteenä kirjassa Lakien mukaan hallitseminen, mutta laitan sen myös erikseen koska tämä asia on selvästi epäselvä niille, jotka puhuvat tästä demokratia- ja lakien säätäminen-aiheesta ilman että ovat siihen perehtyneet. Tässä siis käydään hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi läpi, millaisia lakeja ja säädöksiä on ja ei ole sallittua säätää. Kuten kirjoittaja sanoi,

Mitä tulee hallinnollisiin järjestelmiin, jotka on suunnattu asioiden järjestelemiseksi sekä niiden kitkattoman toiminnan saamiseksi tavalla joka ei mene sharii’aa vastaan, niin tässä ei ole mitään väärää, eikä kukaan Sahaaboista tai heidän jälkeensä tulleista vastustanut sitä.”

Sellaisten lakien soveltaminen, joita ei ole mainittu Koraanissa tai Sunnassa

Shaikh Muhammad Amiin Ash-Shanqiiti sanoi:

Tulisi huomata, että meidän on tehtävä ero sellaisten ihmisten tekemien systeemien välillä, joiden toimeenpaneminen merkitsee kufria taivaiden ja maiden luojaan, sekä sellaisten systeemien, jotka eivät merkitse sitä. Tätä voidaan selittää kuvailemalla järjestelmiä olevan kahdenlaisia: hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä.

Mitä tulee hallinnollisiin järjestelmiin, jotka on suunnattu asioiden järjestelemiseksi sekä niiden kitkattoman toiminnan saamiseksi tavalla joka ei mene sharii’aa vastaan, niin tässä ei ole mitään väärää, eikä kukaan Sahaaboista tai heidän jälkeensä tulleista vastustanut sitä. ’Umar teki monia sellaisia asioita, joita ei tehty Lähettilään saws aikana – kuten sotilaiden nimien kirjaaminen rekisteriin seuratakseen sitä, kuka oli läsnä ja kuka oli poissa – vaikka Profeetta saws ei tehnyt sitä, ja hän ei ollut tiennyt että Ka’b in Maalik ei ollut läsnä Tabuukin taistelun aikana ennen kuin vasta saavuttuaan Tabuukiin. Samoin ’Umar myös osti Safwaan ibn Umayyan talon Mekassa ja muutti sen vankilaksi, vaikka Profeetta saws tai Abu Bakr eivät kumpikaan olleet perustaneet vankilaa.

Tämänkaltaiset hallinnolliset asiat, jotka ovat tarkoitettu saamaan asiat luistamaan sujuvasti ja jotka eivät mene sharii’aa vastaan – kuten työntekijöiden asioiden järjestäminen ja työasioiden järjestäminen tavalla joka ei mene sharii’aa vastaan – on sellainen ihmisten tekemä järjestelmä, joka on ok eikä se mene vastoin sharii’an periaatteita, joiden tarkoitus on pitää huolta yhteisestä edusta.

Mutta sellaisten lakijärjestelmien tapauksessa, jotka menevät taivaiden ja maan Luojan lakeja vastaan, niin niiden puoleen kääntyminen tuomion saamiseksi on epäuskoa taivaiden ja maan Luojaan. Kuten esimerkiksi sen väittäminen, että etusijan antaminen miehille perintöasioissa naisiin verrattuna ei ole reilua, tai että heille tulisi antaa samansuuruiset osat; tai sen väittäminen, että moniavioisuus on sortamisen muoto; tai että kivittäminen ja käsien leikkaaminen jne. ovat barbaarisia käytäntöjä joita ei voida oikeutetusti tehdä kenellekään, ja niin edelleen.
Joten tämänkaltaisen systeemin täytäntöön paneminen hallitsemaan ihmisten elämiä, omaisuutta, kunniaa, perintöä, mieliä sekä uskontoa, on epäuskoa taivaiden ja maiden Luojaan, sekä kapinoimista sitä jumalallista järjestelmää vastaan, jonka on säätänyt Hän, Joka on luonut koko ihmiskunnan ja Joka tietää parhaiten, mikä on heidän etujensa mukaista. Ylistetty ja kunnioitettu olkoon Hän kaukana sen yläpuolella että Hänellä olisi toinen lainsäätäjä rinnallaan.

”Vai onko heillä Allahin rinnalla kumppaneita jotka ovat perustaneet heille uskonnon, johon Allaah ei ole antanut lupaa? Ja jos ei olisi ollut hyvää sanaa (joka on jo edeltänyt), niin asia olisi (jo) tuomittu heidän välillään. Ja totisesti väärintekijöille on kivulias rangaistus.” [Ash-Shuura 42:21]

”Sano: ’Oletteko nähneet mitä Allaah on lähettänyt teille alas elannosta, ja te teitte (osasta) siitä sallittuja ja (osasta) kiellettyjä!’ Sano: ’Onko Allaah antanut teille luvan, vai keksittekö te valheita Allahia vastaan?’” [Yuunus 10:59]

[Adwaa’ Al-Bayaan, 4/93]

Mainokset