marraskuu 2009


Dhul-Hijjan, eli islamilaisen vuoden 12. kuukauden ensimmäiset 10 päivää ovat erityisen hyveellisiä. Niiden aikana on monta siunattua päivää, ja palvonnanteot ovat niiden aikana erityisen hyveellisiä. Profeetalla saws oli tapanaan paastota tämän kuun 9. päivä, sekä tehdä paljon palvonnantekoja ja dhikriä.

Ibn ’Abbaas kertoi että Profeetta saws sanoi näistä päivistä: ”Ei ole mitään päiviä, joina oikeamieliset teot ovat rakastetumpia Allahille, kuin nämä kymmenen päivää.” Ihmiset kysyivät: ”Ei edes jihaad Allahin takia?” Hän sanoi: ”Ei edes jihaad Allahin takia, paitsi sellaisen miehen tapauksessa, joka lähtee taistelemaan luovuttaen itsensä ja omaisuutensa sen takia, ja palaa takaisin ilman mitään.” [Bukhaari]

Ad-Darimin hasan-kertojaketjulla kertoman version mukaan ”Ei ole mitään tekoa, joka on Allahin silmissä arvokkaampi, tai suurempi palkkiossa, kuin kymmenen uhrauksen päivän aikana tehty hyvä teko…”

Hunaydah ibn Khaalid kertoi vaimoltaan, että jotkut Profeetan saws vaimoista sanoivat: “Profeetalla oli tapanaan paastota 9. Dhul-Hijjaa, Ashura-päivänä, kolmena päivänä jokaisessa kuussa, sekä jokaisen kuun kahtena ensimmäisenä maanantaina ja torstaina.” [An-Nasaa’ii, Abu Dawuud]

Näihin päiviin liittyvät tekstit ilmentävät, että ne ovat paremmat kuin mitkään vuoden muut päivät, lukuun ottamatta Ramadanin kymmentä viimeistä päivää, sillä niiden joukossa on Laylatul-Qadr.

Mutta myös näiden Dhul-Hijjan 10 päivän joukossa on erityisen siunattu päivä: 9. Dhul-Hijjaa, eli ’Arafah-päivä.

Paras du’aa on ’Arafah-päivänä tehty du’aa

On kerrottu ‘Abdullaah ibn ‘Amr ibn Al-‘Aas:ilta, että Profeetta saws sanoi: “Paras du’aa on du’aa ‘Arafah-päivänä, ja paras, jota minä ja minua ennen olleet Profeetat sanoivat, on Laa ilaaha ill Allaah wahdahu laa shariika lah, lahul-mulk wa lahul-hamd, wa huwa ’alaa kulli shai’in qadiir.” [At-Tirmidhi] (Ei ole mitään palvomisen arvoista paitsi Allaah, Yksin ilman vertaista, Hänelle kuuluu valta ja Hänelle kuuluu ylistys, ja Hän on kaikkeen kykenevä.)

Talhah ibn ’Ubaid ibn Kurayzilta on kerrottu mursal-kerronnassa (josta puuttuu yksi kertoja välistä): ”Paras du’aa on du’aa ’Arafah-päivänä.” [Maalik, Al-Albaani luokitteli sen olevan hasan Sahiih Al-Jaami’ssa, 1102]

Oppineet olivat eri mieltä koskien tätä du’aan hyvettä ’Arafah-päivänä, että koskeeko se ainoastaan niitä, jotka ovat ’Arafah:ssa, vai pitääkö se sisällään myös muut paikat. Oikeampi näkemys on se, että se on yleinen, ja että hyve on yhteydessä tähän päivään (eikä paikkaan), mutta epäilemättäkin ne, jotka ovat ’Arafah:ssa, ovat yhdistäneet paikan hyveen ajan hyveeseen. (lisää…)

Mainokset

Talvi: Uskovaisen paras vuodenaika

Sanotaan, että talvi on aika, jona ihmiset kärsivät vuodenajan aiheuttamasta häiriötilasta (SAD, Seasonal Affective Disorder), joka tunnetaan myös kaamosmasennuksena (depressio hiemalis) tai syysmasennuksena. Mutta on kuitenkin mielenkiintoista huomata, kuinka aikaisemmat muslimit toivottivat talven ilolla tervetulleeksi, sillä on selvää, että he näkivät sen täysin eri valossa.

Tässä on neljä tapaa, joilla he hyötyivät talvesta:

1 & 2 – Paastoaminen ja rukoileminen

Al-Haithami on kertonut Majma’ Az-Zawaa’idissa (3/203) hasan kertojaketjulla, että Profeetta saws sanoi: ”Talvi on paras vuodenaika uskovaiselle. Sen yöt ovat pitkiä hänen rukoilla niinä, ja sen päivät ovat lyhyitä hänen paastota niinä.”

Ja Ahmad kertoi Az-Zuhdissa (s. 118) autenttisella kertojaketjulla, että ’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Talvi on palvojien palkinto.”

Ibn Rajab Al-Hanbali sanoi Lataa’if Al-Ma’aarifissa (s. 276):

“Talvi on paras vuodenaika uskovaiselle, koska … Allaah vahvistaa hänen harjoittamistaan siinä tekemällä palvonnasta helppoa hänelle. Tämä johtuu siitä, että talvella uskovainen voi paastota päivän aikana helposti kärsimättä nälästä tai janosta. Päivät ovat lyhyitä ja kylmiä, joten näin ollen hän ei tulle paastoamisen vaikeutta…

Mitä tulee yöllä rukoilemiseen talvella, niin sen pitkien öiden takia henkilö voi nukkua osansa unesta, ja sitten jälkeenpäin nousta rukoilemaan ja resitoida kaiken mitä hän tavallisestikin resitoi Koraanista, saaden samalla nukuttua tarpeeksi. Joten hän voi yhdistää tarvitsemansa unen sekä normaalin päivän aikana tekemänsä Koraanin resitoinnin välillä. Näin hän täyttää sekä uskontonsa, että vartalonsa hyvinvoinnin edut… (lisää…)

As salaamu aleikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh,

Kaikki ylistys ja kunnia kuuluu Allahille, Luomakunnan Herralle, ja olkoon rauha ja siunaukset Profeettamme Muhammadin ja hänen perheensä ja seuralaistensa päällä.

Sen jälkeen,

Kuten jo lisäsin käännösten alkuun huomattuani niiden aiheuttaneen väärinkäsitystä joissain lukijoissa, niin

a) Niiden esille tuomisen tarkoitus ei ole millään muotoa esittää, että nykylääketieteen havaintojen ja apukeinojen käyttäminen olisi jotenkin väärin tai paheksuttavaa – päin vastoin, ovathan nekin Allahilta ja Hänen Armostaan meille suomia.

b) Niiden tarkoitus ei ole missään tapauksessa esittää, että sairauksien lääkitseminen, ehkäiseminen ja parannuksen tavoitteleminen olisivat jollain lailla vastoin islamia tai Allahiin luottamista. Päin vastoin, kuten Ibn Al-Qayyim sanoi, itse asiassa juuri parannuskeinojen käyttämättä jättäminen olisi islamia ja oikeaa Allaahiin luottamista vastoin. Tämän pitäisi myös käydä erittäin selvästi ilmi hänen tuomistaan hadiitheista sekä hänen omista sanoistaan: Allaah on lähettänyt alas sairauden ja Hän on myös lähettänyt sille parannuksen, joten meidän tehtävämme on etsiä tätä parannuskeinoa ja käyttää sitä – eikä tämä ole millään lailla ristiriidassa Allahiin luottamisen kanssa. Eikä se myöskään ole yritystä paeta Allahin ennalta määräämää kohtaloa, vaan kuten Profeetta saws sanoi, se on osa Allahin ennalta määräämää kohtaloa. Ja kuten Ibn Al-Qayyim sanoi, jotta jokin Allahin ennalta määräämä asia – esimerkiksi sairaudesta parantuminen – tapahtisi, niin sitä ennen on tapahduttava se syy, joka aiheuttaa tämän määrätyn asian tapahtumisen – esimerkiksi lääkkeen ottaminen (olipa se sitten moderni lääke tai Profeetan saws kertoma lääke) tai leikkauksen tai muun lääketieteellisen toimenpiteen tekeminen.

Eli viesti EI siis ole ”Jos sinulla todetaan syöpä, älä mene leikkaukseen vaan syö hunajaa ja toivo parantuvasi.”

Ja Allaah tietää parhaiten.

Subhaanak Allaahumma wa bi hamdik, ash-hadu an laa ilaaha illaa Ant, ashtaghfiruka wa atuubu Ilaik.

Profeetan saws käyttämiä lääkkeitä ja parannuskeinoja

Huomatkaa, että Profeetan saws sanat ja teot näissäkään asioissa eivät olleet hänen omia päättelyitään, mielijohteitaan ja luulojaan, vaan Allahilta, Kaikkein Viisaimmalta, Kaikkitietävältä Maailmojen Herralta tullutta ilmestystä, kuten Hän swt sanoi:

”Kautta tähden, kun se laskee. Seuralaisenne ei ole mennyt harhaan eikä ole erehtynyt. Eikä hän puhu omasta halustaan. Totisesti se on vain ilmestys, joka paljastetaan.” [An-Najm 53:1-4]

Toisaalta näiden asioiden esille tuomisen tarkoitus ei myöskään millään muotoa ole esittää sitä, että nykylääketieteen havaintojen ja apukeinojen hyödyntäminen olisi jotenkin paheksuttavaa tai väärää – ovathan nekin Allahilta ja Hänen Armostaan.

Seuraavat tekstit on koottu eri paikoista Ibn Qayyim Al-Jawziyyan kirjaa At-Tibb An-Nabawi (Profeetallinen lääketiede)

Hunaja

Profeetta saws sanoi: ”Parannus on kolmessa (asiassa): Hunajajuomassa, kuppausveitsen viillossa ja tulella polttamisessa. Ja minä kiellän ummaani (tulella) polttamisesta.” [Bukhaari]

Ja hän saws sanoi: ”Hyödyntäkää kahta parantajaa: Hunajaa ja Koraania.” [Ibn Maajah ja muita]

Ja Allaah sanoi suurah An-Nahlissa mehiläisistä ja hunajasta: ”Niiden vatsoista tulee juomaa, jonka värit vaihtelevat, ja jossa on parannus ihmisille…” [An-Nahl 16:69]

Habbah Sawdaa (musta siemen, habbah al-barakah, shuneiz)

Abu Hurairah kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Käyttäkää mustaa siementä, siinä on parannus jokaiseen sairauteen, paitsi kuolemaan.” [Bukhaari, Muslim] (lisää…)

Sairaiden henkilöiden välttäminen ja kehoitus vierailla sairaiden luona?

Lue ensin osa 1.

Sairaita koskien Abu Hurairah kertoi Profeetan saws sanoneen: “Sairaiden kamelien omistajan ei tulisi tuoda niitä terveiden luokse.” [Muslim] – jottei niiden sairaus siirtyisi terveille.

Tervettä koskien hän saws sanoi: ”Pakene spitaalista kuten pakenisit leijonaa.” [Ahmad]

Ja hän saws sanoi myös: ”Ei ole ’adwaa (tarttumista) eikä tiyaaraa (pahoja enteitä linnuista)…” [Bukhaari, Muslim]

”Profeetallinen lääketiede”-kirjan editoija ’Abdur-Rahmaan ’Abdullaah sanoi tästä hadiithista kirjan alaviitteessä: ”Ei ole tarttumista taikauskoon perustuen, mikä oli valloillaan (oleva uskomus) islamia edeltäneinä aikoina.” Ja ”Islamia edeltävinä aikoina tarttuminen liitettiin pahaan vaimoon, pahaan sijaintiin jne.”

Ibn Al-Qayyim sanoi tästä hadiithista eräässä toisessa kirjassaan:

”Jotkut oppineet sanoivat, että sanat ’Yhtäkään tervettä henkilöä ei tule altistaa sairaalle henkilölle’ ovat korvattu sanoilla ’Ei ole ’adwaa (tarttumista).’ Tämä ei ole oikein. Tämä on esimerkki siitä kun se, mitä kielletään, on eri kuin se, mikä vahvistetaan. Se, mitä Profeetta saws kielsi sanoessaan ’Ei ole tarttumista eikä ole Safaria (Safar-kuukautta)’, oli mushrikuunien uskomus, joka perustui heidän shirk-uskomuksilleen. Koskien Profeetan saws kieltoa terveiden ihmisten altistamisesta sairaille ihmisille, on olemassa kaksi tulkintaa: (lisää…)

Otteita Ibn Qayyim Al-Jawziyyan kirjasta ”Profeetallinen lääketiede”

Huom. Tämän suomennoksen tarkoitus ei ole millään muotoa esittää jotain sen suuntaista, että nykylääketieteen havaintojen ja apukeinojen hyödyntämisessä olisi jotain paheksuttavaa tai väärää – ovathan nekin Allahilta ja Hänen Armostaan. Ja kuten Ibn Al-Qayyimin tuomista hadiitheista sekä hänen omista sanoistaan selkeästi käy ilmi, sairauksien lääkitseminen sekä niiden ehkäisyn ja parannuksen tavoitteleminen eivät ole millään lailla ristiriidassa Allahiin luottamisen kanssa, vaan päin vastoin, juuri niiden käyttämättä jättäminen olisi islamin vastaista.

Profeetan saws johdatus terveenä pysymisessä

Profeetta saws sanoi: ”On olemassa kaksi siunausta, joiden suhteen ihmiset petkuttavat itseään: Terveys ja vapaa-aika.” [Bukhaari]

Ja Abu Bakr kertoi kuulleensa hänen saws sanovan: ”Pyytäkää Allahilta varmuutta (uskossa) sekä hyvää terveyttä, sillä kenellekään ei ole annettu uskon varmuuden jälkeen parempaa kuin hyvä terveys.” [Ahmad]

Ja Abu Hurairah kertoi hänen saws sanoneen: ”Pyytäkää Allahilta anteeksiantoa, hyvinvointia ja hyvää terveyttä, sille totisesti kenellekään ei ole annettu uskon varmuuden jälkeen parempaa kuin hyvä terveys.” [An-Nasaa’ii]

Ja Ibn ’Abbaasin on sanottu kertoneen: ”Eräs beduiinimies tuli Allahin Lähettilään luokse ja sanoi hänelle: ’Mitä minun tulisi pyytää lopetettuani viisi rukousta?’ (ts. jokaisen pakollisen rukouksen jälkeen). Profeetta saws sanoi: ’Pyydä Allahilta hyvää terveyttä.’ Mies toisti kysymyksen ja Profeetta saws sanoi hänelle kolmannen kerran jälkeen: ’Pyydä Allahilta hyvinvointia tässä ja seuraavassa elämässä.’”

Profeetan saws johdatus tarttuvien tautien ehkäisyssä ja eristyksen soveltamisessa

Jaabir ibn ’Abdullaah sanoi: ”Thaqiifin delegaation joukossa oli eräs mies jolla oli spitaali (lepra). Profeetta lähetti hänelle (viestin) sanoen: ’Palaa takaisin, sillä olemme hyväksyneet (liittolaisuuden) valasi.’” [Muslim, Ibn Maajah, Ibn Khuzaymah, Ibn Jariir]

Ja Profeetta saws sanoi: ”Sairasta henkilöä ei tule tuoda terveen henkilön lähelle.” [Bukhaari, Muslim, Abu Dawuud, Ahmad, Ibn Maajah, Al-Baihaqii] (lisää…)

Saatanallisen ”älyn” välttäminen

Tämä oli Hamad ibn ‘Atiiqin noin 200 vuotta sitten kirjoittama neuvo muslimeille.

“… Ja tulisi tietää, että älyä (‘aql) on kolmen tyyppistä:

•   Luonnollinen äly
•   Uskoon perustuva, profeetallisesta valosta saatu äly
•   Saatanallinen, tekopyhä ”äly”

Ja tämän viimeisen tyypin omaajat luulevat olevansa jotain erityistä, ja tämäntyyppistä älyä löytyy monien ihmisten joukossa – itse asiassa suurimmassa osassa heistä. Se on tuhon ydin ja tekopyhyyden hedelmä, ja sen omistajat luulevat että älykkyys tarkoittaa kaikkien miellyttämistä ja sitä, että ei mene vastoin heidän etujaan ja halujaan, kuin myös heidän ystävyytensä saavuttamista (totuuden puhumisen kustannuksella). He sanovat, että parasta on vain olla osa ihmisiä eikä saada heitä vihaamaan itseään.

Tämä on sielun turmellus ja tuho, ja tämä johtuu neljästä asiasta:

Ensimmäinen on se, että näin tekevä on saavuttanut ihmisten tyytyväisyyden suututtamalla Allahin, ja ihmiset ovat hänen silmissään tärkeämpiä kuin Allaah. Ja joka saavuttaa ihmisten tyytyväisyyden suututtamalla Allahin, tulee loppujenlopuksi saamaan päälleen sekä ihmisten että Allahin vihan. On kerrottu että Allaah sanoi: ”Kun Minut suututetaan, kiroukseni ulottuu seitsemänteen jälkeläisten sukupolveen. (lisää…)