Otteita Ibn Qayyim Al-Jawziyyan kirjasta ”Profeetallinen lääketiede”

Huom. Tämän suomennoksen tarkoitus ei ole millään muotoa esittää jotain sen suuntaista, että nykylääketieteen havaintojen ja apukeinojen hyödyntämisessä olisi jotain paheksuttavaa tai väärää – ovathan nekin Allahilta ja Hänen Armostaan. Ja kuten Ibn Al-Qayyimin tuomista hadiitheista sekä hänen omista sanoistaan selkeästi käy ilmi, sairauksien lääkitseminen sekä niiden ehkäisyn ja parannuksen tavoitteleminen eivät ole millään lailla ristiriidassa Allahiin luottamisen kanssa, vaan päin vastoin, juuri niiden käyttämättä jättäminen olisi islamin vastaista.

Profeetan saws johdatus terveenä pysymisessä

Profeetta saws sanoi: ”On olemassa kaksi siunausta, joiden suhteen ihmiset petkuttavat itseään: Terveys ja vapaa-aika.” [Bukhaari]

Ja Abu Bakr kertoi kuulleensa hänen saws sanovan: ”Pyytäkää Allahilta varmuutta (uskossa) sekä hyvää terveyttä, sillä kenellekään ei ole annettu uskon varmuuden jälkeen parempaa kuin hyvä terveys.” [Ahmad]

Ja Abu Hurairah kertoi hänen saws sanoneen: ”Pyytäkää Allahilta anteeksiantoa, hyvinvointia ja hyvää terveyttä, sille totisesti kenellekään ei ole annettu uskon varmuuden jälkeen parempaa kuin hyvä terveys.” [An-Nasaa’ii]

Ja Ibn ’Abbaasin on sanottu kertoneen: ”Eräs beduiinimies tuli Allahin Lähettilään luokse ja sanoi hänelle: ’Mitä minun tulisi pyytää lopetettuani viisi rukousta?’ (ts. jokaisen pakollisen rukouksen jälkeen). Profeetta saws sanoi: ’Pyydä Allahilta hyvää terveyttä.’ Mies toisti kysymyksen ja Profeetta saws sanoi hänelle kolmannen kerran jälkeen: ’Pyydä Allahilta hyvinvointia tässä ja seuraavassa elämässä.’”

Profeetan saws johdatus tarttuvien tautien ehkäisyssä ja eristyksen soveltamisessa

Jaabir ibn ’Abdullaah sanoi: ”Thaqiifin delegaation joukossa oli eräs mies jolla oli spitaali (lepra). Profeetta lähetti hänelle (viestin) sanoen: ’Palaa takaisin, sillä olemme hyväksyneet (liittolaisuuden) valasi.’” [Muslim, Ibn Maajah, Ibn Khuzaymah, Ibn Jariir]

Ja Profeetta saws sanoi: ”Sairasta henkilöä ei tule tuoda terveen henkilön lähelle.” [Bukhaari, Muslim, Abu Dawuud, Ahmad, Ibn Maajah, Al-Baihaqii]

Ja hän saws myös sanoi: ”Rutto on rangaistus, joka on lähetetty joukolle Israelin kansaa sekä niille jotka olivat teitä ennen. Joten jos kuulette että se on puhjennut jossain maassa, niin älkää menkö sinne, ja jos se puhkeaa sellaisessa maassa missä te olette, älkää lähtekö sieltä pois sitä paeten.” [Bukhaari, Muslim]

Jokaiselle sairaudelle on parannus

Profeetta saws sanoi: ”Jokaiselle sairaudelle on parannus, joten jos oikeaa parannusta käytetään sairauteen, se poistaa sen Allahin tahdolla.” [Muslim]

Hän saws sanoi myös: ”Allaah ei ole lähettänyt alas sairautta ilman että Hän lähetti sille parannuksen.” [Bukhaari ja Muslim]

Ja Abud-Dardaa’ kertoi hänen saws sanoneen: ”Totisesti Allaah on lähettänyt alas sairauden ja parannuksen, ja Hän on tehnyt jokaiselle sairaudelle parannuksen. Joten tavoitelkaa parannusta, mutta älkää etsikö parannusta kielletyistä asioista.” [At-Tabaraanii]

Usaamah ibn Shuraik sanoi: ”Olin Profeetan saws kanssa kun beduiinit tulivat hänen luokseen ja sanoivat: ’Oi Allahin Lähettiläs, tulisiko meidän tavoitella lääkettä?’ Hän saws sanoi: ’Kyllä, oi Allahin orjat, etsikää lääkettä, sillä Allaah ei ole luonut sairautta ilman että Hän on myös luonut sen parannuksen, lukuun ottamatta yhtä sairautta.’ He sanoivat: ’Ja mikä se on?’ Hän saws sanoi: ’Vanhuus.’” [Ahmad]

Hän saws sanoi myös: ”Allaah ei ole lähettänyt alas sairautta ilman että Hän lähetti sille parannuksen. Joka tietää sen (parannuksen), tietää sen; ja joka on siitä tietämätön, on siitä tietämätön” [Ahmad] Toisen version mukaan ”…Mutta ne, jotka ovat siitä tietämättömiä, eivät tiedä sitä.” [An-Nasaa’ii, Ibn Maajah, Al-Haakim sekä Ibn Hibbaan]

Ja Abu Khuzaaman on kerrottu sanoneen: ”Sanoin: ’Oi Allahin Lähettiläs, se ruqiyah, jota me käytämme, ja se lääke, jolla lääkitsemme, ja ne (sairauden) estämiskeinot, joita me tavoittelemme – Muuttavatko ne jotain Allahin ennalta määräämästä kohtalosta?’ Hän saws sanoi: ’Ne ovat osa Allahin ennalta määräämää kohtaloa.’ [Ahmad, At-Tirmidhi, Ibn Maajah]

Toisaalla kirjoittaja myös mainitsi erään tapauksen, jossa ’Umar ibn Al-Khattaab oli menossa joukkoineen Ash-Shaamiin (nykyinen Syyria ja sitä ympäröiviä alueita) kun he kohtasivat matkalla joukon, joka kertoi heille että siellä oli puhjennut rutto. Lopulta, ihmisten kiisteltyä asiasta, ’Umar tuli siihen tulokseen että he palaavat takaisin, jolloin Abu ’Ubaidah ibn Al-Jarrah sanoi:

”Oi Uskovaisten johtaja, pakenetko pois Allahin ennalta määräämästä kohtalosta?” ’Umar sanoi: ”Toivon että joku muu olisi sanonut nuo sanat, oi Abu ’Ubaidah. Kyllä, me pakenemme pois Allahin määräämästä kohtalosta kohti Allahin määräämää kohtaloa. Jos sinulla olisi kamelilauma, joka saapuu laaksoon jossa on kaksi rinnettä, joista toinen on hedelmällinen ja toinen karu, ja antaisit kameleidesi laiduntaa hedelmällisellä rinteellä, niin tekisit sen Allahin tahdolla, eikö niin? Ja jos antaisit heidän laiduntaa karulla rinteellä, niin tekisit sen Allahin tahdolla, eikö niin?” [Bukhaari, Muslim, Abu Dawuud, At-Tirmidhi, An-Nasaa’ii, Ibn Maajah, Ahmad]

Onko parannuksen tavoitteleminen vastoin Allahiin luottamista?

Imaam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah sanoi näitä hadiitheja kommentoiden:

Nämä autenttiset hadiithit määräävät muslimeita etsimään ja ottamaan sopivaa lääkettä, ilmaisten samalla että tämä teko ei ole ristiriidassa sen kanssa, että luottaa ainoastaan Allahiin kaikissa asioissa. Aivan kuten henkilön nälkänsä tai janonsa tyydyttäminen tai kuumuuteen tai kylmyyteen reagoiminen eivät ole ristiriidassa Allahiin luottamisen kanssa. Päinvastoin, usko tawhiidiin voi olla täydellinen ainoastaan lieventämällä monia vahingollisia elementtejä sekä vastaamalla niihin sillä tavalla ja menetelmällä, jonka Allaah on määrännyt ja joka tulee auttamaan sellaisissa tapauksissa. Lisäksi näiden parannusten tai vastalääkkeiden käyttämisestä pidättäytyminen on itse asiassa ristiriidassa täydellisen Allahiin luottamisen kanssa, sen lisäksi että se on vastoin (Allahin) määräyksiä ja viisautta. Näiden parannusten käyttämättä jättäminen tulee myös heikentämään meidän luottamustamme Allahiin, vaikka henkilö saattaakin kuvitella vahvistavansa luottamustaan ja riippuvaisuuttaan (Allahia kohtaan) hylkäämällä parannuksen tavoittelemisen. Parannuksen hylkääminen on itse asiassa (jopa) vastoin todellista luottamista ja riippuvaisuutta, sillä luottamus ja riippuvaisuus ovat pohjimmiltaan sitä, että orjan sydän turvautuu Allahiin sen hankkimisessa, mikä hyödyttää häntä hänen elämässään ja uskonnollisissa asioissaan, sekä sen loitolla pitämisessä, mikä vahingoittaa hänen elämäänsä ja uskontoansa. Oikea luottamisen ja riippuvaisuuden tapa pitää sisällään sen että orja tavoittelee näitä hyötyjä – muutoin hän ei laita käytäntöön (Allahin) määräyksiä ja viisautta. Orjan ei tule kutsua kykenemättömyyttään Allahiin luottamiseksi; eikä hänen myöskään tule kutsua Allahiin luottamistaan kykenemättömyydeksi.

Nämä hadiithit ovat myös vastoin niitä, jotka eivät tavoittele lääkettä, sanoen: ’Jos parannus on kirjoitettu tai se on määrätty tapahtuvaksi, niin lääkkeestä ei tule olemaan mitään hyötyä. Mikäli parantumista ei ole määrätty, niin lääke ei (siinäkään tapauksessa) tule olemaan hyödyksi.’

Tai joku voi myös sanoa: ’Sairaus on tapahtunut Allahin tahdolla, ja kukaan tai mikään ei voi vastustaa Allahin tahtoa.’

Tämä viimeisin sanonta on vastaava kuin beduiinien Allahin Lähettiläältä saws kysymä kysymys. Mutta mitä tulee hänen saws läheisiin seuralaisiinsa, joilla oli enemmän tietoa Allahista, Hänen viisaudestaan ja Hänen ominaisuuksistaan, niin he eivät ajatelleet siten kuin nämä beduiinit ajattelivat.

Profeetta saws antoi beduiineille vastauksen, joka rauhoitti heidän sydämiään, sanoen että nämä ruqiyat, lääkkeet ja ehkäisevät keinot ovat kaikki osa Allahin ennalta määrättyä kohtaloa. Näin ollen mikään ei pakene Allahin kohtaloa, paitsi Allahin kohtalon kautta. Lääkkeen ottaminen on osa Allahin kohtaloa ja se myös karkottaa osan Allahin kohtaloa. Lyhyesti sanottuna, ei ole olemassa mitään keinoa millä luodut voisivat paeta Allahin kohtaloa, tekivätpä he mitä tahansa. Tämä on täysin sama asia kuin nälän, janon, kuumuuden tai kylmyyden lopettaminen sillä, mikä tyydyttää tai liennyttää ne. Se on myös samankaltainen kuin vihollisen karkottaminen – mikä on osa Allahin kohtaloa – jihaadilla, joka myös on Allahin määräys ja ennalta määrättyä kohtaloa.”

Hieman myöhemmin hän jatkaa:

”Niiden, jotka esittävät tämän kysymyksen koskien kohtaloa, lääkkeitä ja todellista luottamista ja riippuvuutta, tulisi myös tietää että on olemassa yksi peruste, jota he eivät ole maininneet: Allaah on päättänyt, että ne ja ne asiat tapahtuvat silloin, kun ne ja ne syyt tapahtuvat. Näin ollen mikäli syy laitetaan käytäntöön tai toteutetaan, niin silloin myös se, mitä on määrätty, tulee tapahtumaan.

Mikäli joku kysyy, ’Jos minun olisi määrätty toteuttaa se syy, toteuttaisin sen. Muutoin en kykenisi tekemään sitä olemassa olevaksi.’ Me vastaamme tähän väitteeseen sanomalla: Hyväksyisitkö sinä tuollaista päättelyä omalta palvelijaltasi, omilta lapsiltasi tai omilta työntekijöiltäsi jos he kieltäytyvät tekemästä mitä olet määrännyt heidät tekemään, tai tekevät jonkin teon jota olet kieltänyt heitä tekemästä? Koska mikäli hyväksyt tällaisen päättelyn, niin silloin sinulla ei ole mitään oikeutta syyttää niitä, jotka ovat tottelemattomia sinua kohtaan, varastavat omaisuuttasi, kyseenalaistavat kunniasi tai loukkaavat sinun oikeuksiasi. Jos nuhtelet sellaisia ihmisiä näistä teoista, niin kuinka voit käyttää samaa logiikkaa kieltämään Allahin oikeudet ja määräykset sinun päällesi?

Erään juutalaisen kerronnan mukaan Ibraahiim kysyi kerran Allahilta: ’Oi Herrani, mistä sairaus tulee?’ Hän swt sanoi: ’Minun luotani.’ Ibraahiim sanoi: ’Mistä parannus tulee?’ Hän swt sanoi: ’Minun luotani.’ Ibraahiim sanoi: ’Joten mitä virkaa lääkärillä sitten on?’ Hän swt sanoi: ’Mies, jonka käsissä lähetän ja aiheutan parannuksen.’

Näillä lääkkeillä ei kuitenkaan tarkoiteta mitä tahansa nykyaikaisia teollisia lääkeseoksia jotka koostuvat lukuisista erilaisista ja keinotekoisista lääkeaineista, kuten Ibn Al-Qayyim sanoi tätä keskustelua edeltäneessä osiossa:

Profeetta saws käytti lääkettä itse ja määräsi lääkettä perheelleen ja seuralaisilleen

Mutta ne lääkkeet, joita Profeetta saws ja hänen seuralaisensa ottivat, eivät olleet lähelläkään niitä kemiallisia seoksia, joita kutsutaan nimellä ’Aqrabathayn (Pharmacopoeia)’. Päinvastoin, valtaosa heidän lääkkeistään koostui ainoastaan yhdestä ainesosasta. Joskus he ottivat toista ainetta avustaakseen lääkettä tai saadakseen sen maistumaan paremmalta. Tämä oli, ja on edelleen [n. 1364-1423 gregoriaanista ajanlaskua], asianlaita suurimmassa osassa sellaisten kulttuurien kuten arabien, turkkilaisten, intialaisten ja paimentolaisten käyttämissä lääkkeissä. Mutta roomalaiset ja kreikkalaiset käyttävät useiden aineiden tai vastalääkkeiden seoksia lääketieteessään.

Lääketieteelliset auktoriteetit ovat yhtä mieltä siitä, että aina kun sairautta vastaan voidaan taistella ravinnolla ja ruokavaliolla, lääkettä tulee välttää. He ovat myös yhtä mieltä siitä, että aina kun on mahdollista käyttää ainoastaan yhtä ainetta tai ainesosaa parannuskeinona, yhdistelmälääkettä ei tule käyttää. He ovat yhtä mieltä siitä, että vartalo vahingoittuu mikäli lääkärit määräävät liikaa lääkettä. Tämä johtuu siitä, että lääke ei välttämättä löydä sairautta, jota parantaa; tai se saattaa löytää sairauden jota se ei kykene parantamaan; tai se saattaa olla sopiva sille sairaudelle, mutta sitä on annettu liikaa, jolloin vartalon terveys vaarantuu.

Kaikkein kokeneimmat lääkärit käyttävät lääkkeitä, joissa on ainoastaan yksi ainesosa. Lääkkeen tulisi olla samanlainen tai samankaltainen kuin ne tavalliset ruuat, joita potilas on tottunut syömään.

Profeetallisessa lääkkeessä on (myös) jumalallinen elementti. Tämä elementti tekee profeetallisen lääkkeen vertaamisesta tavallisten tohtoreiden tarjoamiin lääkkeisiin samanlaista kuin lääkärien lääkkeiden vertaaminen kansanlääkkeisiin. Parhaat lääketieteelliset auktoriteetit ovat samaa mieltä tästä tosiasiasta, sillä heidän osaamansa tiede on (ainoastaan) vertailujen, kokeiden, innoitteiden, näkemysten ja hypoteesien tulosta.

Tämäntyyppistä tietoa ei voida verrata Allahilta Hänen Lähettiläälleen saws tullutta tietoa, joka kertoo hänelle sen, mikä on hänelle hyväksi ja mikä ei ole. Tieteellisen tiedon vertaaminen ilmestykseen on kuin muiden tieteiden vertaaminen siihen, minkä kanssa Profeetta saws on lähetetty. Itse asiassa Profeetat tarjoavat meille sellaisen lääketieteen, jota lääkärit hädin tuskin kykenevät ymmärtämään tai johon he hädin tuskin pystyvät saapumaan kokeineen, hypoteeseineen ja teorioineen. … Näitä parannuskeinoja ovat kokeilleet monet kansat, ja he ovat totisesti havainneet niiden kantavan mukanaan sellaista parannusta, jota lääkärit eivät ikinä kykenisi omine neuvoineen määräämään, ei kokeiden eikä tieteellisten havaintojen kautta.

Me olemme kokeilleet profeetallisia parannuskeinoja ja todenneet niiden olevan voimakkaampia kuin minkäänlainen tavallinen lääke. Lisäksi se on tosiasia, että profeetallisten lääkkeiden vertaaminen lääkärien määräämiin lääkkeisiin (todella) on aivan kuin tavallisen lääkkeen vertaaminen kansanlääkkeeseen.”

[At-Tibb An-Nabawi, s. 22-29; 54; 130; 194-196]

Lue myös Osa 2, jossa käsitellään näennäistä ristiriitaa sen välillä, että meitä on määrätty välttämään sairaita henkilöitä, ja toisaalta myös määrätty vierailemaan heidän luonaan.

Mainokset