Dhul-Hijjan, eli islamilaisen vuoden 12. kuukauden ensimmäiset 10 päivää ovat erityisen hyveellisiä. Niiden aikana on monta siunattua päivää, ja palvonnanteot ovat niiden aikana erityisen hyveellisiä. Profeetalla saws oli tapanaan paastota tämän kuun 9. päivä, sekä tehdä paljon palvonnantekoja ja dhikriä.

Ibn ’Abbaas kertoi että Profeetta saws sanoi näistä päivistä: ”Ei ole mitään päiviä, joina oikeamieliset teot ovat rakastetumpia Allahille, kuin nämä kymmenen päivää.” Ihmiset kysyivät: ”Ei edes jihaad Allahin takia?” Hän sanoi: ”Ei edes jihaad Allahin takia, paitsi sellaisen miehen tapauksessa, joka lähtee taistelemaan luovuttaen itsensä ja omaisuutensa sen takia, ja palaa takaisin ilman mitään.” [Bukhaari]

Ad-Darimin hasan-kertojaketjulla kertoman version mukaan ”Ei ole mitään tekoa, joka on Allahin silmissä arvokkaampi, tai suurempi palkkiossa, kuin kymmenen uhrauksen päivän aikana tehty hyvä teko…”

Hunaydah ibn Khaalid kertoi vaimoltaan, että jotkut Profeetan saws vaimoista sanoivat: “Profeetalla oli tapanaan paastota 9. Dhul-Hijjaa, Ashura-päivänä, kolmena päivänä jokaisessa kuussa, sekä jokaisen kuun kahtena ensimmäisenä maanantaina ja torstaina.” [An-Nasaa’ii, Abu Dawuud]

Näihin päiviin liittyvät tekstit ilmentävät, että ne ovat paremmat kuin mitkään vuoden muut päivät, lukuun ottamatta Ramadanin kymmentä viimeistä päivää, sillä niiden joukossa on Laylatul-Qadr.

Mutta myös näiden Dhul-Hijjan 10 päivän joukossa on erityisen siunattu päivä: 9. Dhul-Hijjaa, eli ’Arafah-päivä.

Paras du’aa on ’Arafah-päivänä tehty du’aa

On kerrottu ‘Abdullaah ibn ‘Amr ibn Al-‘Aas:ilta, että Profeetta saws sanoi: “Paras du’aa on du’aa ‘Arafah-päivänä, ja paras, jota minä ja minua ennen olleet Profeetat sanoivat, on Laa ilaaha ill Allaah wahdahu laa shariika lah, lahul-mulk wa lahul-hamd, wa huwa ’alaa kulli shai’in qadiir.” [At-Tirmidhi] (Ei ole mitään palvomisen arvoista paitsi Allaah, Yksin ilman vertaista, Hänelle kuuluu valta ja Hänelle kuuluu ylistys, ja Hän on kaikkeen kykenevä.)

Talhah ibn ’Ubaid ibn Kurayzilta on kerrottu mursal-kerronnassa (josta puuttuu yksi kertoja välistä): ”Paras du’aa on du’aa ’Arafah-päivänä.” [Maalik, Al-Albaani luokitteli sen olevan hasan Sahiih Al-Jaami’ssa, 1102]

Oppineet olivat eri mieltä koskien tätä du’aan hyvettä ’Arafah-päivänä, että koskeeko se ainoastaan niitä, jotka ovat ’Arafah:ssa, vai pitääkö se sisällään myös muut paikat. Oikeampi näkemys on se, että se on yleinen, ja että hyve on yhteydessä tähän päivään (eikä paikkaan), mutta epäilemättäkin ne, jotka ovat ’Arafah:ssa, ovat yhdistäneet paikan hyveen ajan hyveeseen.

http://islamqa.com/en/ref/70282/

’Arafah-päivän hyveet

’Arafah-päivä, 9. päivä Dhul-Hijjaa, on yksi Allahin valituista päivistä. Näin ollen sillä on monia hyveitä. Joitain näistä hyveistä ovat:

  • Uskonnon täydellistämisen päivä: Se on päivä, jona uskonto täydellistettiin ja Allahin palvelus täydennettiin koko ihmiskunnalle. ’Umar ibn Al-Khattaab kertoi, että eräs juutalainen mies sanoi hänelle: ”Oi Amiir Al-Mu’miniin, teidän kirjassanne on eräs jae jota te resitoitte; jos se olisi tullut meille juutalaisille, olisimme ottaneet sen päivän Eidiksi (juhlaksi).” ’Umar sanoi: ”Mikä jae?” Hän sanoi: ”Tämä päivänä olen täydellistänyt teille uskontoni, täydentänyt päällenne palvelukseni ja valinnut teille islamin uskonnoksenne.” [5:3] ’Umar sanoi: ”Me tiedämme, minä päivänä ja missä paikassa se paljastettiin Profeetalle. Se oli silloin, kun hän oli seisomassa ’Arafah:ssa perjanta-päivänä.” [Bukhaari, Muslim]
  • Eid-päivä: Se on eidin ja juhlinnan päivä kaikille muslimeille, olivatpa he sitten Pyhässä Talossa tai missä tahansa maailman osassa. Profeetta saws sanoi: ”Yawm ’Arafah (‘Arafah-päivä), Yawm An-Nahr (Uhrauksen päivä) ja Ayyaam At-Tashriiq (kolme yawm an-nahria seuraavaa päivää) ovate id (juhla) meille, islamin kansalle. Nämä ovat syömisen ja juomisen päiviä.” Tämän kertoivat Sunanien kirjoittajat. On kerrottu, että ‘Umar ibn Al-Khattaab sanoi: “Se (ts. jae 5:3) paljastettiin perjantaina, ’Arafah-päivänä, joista molemmat – ylistys olkoon Allahille – ovat meille juhlapäiviä.”
  • Valan päivä: Se on päivä, jonka kautta Allaah vannoi valan. Kaikkivoipa Allaah ei voi vannoa valaa minkään muun kuin sellaisen kautta, joka on jotain mahtavaa. ’Arafah-päivä on se ”todistettu päivä”, joka on mainittu Koraanissa: ”Kautta todistavan päivän (perjantai) ja todistetun päivän (’Arafah-päivä).” [85:3]Abu Hurairah kertoi että Profeetta saws sanoi: “’Luvattu päivä’ on Ylösnousemuksen päivä, ‘Todistettu päivä’ on ‘Arafah-päivä, ja ‘Todistava päivä’ on perjantai.” [At-Tirmidhi]Se on se “pariton”, jonka kautta Allaah vannoi jakeessa: “Kautta parillisen ja kautta parittoman” [89:3]Ibn ’Abbaas sanoi: ”Parillinen on Adhaan päivä (10. Dhul-Hijjaa) ja pariton on ’Arafah-päivä (9. Dhul-Hijjaa).”
  • Kahden vuoden syntien pyyhkiminen: Se on päivä, jona jokainen joka paastoaa, saa syntinsä anteeksi kahden vuoden ajalta. Abu Qataadah kertoi että kun Allahin Lähettiläältä saws kysyttiin ’Arafah-päivänä paastoamisesta, hän sanoi: ”Se pyyhkii pois edellisen ja tulevan vuoden synnit.” [Muslim]Tämä paastoaminen on mustahabb (suositeltavaa) niille, jotka eivät ole Hajjilla. Sellaisen henkilön tapauksessa, joka on Hajjilla, niin hänen ei ole sunnah paastota ’Arafah-päivänä, sillä Profeetta saws ei paastonnut tänä päivänä ’Arafah:ssa. On kerrottu, että hän kielsi ’Arafah-päivän paastoamisen ’Arafah:ssa.
  • Liitto Aatamin jälkeläisiltä: Se on päivä, jona Allaah otti liittolaisuuden valan kaikilta Aatamin jälkeläisiltä. Ibn ’Abbaas kertoi, että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Allaah otti liiton Aatamin kupeesta Na’maanina, ts. ’Arafana. Hän toi hänen kupeestaan esiin kaiken hänen jälkikasvunsa ja levitti heidät eteensä, sitten Hän puhutteli heitä ja sanoi: ’Enkö olekin teidän Herranne?’ He sanoivat: ’Kyllä, me todistamme’, jottette sanoisi Ylösnousemuksen päivänä: ’Totisesti, olimme tietämättömiä tästä’, tai jottette sanoisi: ’Ne olivat vain esi-isämme, jotka ottivat muita vertaisiksi Allahin palvomisen rinnalle, ja me olimme (vain) heidän jälkeläisiään; tuhoatko Sinä sitten meidät sellaisten miesten tekojen takia, jotka harjoittivat vääryyttä?’” [Ahmad]Ei ole mitään suurempaa päivää kuin tämä, eikä mitään suurempaa liittoa kuin tämä.
  • Syntien anteeksiantamisen päivä: Tämä on päivä, jona saada anteeksianto synneistä, vapautus tulesta sekä (Allahin) ylpeys siellä olevista ihmisistä: Profeetta saws sanoi: ”Ei ole mitään päivää, jona Allaah vapauttaa enemmän ihmisiä Tulesta, kuin ’Arafah-päivä. Hän tulee lähelle ja ilmaisee ylpeytensä enkeleille, sanoen: ’Mitä nämä ihmiset haluavat?’” [Muslim]Ibn ‘Umar kertoi että Profeetta saws sanoi: “Allaah ilmaisee ylpeytensä enkeleille ‘Ishaan aikaan ‘Arafah-päivänä ‘Arafah:n ihmisistä. Hän sanoo: ’Katsokaa Minun orjiani, jotka ovat tulleet sottaisiksi ja pölyisiksi.’” [Ahmad]Talhah, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, kertoo että Allahin Lähettiläs saws sanoi: “Lukuun ottamatta Badr-taistelun päivää, ei ole mitään päivää, jona Shaitaan nähdään nöyryytetympänä, hylätympänä, masentuneempana ja raivostuneempana, kuin ‘Arafah-päivänä; ja totisesti kaikki tämä johtuu ainoastaan (sinä päivänä) laskeutuvan armon suuruuden sekä Allahin anteeksiannon katsomisesta hänen palvelijoidensa suurista synneistä.” [Mishkaat]

Nämä ovat vain joitain ‘Arafah-päivän siunauksista ja hyveistä. Meidän kaikkien tulisi yrittää parhaamme saavuttaaksemme maksimaalisen hyödyn tästä siunatusta päivästä. Ylistys olkoon Hänelle, joka antoi meille tilaisuuden ansaita palkkioita ja saada syntimme poistettua tänä päivänä.

http://www.mail-archive.com/islamcity@yahoogroups.com/msg00727.html

Mainokset