Väistämätön este

”Madaarij As-Saalikiin:issä (1/218-222) Ibn Al-Qayyimilla on osio niistä esteistä, joita Saatana laittaa sellaisen tielle, joka valitsee elää elämänsä Allahin takia. Hän mainitsee kuusi yleisesti tunnettua estettä siinä järjestyksessä, jossa ne tullaan heittämään uskovaisen polulle, niin, että joka pääsee yhden esteen ohi, kohtaa sitten seuraavan (epäusko, jota seuraa uudistukset uskonnossa, jota seuraavat suuret synnit, joita seuraavat pienet synnit, joita seuraavat sallitut teot jotka vievät huomion pois tottelevaisuuden teoista, joita seuraavat tottelevaisuuden teot jotka ovat alhaisempia palkkiossa kuin muut).

Mutta hän mainitsee seitsemännen ja viimeisen esteen sille, joka pääsee näiden kuuden yllä olevan ohi menestyksekkäästi:

“…Joten mikäli hän pääsee menestyksekkäästi näiden (Shaitaanin esteiden, ansojen ja juonien) läpi, niin on jäljellä enää yksi este, josta vihollinen (Saatana) häntä kutsuu, ja tämä on este, joka hänen on pakko kohdata. Jos jotkut olisivat säästyneet tältä esteeltä, niin he olisivat olleet Allahin Lähettiläät ja Profeetat, sekä kaikkein jaloimmat Hänen luomuksestaan.

Tämä on se este, että Saatana päästää joukkonsa valloilleen uskovaista vastaan useanlaisilla vahingontekotavoilla: Käden kautta, kielen kautta, sekä sydämen kautta. Tätä ilmenee yhdenmukaisesti sen hyvyyden asteen kanssa, joka uskovaisessa on. Joten mitä korkeampi hän on arvossa, sitä enemmän vihollinen laskee valloilleen joukkojaan ja auttaa heitä häntä vastaan, ja hukuttaa hänet alleen seuraajillaan ja liittolaisillaan usein eri tavoin.

Ei ole olemassa mitään keinoa, jolla hän voisi voittaa tämän esteen, sillä mitä vankkumattomampi hän on Allahin luokse kutsumisessa sekä Hänen määräystensä täyttämisessä, sitä enemmän vihollinen tulee päättäväisemmäksi asettaa hänet kiusaukseen typerien ihmisten kautta. Joten hän on pohjimmiltaan pukenut päälleen haarniskansa kohdatessaan tätä estettä, ja on ottanut asiakseen kohdata vihollisen (Saatanan) Allahin takia ja Hänen Nimeensä, ja hänen palvontansa niin tehdessään on parhaiden palvontaa niiden joukosta, jotka tuntevat Allahin … Ja ketkään eivät ole tästä tietoisia, paitsi ne, joilla on eheä ja täydellinen näkemys.”

Ibn Al-Qayyimin sanat tässä ovat pohtimisen arvoisia (kuten aina). Huomatkaa tässä, kuinka vastoin muita kuutta estettä, tämä nimenomainen este on jotain sellaista, josta uskovaisella ei ole mitään valtaa. Jos joku on kaafir, on hänen käsissään hylätä epäusko ja vaihtaa se uskoon. Jos joku seuraa bid’aa, on hänen käsissään hylätä bid’ah ja vaihtaa se sunnaan. Jos joku on antanut myöten suurille tai pienille synneille, on sen henkilön käsissä hylätä ne synnit ja antautua sen sijaan palvonnan ja hyvyyden teoille, ja niin edelleen. Tämä johtuu siitä, että jokainen näistä teoista kumpuaa tästä henkilöstä itsestään, ja hänellä on näin ollen kyky lakata tekemästä näitä tekoja ja karkottaa nämä piirteet milloin tahansa.

Mutta mitä tulee siihen vahinkoon, mitä muut koettavat aiheuttaa tälle henkilölle hänen uskonsa takia, niin ei ole olemassa mitään keinoa välttää tätä estettä. Miksei? Koska jos joku on päässyt menestyksekkäästi läpi kaikista muista esteistä, niin Allahilla ei ole mitään muuta tapaa koetella häntä ja erottaa hänet. Tämä on se laitimmainen koettelemus, elinikäinen testi, ja testi, jonka vain vahvimmat voivat läpäistä – ja tästä johtuen tämä oli se testi, joka varattiin Profeetoille, Lähettiläille ja heidän todellisille seuraajilleen.

Kun sanotaan, että tämä este on väistämätön, niin sillä tarkoitetaan sen ilmenemistä, ei mahdollisuutta vähentää ja helpottaa tähän esteeseen liittyvää vaikeutta. Joten kenenkään ei tule istua kädet polvilla ja hylätä Allahilta pyytäminen sekä luvallisten apukeinojen tavoitteleminen muilta jne., niiden muiden olemassa olevien tapojen lisäksi, joilla tätä estettä voi käsitellä. Kyllä, Profeetta saws sanoi: ”Tiedä, että vaikka koko maailma keräytyisi vahingoittamaan sinua, he eivät kykenisi vahingoittamaan sinua muuta kuin sillä, mitä Allaah on kirjoittanut sinulle.” Itse asiassa osa tämän viimeisen esteen koettelemusta on se, että näytät Allahiin turvautumisesi ja Häneen luottamisesi kutsumalla Häntä, täydellistämällä palvontasi, vahvistamalla päättäväisyyttäsi, tekemällä Häntä kohtaan olevasta yhteydestäsi ja omistautuneisuudestasi vahvemman kuin koskaan aikaisemmin, ja pysymällä sellaisessa tilassa loppuun asti. Tällä tavoin läpäiset tämän testin, voitat esteen ja tulet osaksi sitä siunattua ryhmää, joiden Ibn Al-Qayyim kuvaili olevan ”parhaita niistä, jotka tuntevat Allahin” sekä ”niitä, joilla on eheä ja täydellinen näkemys.”

http://iskandrani.wordpress.com/2008/04/30/the-seventh-obstacle-unavoidable/

Mainokset