Miksi kahden naisen todistus vastaa yhden miehen todistusta?

Miksi yhden miehen todistusta pidetään kahden naisen todistusta vastaavana?
Miksi kahden naisen todistusta pidetään yhden miehen todistusta vastaavana?

Ylistys olkoon Allahille.

Mitä todistuksella tai todistamisella tarkoitetaan, on jotain sellaista, jonka avulla jokin todistettava asia voidaan todistaa ja tehdä tiettäväksi, että se on todellinen ja oikea, eli se on tietoa siitä (asiasta). Mitä tulee siihen, että kahden naisen todistus vastaa yhden miehen todistusta, niin Allaah on maininnut että viisaus lukumäärän kaksi määrittelemisessä on se, että naiset saattavat unohtua tai sekoittaa asioita, joten toinen nainen voi muistuttaa häntä, kuten Hän sanoi:

”…Ja ottakaa kaksi todistajaa miehistänne, ja jos ei löydy kahta miestä, niin mies ja kaksi naista joihin olette tyytyväisiä todistajiksi, jotta jos toinen heistä (naisista) erehtyy, toinen voi muistuttaa toista…” [Al-Baqarah 2:282]

Koskien sanoja ”jotta jos toinen heistä erehtyy”, Ibn Kathiir sanoi: ”Tämä tarkoittaa niitä kahta naista, jos toinen heistä unohtaa todistuksen, niin ’toinen voi muistuttaa toista’, eli hän voi muistuttaa häntä asiasta, jota koskien todistusta annetaan.” (Tafsiir Ibn Kathiir, osa 1, s. 724)

Allaah on määrännyt kahden naisen todistuksen jotta olisi varmaa että he muistavat, sillä kahden naisen mieli ja muisti ottaa yhden miehen mielen ja muistin paikan. (Ks. I’laam Al-Muwaqqi’iin, osa 1, s. 75)

Tämä ei tarkoita sitä, että nainen ei ymmärrä, tai että hän ei kykene muistamaan asioita, mutta hän on miestä heikompi näissä asioissa – yleisesti ottaen. Tieteelliset ja erikoistuneet tutkimukset ovat osoittaneet että miesten mielet ovat täydellisempiä kuin naisten, ja todellisuus ja kokemus todistavat sitä. Tiedon kirjat ovat paras todiste siitä: Miesten välittämä tieto ja heidän ulkoa opettelemansa hadiithit ovat monin verroin lukuisampia kuin ne, jotka ovat tulleet naisten kautta.

Tämä liittyy sukupuoleen, ts. miesten sukupuoli on (tässä asiassa) täydellisempi kuin naisten sukupuoli. Allaah sanoo:

“Miehet ovat naisten suojelijoita ja elattajia, sillä Allaah on suosinut toista heistä toisen ylitse, ja koska he kuluttavat omaisuudestaan (heitä elattaakseen). Joten oikeamieliset naiset ovat omistautuneen tottelevaisia (Allahia ja aviomiehiäään kohtaan) ja vartioivat (miestensä) poissa ollessa sitä, mitä Allaah on  määrännyt suojeltavan (ts. heidän siveyttään ja miestensä omaisuutta)” [An-Nisaa’ 4:34]

On kuitenkin olemassa joitain naisia, jotka ovat paljon miehiä ylivertaisempia järkeilyssään ja näkemyksissään, mutta he ovat harvassa, ja (tämä) määräys perustuu enemmistöön ja tavallisiin tapauksiin.

Nainen voi kompensoida heikkouksiaan ponnistelemalla kovasti, ja (hän voi) ylittää miehet silloin kun he ovat välinpitämättömiä. Näin ollen huomaamme, että joissain yliopistoissa naisopiskelijat ovat miesopiskelijoita parempia johtuen heidän suuremmista ponnisteluistaan sekä halustaan menestyä, kun taas monet miesopiskelijoista ovat välinpitämättömiä eivätkä ole kiinnostuneita oppimaan. Mies voi myös ylittää naisen joillain alueilla, jotka ovat tavanomaisesti hänen (voima-alueitaan), joten huomaamme että jotkut kaikkein kyvykkäimmistä kansainvälisen tason kokeista, räätäleistä, kosmetologeista ja synnytyslääkäreistä ovat miehiä. Pointti on, että useimmiten – ja kukaan viisas ihminen ei kiistä tätä – suurin osa kaikkein huomattavimmista ihmisistä uskonnollisissa tieteissä, kuten fiqhissä, hadiitheissä, tafsiirissä, ’aqiidassa ja puhumisessa, sekä maallisissa tieteissä, kuten lääketieteessä, tähtitieteessä, teknologiassa, fysiikassa, kemiassa jne., ovat miehiä.

Jos ajattelemme länsimaisia yhteiskuntia, joissa miehiä ja naisia kohdellaan tasa-arvoisina kaikissa suhteissa, niin huomaamme, että siitä huolimatta miehet ovat silti voitolla. Siitä huolimatta Allaah on antanut naisille etusijan sekä on suosinut heitä miesten ylitse joissain asioissa, kuten lasten hoitamisessa, kärsivällisyyden, rakkauden ja myötätunnon osoittamisessa heitä kohtaan, sekä kodin hoitamisessa. Tästä johtuen sharii’ah antaa huoltajuuden heille, sillä äiti on se ensimmäinen koulu, josta tulevaisuuden miehet, maailman johtajat ja umman oppineet valmistuvat. Mikä hyve olisi suurempi kuin tämä?

Islam rohkaisee erityistä hoitoa äitiä ja hänen lapsiaan kohtaan, sekä määrää lapset kunnioittamaan äitiään, kohtelemaan häntä lempeästi ja antamaan hänelle suosivampaa kohtelua isän ylitse. On kerrottu että Abu Hurairah sanoi: ”Eräs mies sanoi, ’Oi Allahin Lähettiläs, kuka ihmisten joukosta ansaitsee eniten hyvän seurani?’ Hän saws sanoi: ’Sinun äitisi, sitten sinun äitisi, sitten sinun äitisi, sitten sinun isäsi, ja sitten ne, jotka ovat lähimpinä läheisyyden järjestyksessä.’” (Muslim, 2548) Mikä kunnia voi olla suurempi, kuin tämä?

Joten tehköön jokainen töitä omalla erikoistumisensa alueella. Miesten ei kuulu sekaantua raskauteen ja imetykseen, ja naisten ei kuulu (normaalitilanteessa) osallistua jihaadiin, vihollista vastaan taistelemiseen tai olla johtajan tai hallitsijan asemassa. Ja kaikki, mikä on sallittu heille molemmille, tulisi tehdä sharii’an ohjenuorien mukaisesti, kuten että ei sallita sukupuolien vapaata sekoittumista, eikä hylätä muita vastuita, kuten aviomiesten ja vaimojen velvollisuuksia.

Ja Allaah on kaiken voiman lähde.

http://www.islamqa.com/en/ref/20051

Mainokset