Naisten järjen ja uskonnollisen sitoumuksen vajavaisuuden merkitys

Kuulemme aina hadiithin ”Naiset ovat vajavaisia järjessä ja uskonnollisessa sitoumuksessa”, ja jotkut miehet lainaavat sitä ärsyttääkseen naisia. Toivomme, että voisitte selittää tämän hadiithin merkityksen.

Ylistys olkoon Allahille.

Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”En ole nähnyt keidenkään olevan vajavaisia järjessä ja uskonnollisessa sitoumuksessa, ja (samaan aikaan) kykenevämpiä ryöstämään viisaiden viisauden, paitsi yksi teistä (naisista).” He sanoivat: ”Millä tavalla me olemme vajavaisia uskonnollisessa sitoumuksessa ja järjessä, oi Allahin Lähettiläs?” Hän sanoi: ”Eikö yhden naisen todistus olekin kuin puolet miehen todistuksesta?” He sanoivat: ”Kyllä.” Hän sanoi: ”Sillä tavalla hän on vajavainen järjessä. Ja kun hänellä on kuukautiset, eikö hän pidättäydykin rukoilemisesta ja paastoamisesta?” He sanoivat: ”Kyllä.” Hän sanoi: ”Sillä tavalla hän on vajavainen uskonnollisessa sitoumuksessa.”

Joten Profeetta saws selitti, että hänen vajavaisuutensa järjessä viittaa hänen heikkoon muistiinsa sekä siihen, että hänen todistustaan täytyy tukea toisen naisen todistus vahvistaakseen todistuksen, sillä hän saattaa unohtaa ja lisätä tai ottaa jotain pois todistuksestaan, kuten Allaah sanoo:

”…Ja ottakaa kaksi todistajaa miehistänne, ja jos ei löydy kahta miestä, niin mies ja kaksi naista joihin olette tyytyväisiä todistajiksi, jotta jos toinen heistä (naisista) erehtyy, toinen voi muistuttaa toista…” [Al-Baqarah 2:282]

Mitä tulee hänen vajavaisuuteensa uskonnollisessa sitoumuksessa, niin se johtuu siitä, että kun hänellä on kuukautiset tai hän vuotaa synnytyksen jälkeen, hän ei rukoile eikä paastoa, eikä hän korvaa menetettyjä rukouksia, joten tämä on vajavaisuutta uskonnollisessa sitoumuksessa. Mutta tämä vajavaisuus ei ole jotain sellaista, josta hänet kutsutaan tilille tai josta häntä syytetään, vaan se on jotain sellaista, joka tapahtuu Allahin tahdosta, sillä Hän on se, Joka on määrännyt sen lempeydestä häntä kohtaan sekä helpottaakseen asioita hänelle, sillä jos hän paastoaisi kuukautisten ja nifaasin aikana, se vahingoittaisi häntä. Allaah on Armostaan säätänyt, että hänen ei tule paastota kuukautisten ja nifaasin aikana, ja että hänen tulee korvata ne sen jälkeen.

Mitä tulee rukoukseen, niin kuukautisten aikana hän on kykenemätön puhdistamaan itsensä, joten Allaah on Armostaan määrännyt että hänen ei tule rukoilla, ja sama koskee nifaasia, eikä Hän ole määrännyt että hänen tulisi korvata niitä, sillä niiden korvaaminen olisi kovin vaikeaa, sillä rukouksia suoritetaan viisi päivässä, ja kuukautiset voivat kestää useita päiviä – seitsemän, kahdeksan tai enemmän – ja nifaas voi kestää jopa 40 päivää. Joten Hänen Armostaan ja lempeydestään häntä kohtaan, Allaah on vapauttanut hänet velvollisuudesta suorittaa ja korvata rukouksia.

Tämä ei tarkoita sitä, että hänen persoonansa olisi täysin vajavainen, tai että hänen uskonnollinen sitoutumisensa olisi täysin vajavainen, vaan Lähettiläs saws selitti, että vajavaisuus hänen järkeilyssään liittyy siihen, mitä voi tapahtua että hänen todistuksensa ei ole tarkka, ja että vajavaisuus hänen uskonnollisessa sitoumuksessaan liittyy siihen, mitä voi tapahtua että hän menettää rukouksia ja paastoja kuukautisten ja nifaasin aikana. Mutta se ei tarkoita sitä, että hän olisi miestä alempiarvoinen kaikessa, tai että mies olisi häntä parempi kaikessa.

Kyllä, miessukupuoli on naissukupuolta ylempiarvoinen yleisesti sanottuna, useasta syystä, kuten Allaah sanoo:

“Miehet ovat naisten suojelijoita ja elattajia, sillä Allaah on suosinut toista heistä toisen ylitse, ja koska he kuluttavat omaisuudestaan (heitä elattaakseen).” [An-Nisaa’ 4:34]

Mutta nainen voi joskus ylittää miehen monissakin asioissa. Kuinka useasti nainen onkaan ylittänyt miehen järjenkäytössään, uskonnollisessa sitoumuksessaan sekä muistissaan. Se, mitä on  kerrottu Profeetalta saws siitä, että naissukupuoli on miessukupuolta alempiarvoisempi järjessä ja uskonnollisessa sitoumuksessa, on tästä näkökulmasta, jonka Profeetta saws selitti.

Nainen voi tehdä suuren määrän oikeamielisiä tekoja ja siten ylittää monet miehet oikeamielisissä teoissaan, Allahin pelossaan sekä asemassaan Tuonpuoleisessa. Hänellä saattaa olla suuri kiinnostus joitain asioita kohtaan ja hän voi näin ollen olla kykenevä antamaan kunnollisen todistuksen, paremman kuin jotkut miehet, joissain asioissa, joista hän on kiinnostunut. Hän voi ponnistella näiden asioiden muistamisessa ja ymmärtämisessä ja siten tulla konsultointikohteeksi islamilaisen historian ja monien muiden asioiden suhteen. Tämä on selvää kenelle tahansa, joka tutkii naisten tilaa Allahin Lähettilään saws aikana sekä sen jälkeen.

Näin ollen on selvää, että tämä vajavaisuus ei tarkoita sitä, että naisiin ei voisi luottaa (hadiithien) kerronnassa, tai todistuksen antamisessa mikäli sitä tukee toinen nainen. Se ei myöskään tarkoita sitä, että hän ei pelkää Allahia, tai että hän ei voisi olla Allahin parhaiden orjien joukossa sekä parhaita Allahin naispuolisista orjista, mikäli hän noudattaa islamia tiukasti. Vaikka hänet on vapautettu paastoamisesta kuukautisten ja nifaasin aikana, niin hänen on korvattava ne, ja jopa rukous on nostettu hänen päältään, mutta hänen ei täydy korvata sitä. Tämä ei ilmennä sitä, että hän olisi vajavainen kaikissa asioissa, mitä tulee Allahin pelkäämiseen, Hänen määräystensä tottelemiseen sekä tietäväksi tulemiseen sellaisissa asioissa, jotka kiinnostavat häntä. Se on vajavaisuus, joka koskee nimenomaan järkeä ja uskonnollista sitoumusta, sillä tavalla, jolla Profeetta saws selitti. Joten uskovaisen ei tule syyttää häntä vajavaiseksi kaikissa asioissa, tai heikoksi uskonnollisessa sitoumuksessa kaikista näkökulmista katsottuna, vaan se on (ainoastaan) tietyntyyppistä vajavaisuutta, joka liittyy hänen uskonnolliseen sitoumukseensa ja järkeensä, joka taas liittyy hänen todistuksensa tarkkuuteen ja niin edelleen. Joten häntä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja Profeetan saws sanat tulee tulkita parhaalla mahdollisella tavalla. Ja Allaah tietää parhaiten.

Shaikh ‘Abdul-‘Aziiz ibn Baaz, Majallat Al-Buhuuth Al-Islaamiyyah (29/100-102)

http://www.islam-qa.com/en/ref/111867

Mainokset