Onko muslimin sallittua ottaa osaa kaafirin hautausjärjestelyihin?

Perusperiaate koskien kaafiria, kun hän kuolee, on se, että hänen sukulaistensa tulisi haudata hänet hautaan jotta hän (hänen ruumiinsa) ei vahingoita tai häiritse muita ihmisiä. Häntä ei tule pestä eikä kääriä liinoihin, eikä mitään rukousta tule suorittaa hänen päälleen. Joka tekee mitään muuta tai ottaa kuffaarien kanssa osaa heidän tapoihinsa, hänen on kaduttava ja pyydettävä Allahin anteeksiantoa, sekä toivottava että Allaah hyväksyy hänen katumuksensa. (Fataawa Al-Lajnah Ad-Daa’imah, 9/14; http://islamqa.com/en/ref/10042/ )

Mikäli kuffaarien joukossa on ihmisiä, jotka voivat haudata omat kuolleensa, niin silloin muslimien ei tulisi haudata heitä, eikä ottaa osaa kuffaarien kanssa ja auttaa heitä hautaamaan heidät, eikä yrittää miellyttää epäuskovaisia osallistumalla hautajaismenoihin, vaikka se olisi poliittinen käytäntö. … Mikäli heidän joukossaan ei ole ketään, joka voisi haudata heidän kuolleensa, niin silloin muslimien tulee haudata heidät, kuten Profeetta saws teki niiden kanssa, jotka kuolivat Badrissa, ja kuten hän saws teki setänsä Abu Taalibin kanssa kun hän kuoli, ja hän saws sanoi ’Alille: ”Mene ja hautaa hänet.” (Fataawa Al-Lajnah Ad-Daa’imah, 9/10; http://islamqa.com/en/ref/7869/ )

Mitä muslimin tulee tehdä kaafir-vanhemmilleen kun he kuolevat?

Kysymys: Minun isäni on kuollut ja hän on kaafir. Mitkä ovat minun velvollisuuteni häntä kohtaan? Tuleeko minun haudata hänet ja järjestää hänen hautajaisensa? Tuleeko minun pestä ja kääriä hänet liinoihin vai ei? Onko olemassa mitään oikeuksia, joita isälläni on minun päälleni tässä suhteessa?

Ylistys olkoon Allahille.

On kerrottu sahiih-hadiithissa, että Naajiyah ibn Ka’b kertoi ‘Ali ibn Abi Taalibin sanoneen: “Sanoin Profeetalle saws: ‘Sinun vanha, harhautunut setäsi on kuollut (hän viittasi isäänsä Abu Taalibiin). Kuka hautaa hänet?’ Hän saws sanoi: ’Mene ja hautaa isäsi.’ Sanoin: ’En hautaa häntä, sillä hän kuoli mushrikinä.’ Hän saws sanoi: ’Mene ja hautaa hänet, sitten älä tee mitään ennen kuin tulet luokseni.’ Joten menin ja hautasin hänet, sitten tulin hänen saws luokseen päälläni tomu- ja multajälkiä. Hän saws käski minun pestä itseni, sitten hän teki minulle du’aa sanoin, jotka olivat minulle arvokkaampia kuin kaikki maan päällä.” (Al-Albaanin As-Silsilah As-Sahiihah, nro 161)

Shaikh (Al-Albaani) sanoi, tätä hadiithia kommentoiden:

1 – Muslimin on sallittua huolehtia mushrik-sukulaistensa hautaamisesta. Tämä ei peruuta hänen vihaansa heidän shirkiään kohtaan. Etkö näe, että ’Ali kieltäytyi alun perin hautaamasta isäänsä juuri siitä syystä, sillä hän sanoi ”hän kuoli mushrikinä”. Hän ajatteli että jos hän hautaisi hänet asian ollessa näin, niin se sisältyisi siihen kielletynlaiseen ystävyyteen, johon viitataan jakeessa:

”Oi te, jotka uskotte! Älkää ottako ystäviksenne kansaa, joiden päällä on Allahin viha.” [Al-Mumtahinah 60:13]

Kun Profeetta saws toisti käskyn haudata hänen isänsä, hän kiirehti tottelemaan häntä saws ja luopui ajatuksesta, joka oli alun perin tullut hänen mieleensä. Tämä on se, mitä tottelevaisuus tarkoittaa: Että henkilö luopuu omasta mielipiteestään vastauksena Profeettansa saws määräystä kohtaan. Minusta vaikuttaa siltä, että se, että poika hautaa mushrik-isänsä tai –äitinsä, on viimeinen hyväntahtoisuuden teko, jonka poika voi tehdä  mushrik-vanhemmalleen tässä maailmassa. Mutta hautaamisen jälkeen hän ei voi tehdä hänelle du’aa tai rukoilla hänelle anteeksiantoa, johtuen Allahin selkeistä sanoista:

”Profeetan ja niiden, jotka uskovat, ei tule pyytää anteeksiantoa mushrikuuneille, vaikka he olisivat sukulaisia.” [At-Tawbah 9:113]

Mikäli asia on näin, niin kuinka ihmiset voivat rukoilla sanomalehtien ja aikakauslehtien sivuilla armoa ja anteeksiantoa joillekin epäuskovaisille rahaa vastaan tehdyissä kuolinilmoituksissa?! Pelätköön sellainen Allahia, jolla on vähäisintäkään huolta tuonpuoleisensa puolesta.

2 – Hänen ei tule pestä tai kääriä kaafiria liinoihin, eikä rukoilla hänen päälleen hautajaisrukousta, vaikka hän olisi sukulainen, sillä Profeetta saws ei käskenyt ‘Alia tekemään niin. Mikäli se olisi sallittua, niin hän saws olisi sanonut niin, sillä on hyvin tiedettyä, että Profeetan saws ei ole sallittua myöhästyttää jonkin selittämistä hetkellä, jona sitä tietoa tarvitaan. Tämä on hanbalien sekä muiden näkemys.

3 – Mushrikin sukulaisten ei kuulu seurata hänen hautajaisiaan, sillä Profeetta saws ei tehnyt niin setänsä tapauksessa, vaikka hän oli se, joka oli kaikkein ystävällisin ja myötätuntoisin häntä saws kohtaan, ja hän saws jopa rukoili Allahia tekemään hänen rangaistuksestaan lievimmän rangaistuksen Helvetissä.

Kaikessa tässä on opetus niille, joita on huijannut ylpeys sukulinjastaan, ja jotka eivät ponnistele kohti Tuonpuoleista Herransa kanssa. Allaah puhui totisesti totta sanoessaan:

”Sinä päivänä heidän välillään ei ole mitään sukulaisuutta, eivätkä he tule kysymään toisistaan.” [Al-Mu’minuun 23:101]

(Al-Albaanin As-Silsilah As-Sahiihah, s. 94; http://islamqa.com/en/ref/10679/ )

Onko muslimin sallittua osallistua kaafirin hautajaisiin?

Muslimin on luvallista ottaa osaa kaafirin hautajaisiin, mikäli kaafir on sukulainen, kuten äiti, isä, veli tai muu sukulainen, mutta ei ole luvallista ottaa osaa rukouksiin tai muihin heidän uskontonsa rituaaleihin.

Zakariya al-Ansaari sanoi: ”Hän voi (eli se on sallittua muslimille, eikä ole makruuh) ottaa osaa kaafir-sukulaisen hautajaisiin, johtuen Abu Dawuudin kerronnasta, jossa ’Ali sanoi: ”Kun Abu Taalib kuoli, tulin Allahin Lähettilään luokse ja sanoin ’Sinun setäsi, se harhautunut vanha mies, on kuollut’. Hän sanoi ’Mene hautaamaan hänet’.” (An-Nasaa’ii, 190). Al-Adhraa’i sanoi: ”On mahdollista, että tämä pitää sisällään luvan ottaa osaa vaimon tai orjan hautajaisiin…”

Tämä pätee sillä edellytyksellä, että hautajaisiin meneminen ei pidä sisällään minkään kielletyn tekemistä, kuten musiikkisoittiminen kuuntelua ja niin edelleen; siinä tapauksessa hautajaisiin meneminen on haraam. (Koko fatwa: http://www.islam-qa.com/en/ref/2278/ )

Onko muslimin sallittua mennä kirkkoon?

Oppineilla on erimielisyyttä siitä, saako muslimi mennä kirkkoon. Toisten mukaan se on kiellettyä, toisten mukaan vihattua ja toisten mukaan sallittua tietyin ehdoin.

1) Että se on haraam

Tämä on hanafien ja shaafi’ien mielipide, mutta shaafi’it rajoittavat kiellon sellaisiin kirkkoihin, joissa on kuvia, kuten lukee kirjoissa Tuhfat Al-Muhtaaj (2/424), Nihaayat Al-Muhtaaj (2/63) ja Haashiyata Qalyuubi wa ‘Umayrah ‘alaa Sharh Al-Muhalla (4/236).

Hanafien mukaan se on haraam kaikissa tapauksissa, ja he antoivat syyksi sen tosiasian, että ne ovat shayaatiinien asuinpaikkoja, kuten hanafi Ibn Nujaym sanoi kirjassaan Al-Bahr Ar-Raa’iq (7/364) sekä toisessa kirjassaan Haashiyat Ibn ‘Aabidiin (2/43).

2) Että se on makruuh (vihattua)

Tämä on hanbalien mielipide, mutta jotkut heistä rajoittivat sen kirkkoihin, joissa on kuvia. Shaykh Al-Islaam Ibn Taimiyyah sanoi kirjassaan Al-Fataawaa Al-Kubraa (5/327): ”Näkemys, jota suurin osa kumppaneistamme puoltaa, on se, että on makruuh mennä sisään kirkkoihin, joissa on kuvia, ja tämä on oikea mielipide, josta ei voi olla epäilyksiä.” Katso: Al-Furuu’ (5/308), Al-Adaab Ash-Shar’iyyah (3/415) sekä Al-Insaaf (1/496).

He käyttivät todisteina seuraavia asioita [tiivistettynä]:

(i) Profeetta saws näki kuvia Ka’bassa, eikä mennyt sisään ennen kuin ne oli poistettu (al-Bukhaari, 3352).

(ii) Jibriil lupasi tulla Profeetan saws luokse, mutta myöhästyi, jolloin Profeetta saws meni ulos ja näki Jibriilin, joka sanoi, että enkelit eivät tule sisään taloon, jossa on koira tai kuvia. (al-Bukhaari, 5960)

(iii) ’Umar oli Syyriassa ja eräs kristittyjen johtajista teki hänelle ruokaa ja kutsui hänet, jolloin hän vastasi ’Me emme tule sisään teidän kirkkoihinne niissä olevien kuvien takia – tarkoittaen sillä patsaita. (‘Abd al-Razzaaq kirjassaan al-Musannaf, 1/411 ja 10/398)

3) Että on luvallista mennä kaikkiin kirkkoihin

Tämä on hanbalien toinen mielipide, kuten lukee kirjoissa Al-Mughni (8/113) ja Al-Insaaf (1/496). Se on myös Ibn Hazm Adh-Dhaahirin mielipide, kuten lukee kirjassa Al-Muhalla (1/400).

He käyttivät seuraavia todisteina [jälleen tiivistettynä]:

(i) ’Umar määräsi kristittyjä laajentamaan kirkkojaan ja luostareitaan, jotta muslimit voisivat viettää niissä öitä tai kulkea niiden läpi. (Al-Mughni, 8/113)

(ii) Samassa kertomuksessa, jossa ’Umar kieltäytyi menemästä kirkkoon, hän käski ’Alin viedä ihmiset syömään, jolloin hän otti heidät mukaansa ja he söivät kirkossa, ’Ali katsoi kuvia ja sanoi ’Mitä vikaa olisi siinä, jos Amiir al-Mu’miniin (uskovaisten johtaja) tulisi sisään tänne?’ (Al-Mughni, 8/113)

Tutkimalla yllä mainittuja todisteita, ei vaikuta siltä, että olisi mitään selviä todisteita siitä, että on haraam mennä sisään kirkkoihin. Se tosiasia, että niissä on kuvia ja patsaita, ei tarkoita sitä, että olisi haraam mennä niiden sisälle.

Ibn Qudaamah sanoi: ”Sisään meneminen taloon, jossa on kuvia, ei ole haraam, mutta on luvallista kieltäytyä kutsusta sen takia nuhdellakseen isäntää ja näyttääkseen hänelle että hän on menettänyt kunnioitusta tuotuaan jotain pahaa taloonsa….” (Al-Mughni, 8/113)

Mutta kirkkoihin meneminen ilman tarvetta on vähintäänkin makruuh, koska se tosiasia, että enkelit ja Profeetta saws eivät menneet sisään paikkoihin, joissa oli kuvia, osoittaa sen olevan makruuh.

Kuitenkin se saattaa yltää sille tasolle, että se on haraam, jos kirkkoon meneminen johtaa pahoihin seurauksiin, kuten jos se tarkoittaa hyväksyntää kristittyjen shirkille ja heidän väitteellensä siitä, että Allahilla on vaimo ja poika, olkoon Allaah ylistetty korkealla sen yläpuolella. Tai jos kirkkoon meneminen on osoitus kristittyjen ystäviksi ottamisesta ja heidän rakastamisestaan, ja niin edelleen.

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (2/115) lukee:  ”Jos kirkkoon menemisesi on vain näyttääkseen suvaitsevaisuutta ja lempeyttä, niin se ei ole luvallista, mutta jos se tehdään kutsuakseen heitä islamiin ja luodakseen sinulle tilaisuuksia tehdä niin, etkä sinä ota osaa heidän palvontaansa tai pelkää, että heidän uskomuksensa ja tapansa vaikuttaisivat sinuun, sitten se on luvallista.” (Koko fatwa: http://islamqa.com/en/ref/111832/ )

Mainokset