Karamaat Al-Awliyaa – Allahin liittolaisten ihmeteot?

Ahl As-Sunnah wal-Jamaa’an ’aqiidasta on uskoa ihmeisiin (karamaat), joita tapahtui ja tapahtuu Allahin läheisille liittolaisille (awliyaa’ Allaah). Nämä ovat normaalitilanteissa mahdottomia ihmetekoja, joita Allaah antoi joillekin läheisistä liittolaisistaan, kuten esimerkiksi monille Profeetoista. Karamaat (ihmeet) eivät kuitenkaan ole mikään osoitus henkilön hurskaudesta ja taqwasta, sillä kuten Ibn Taimiyyah huomautti, tällaisia ihmeitä tapahtui erittäin vähän islamin ensimmäisten ja parhaiden sukupolvien keskuudessa, ja he olivat kaikkein parhaita uskovaisia. Kuten hän sanoi, tämä johtuu siitä, että heidän uskonsa oli niin korkea ja vankka, että he eivät tarvinneet sille minkäänlaisia vahvistuksia. Myöhempinä sukupolvina uskon taso laski, ja he tarvitsivat enemmän ihmeitä pitääkseen sen vakaana.

Puhuttaessa ihmeteoista ja Allahin liittolaisista on kuitenkin pidettävä tarkoin mielessä se, millainen ihmisen pitää olla, jotta hän olisi yksi Allahin liittolaisista, ja että ihmeellisiä tekoja sattuu myös Shaitaanin liittolaisille, jotka toimivat yhteistyössä jinnien kanssa.

Ibn Taimiyyah sanoi Al-’Aqiidah Al-Waasitiyyassa (s. 212-213): ”Mutta on varottava näiden uudistuksentekijöiden dajjaaleja (ts. valehtelijoita), sekä harhautuneiden ihmisten tekoja, ja sellaisten ihmisten saatanallista ällistyttävien tekojen esitystä, jotka kutsuvat itseään suufeiksi: Tuleen astumista, vartalonsa hakkaamista asein, käärmeisiin tarttumista, ja näkemättömästä kertomista, jne. Nämä eivät todellisuudessa ole ihmeitä (karamaat). Ihmeitä tekevät Allahin awliyaa’, mutta nämä ihmiset eivät ole awliyaa, vaan shayatiin.”

Joten erottaakseen Allahin walin Shaitaanin walista, on ennen kaikkea tarkasteltava sitä, millä tavalla hän noudattaa Koraania ja Sunnaa.

Imaam Ash-Shaafi’i sanoi: ”Jos näet miehen lentävän ilmassa tai kävelevän veden päällä, älä kiinnitä häneen mitään huomiota ennen kuin olet ensin tutkinut hänen Kirjan ja Sunnan noudattamistaan.” (ts. kuinka hyvin hän seuraa Koraania ja Profeetan saws määräyksiä, kieltoja ja esimerkkiä)

Joten mitkä ovat Allahin liittolaisten ominaisuuksia? Kuinka erottaa Allahin liittolaisen Shaitaanin liittolaisesta?

Allahin awliyaa’n ominaisuudet

Otettu tiivistäen Ibn Taimiyyan kirjasta Al-Furqaan baina Awliyaa’ Allaah wa Awliyaa’ Ash-Shaitaan (Erot Allahin liittolaisten ja Shaitaanin liittolaisten välillä)

  • Sana awliyaa’ (yks. wali, liittolainen) tulee sanasta wilaayah. Wilaayah on vihollisuuden (’adaawah) vastakohta. Näin ollen wali on se, joka on lähellä.
  • Allaah on selittänyt Kirjassaan sekä Lähettiläänsä saws sunnassa, että Hänellä on awliyaa’ ihmisten joukosta, ja että myös Shaitaanilla on omat awliyaa’nsa.
  • Tiedettyämme, että ihmisten joukosta on olemassa niin Allahin kuin Shaitaaninkin liittolaisia, tulee erittäin tärkeäksi tehdä näiden ryhmien välillä ero selvien kriteerien mukaisesti:

Kaikkein tärkein Allahin walin ominaisuus on taqwa ja usko Allahiin. Kukaan ei voi olla Allahin wali ellei hänellä ole uskon ja hurkaiden tekojen piirteitä, sillä Allaah on tehnyt uskosta ja hurskaudesta ehdon wilaayalleen.

Abu Hurairah kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”Allaah sanoi: ’Joka ottaa minun liittolaiseni vihollisekseen, julistan sodan häntä vastaan. Orjani ei tee mitään Minulle rakastetumpaa tekoa jolla hän lähestyy Minua, kuin sen täyttäminen, mitä olen määrännyt hänen päälleen. Ja orjani tulee vielä lähemmäs Minua suorittamalla vapaaehtoisia tekoja, kunnes rakastan häntä, ja kun rakastan häntä, Minusta tulee hänen kuulonsa jolla hän kuulee, hänen näkönsä jolla hän näkee, hänen kätensä joilla hän iskee, ja hänen jalkansa joilla hän kävelee. Jos hän kysyy Minulta, annan hänelle, ja jos hän etsii Minusta turvaa, annan hänelle turvan.’” [Sahiih Al-Bukhaari]

Näin ollen Allahin liittolaiset ovat niitä, jotka uskovat Allahiin ja antavat Hänelle täyden uskollisuutensa. Siten he rakastavat sitä, mitä Allaah rakastaa; vihaavat sitä, mitä Allaah vihaa; ilahtuvat siitä, mistä Allaah ilahtuu; halveksivat sitä, mitä Allaah halveksii; kehottavat siihen, mihin Allaah kehottaa; kieltävät siitä, mistä Hän kieltää; antavat niille, joille Allaah rakastaa annettavan, ja pidättäytyvät antamasta niille, joiden Allaah ei halua saavan.

Yksi olennainen osa Allahiin uskomista on myös Hänen Profeettaansa sekä hänen saws tuomaansa viestiin uskominen, hänen saws määräystensä totteleminen sekä hänen esimerkkinsä seuraaminen. Joka väittää rakastavansa Allahia ja olevansa Allahin liittolainen, mutta ei seuraa Profeettaa saws, ei ole yksi Allahin liittolaisista. Hän on yksi Shaitaanin liittolaisista.

Allaah sanoi: ”Sano: ’Jos todella rakastatte Allahia, seuratkaa minua, ja Allaah rakastaa teitä.’” [Aal ’Imraan, 3:31]

Allaah on tehnyt selväksi, että joka väittää rakastavansa Allahia, mutta ei seuraa Hänen Lähettilästään saws, ei ole Allahin liittolaisista. Näin ollen vaikka joku mainitsisi Allahin nimen jatkuvasti (dhikr), mutta samaan aikaan ei seuraa Allahin dhikriä (ts. Koraania), jonka Hän lähetti Profeetalleen saws, niin hän on yksi Shaitaanin liittolaisista, vaikka hän lentäisi ilman halki tai kävelisi vetten päällä.

Usko pitää sisällään myös sen uskomisen, että Profeetta saws oli Allahin sanansaattaja Hänen ja Hänen luomuksensa välillä, tuodakseen heille määräyksiä ja kieltoja, Hänen lupauksiaan ja uhkauksiaan, sekä halaalin ja haraamin määritelmän. Halaal on se, minkä Allaah ja Hänen Lähettiläänsä ovat julistaneet halaaliksi, ja haraam on se, minkä Allaah ja hänen Lähettiläänsä ovat määränneet kielletyksi. Näin ollen jokainen, joka uskoo, että jollain walilla on keino päästä Allahin luokse seuraamatta Profeettaa saws, on epäuskovainen ja Paholaisen liittolainen.

Näin ollen Allahin liittolaisten on pakollista pitää tiukasti kiinni kriteereistä: Koraanista ja Sunnasta, ja yksikään heistä ei ole erehtymätön, niin, että hänen tai yhdenkään hänen seuraajistaan olisi luvallista seurata sellaista, mikä juolahtaa hänen mieleensä, vertaamatta sitä Koraania ja Sunnaa vastaan.

Shaitaanin awliyaa’n ominaisuudet

  • Shaitaanin liittolaiset eivät noudata Koraania ja Profeetan saws sunnaa, vaan menevät niitä vastaan hylkäämällä niiden määräykset ja kiellot tekemällä niitä vastoin ja tuomalla uskontoon vieraita, uusia käytäntöjä jotka eivät kuulu siihen. Vaikka he vaikuttaisivat kuinka askeettisilta tahansa ja tekisivät kuinka paljon dhikriä tahansa, niin mikäli he eivät noudata Allahin Kirjaa ja Profeetan saws sunnaa, he eivät voi olla Allahin liittolaisia. Heidän suorittamansa ihmeelliset teot eivät ole karamaat Ar-Rahmaan, vaan ne ovat Shaitaanilta tulevia tekoja, jotka eivät ole ihmeitä lainkaan, vaan ainoastaan hänen tekemäänsä fitnaa ihmisten harhaan johtamiseksi.
  • Todellinen Allahin liittolainen koettaa ihmeen saadessaan salata sen kaikilta ja pitää sen vain omana tietonaan kaikin keinoin, kun taas Shaitaanin liittolainen kerskuu ihmeistään kaikille ja tuntuu suorittavan ihmetekoja kuin tilauksesta, omasta tahdostaan juuri silloin kun haluaa.
  • He tavoittelevat jinnien apua siinä, jonka väittävät olevan Allahilta tulevia ihmeitä – kuten se, että jinnit kuljettavat heidät jonnekin kaukaiseen paikkaan tai nostavat heidät ilmaan heidän kuunnellessaan harhautuneita kuunnelmia (ts. ”islamilaista” musiikkia), jne.
  • Shaitaanin liittolaisten tekoihin kuuluu myös se, että jinnit ilmestyvät hänen hahmossaan ihmisille ja saavat heidät siten palvomaan häntä.  Joku henkilö saattaa kutsua apuun jotakuta poissaolevaa tai kuollutta henkilöä, jolloin Shaitaan ottaa hänen hahmonsa ja tulee hänen luokseen. Jos tämä henkilö on elossa ja hän on yksi Shaitaanin liittolaisista, Shaitaan kertoo hänelle heidän sanoistaan ja kertoo sitten hänen sanansa heille. Siten tietämättömät ihmiset alkavat uskoa, että tämä sheikh todella kuuli heidän äänensä suuren etäisyyden päähän ja vastasi heille, vaikka todellisuudessa tämä on ainoastaan Shaitaanin välittämisen tulosta.
  • Nämä asiat tapahtuvat ainoastaan sellaisten asioiden kautta, kuten uudistusten tekeminen uskonnossa, tai tottelemattomuus Allahia kohtaan, tai että ne eivät tapahdu sellaisten asioiden kautta, joita Allaah ja Hänen Profeettansa saws rakastavat. Nämä asiat eivät ole niitä ihmeitä, joita Armelias myöntää liittolaisilleen, vaan nämä ovat pelkkää Shaitaanin liittolaisilleen antamaa silmänlumetta ja harhajohdatusta.

Ihmeen pyytäminen Allahilta

Jos joku pyytää Allahilta ihmettä, niin hänen aikomuksensa tulisi ensinnäkin olla se, että hän pyytää Allahia tekemään hänestä yhden Hänen läheisistä ystävistään, ja hänen tulisi pyrkiä pääsemään lähelle Häntä, jotta Hän ei pidätä häneltä sitä, mitä hän tavoittelee, ja jotta Hän kunnioittaisi häntä sillä, mitä hän tavoittelee. Hänen aikomuksensa tulisi olla vilpittömästi Allahin takia, eikä hänen tule sitä tekemällä pyrkiä kerskailemaan, esittämään tai kilpailemaan muiden kanssa. Tämän pyytämiseen tulisi myös olla olemassa aito tarve, kuten lapsen pyytäminen Allahilta vaikka on jo vanha, tai sateen pyytäminen jotta Allaah lopettaisi kuivuuden maassa. Mutta mitä tulee sellaiseen, että pyytää Häneltä ihmeitä huvikseen, tai että pyytää epätavallisia ja ihmeellisiä asioita, jotka eivät hyödytä ketään uskonnollisissa tai maallisessakaan mielessä, niin sellaisen pyytäminen ei ole sallittua.

Ja Allaah tietää parhaiten.

Mainokset