Miesten asioita


Dhul-Hijjan, eli islamilaisen vuoden 12. kuukauden ensimmäiset 10 päivää ovat erityisen hyveellisiä. Niiden aikana on monta siunattua päivää, ja palvonnanteot ovat niiden aikana erityisen hyveellisiä. Profeetalla saws oli tapanaan paastota tämän kuun 9. päivä, sekä tehdä paljon palvonnantekoja ja dhikriä.

Ibn ’Abbaas kertoi että Profeetta saws sanoi näistä päivistä: ”Ei ole mitään päiviä, joina oikeamieliset teot ovat rakastetumpia Allahille, kuin nämä kymmenen päivää.” Ihmiset kysyivät: ”Ei edes jihaad Allahin takia?” Hän sanoi: ”Ei edes jihaad Allahin takia, paitsi sellaisen miehen tapauksessa, joka lähtee taistelemaan luovuttaen itsensä ja omaisuutensa sen takia, ja palaa takaisin ilman mitään.” [Bukhaari]

Ad-Darimin hasan-kertojaketjulla kertoman version mukaan ”Ei ole mitään tekoa, joka on Allahin silmissä arvokkaampi, tai suurempi palkkiossa, kuin kymmenen uhrauksen päivän aikana tehty hyvä teko…”

Hunaydah ibn Khaalid kertoi vaimoltaan, että jotkut Profeetan saws vaimoista sanoivat: “Profeetalla oli tapanaan paastota 9. Dhul-Hijjaa, Ashura-päivänä, kolmena päivänä jokaisessa kuussa, sekä jokaisen kuun kahtena ensimmäisenä maanantaina ja torstaina.” [An-Nasaa’ii, Abu Dawuud]

Näihin päiviin liittyvät tekstit ilmentävät, että ne ovat paremmat kuin mitkään vuoden muut päivät, lukuun ottamatta Ramadanin kymmentä viimeistä päivää, sillä niiden joukossa on Laylatul-Qadr.

Mutta myös näiden Dhul-Hijjan 10 päivän joukossa on erityisen siunattu päivä: 9. Dhul-Hijjaa, eli ’Arafah-päivä.

Paras du’aa on ’Arafah-päivänä tehty du’aa

On kerrottu ‘Abdullaah ibn ‘Amr ibn Al-‘Aas:ilta, että Profeetta saws sanoi: “Paras du’aa on du’aa ‘Arafah-päivänä, ja paras, jota minä ja minua ennen olleet Profeetat sanoivat, on Laa ilaaha ill Allaah wahdahu laa shariika lah, lahul-mulk wa lahul-hamd, wa huwa ’alaa kulli shai’in qadiir.” [At-Tirmidhi] (Ei ole mitään palvomisen arvoista paitsi Allaah, Yksin ilman vertaista, Hänelle kuuluu valta ja Hänelle kuuluu ylistys, ja Hän on kaikkeen kykenevä.)

Talhah ibn ’Ubaid ibn Kurayzilta on kerrottu mursal-kerronnassa (josta puuttuu yksi kertoja välistä): ”Paras du’aa on du’aa ’Arafah-päivänä.” [Maalik, Al-Albaani luokitteli sen olevan hasan Sahiih Al-Jaami’ssa, 1102]

Oppineet olivat eri mieltä koskien tätä du’aan hyvettä ’Arafah-päivänä, että koskeeko se ainoastaan niitä, jotka ovat ’Arafah:ssa, vai pitääkö se sisällään myös muut paikat. Oikeampi näkemys on se, että se on yleinen, ja että hyve on yhteydessä tähän päivään (eikä paikkaan), mutta epäilemättäkin ne, jotka ovat ’Arafah:ssa, ovat yhdistäneet paikan hyveen ajan hyveeseen. (lisää…)

Mainokset

Salafien ja khalafien parta

”Salafien ja khalafien parta” eli Edeltäjien ja perästä seuraajien parta, on Muhammad Al-Jibalyn kaikkia mahdollisia partaan liittyviä määräyksiä ja asioita käsittelevä kirja, joka on nyt saatavilla suomeksi 18-sivuisena pdf-kirjana.

Lataa tai lue tiedosto tästä:

Salafien ja khalafien parta

Kenelläkään ei voi olla epäilystä siitä, että naisten täydellinen matkiminen saa alkunsa parran ajamisesta. Tämä matkiminen on vahvempi kuin heidän vaatteidensa sekä muiden asioidensa matkiminen, sillä parta on kaikkein huomattavin ja suurin ero miesten ja naisten välillä. Tämän voi jokainen ihminen huomata, eikä sitä kiellä kukaan muu kuin sellainen, joka haluaa pettää itseään, seurata halujaan sekä olla naisellinen sen jälkeen kun Allaah on suosinut häntä miehen hyvällä ulkomuodolla.”


Sisällysluettelo (lisää…)

Parran kasvattamisen ja viiksien lyhentämisen määräys

Tutustu myös pdf-muotoiseen kirjaseen ”Salafien ja Khalafien parta”

Profeetta saws määräsi miehiä antamaan partansa kasvaa, ja kielsi heitä lyhentämästä sitä. Joten sen kasvattaminen on waajib (pakollinen) ja sen pois ajaminen on haraam ja isoista synneistä.

Profeetta saws sanoi: ”Antakaa parran kasvaa ja trimmatkaa viikset.” (Bukhaari, 5442)

Ibn ’Umar kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Olkaa erilaisia kuin mushrikuun: antakaa partojenne kasvaa ja trimmatkaa viiksenne.” (Bukhaari, 5442; Muslim, 382, Ahmad sekä muita)

Abu Hurayrah kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Leikatkaa (trimmatkaa) viiksenne ja antakaa partojenne kasvaa. Olkaa erilaisia kuin tulenpalvojat.” (Muslim, Ahmad)

At-Tirmidhi kertoi Profeetalta että hän saws sanoi ”Hän ei ole (yksi) meistä, joka matkii muita kuin meitä. Älkää matkiko juutalaisia ja kristittyjä.” Ja Ahmadin kertoman hadiithin mukaan ”Joka matkii joitain ihmisiä, hän on yksi heistä.”

(lisää…)