Naisten asioita


Top 10 tekosyytä musliminaisilta, jotka eivät käytä hijaabia
Huwayda Isma’eel, Al-Bayaan Magazine

Astu katumuksen junaan, oi siskoni, ennen kuin se kulkee ohi sinun asemasi. Pohdiskele syvästi, oi siskoni, sitä, mitä tapahtuu tänään ennen kuin huominen tulee. Ajattele, siskoni, alkaen nyt.

Kaikki ylistys kuuluu Allahille kuten Hänen Majesteettisuutensa ja Suuri Mahtinsa ansaitsevat. Lähetän rukouksia ja pyydän siunauksia Hänen jalon Lähettiläänsä päälle, joka piirsi meille tien Allahin tyytyväisyyteen sekä Hänen Paratiisiinsa. Tämä polku on suora polku, jota ympäröivät hyveet joka puolelta, ja (polku,) joka noudattaa parhaita moraalikäsityksiä, joita lisäävät puhtauden, suojelemisen ja siveyden vaatteet. Se on se polku, jota kaksi ihmiskunnan puolisoa, eli miehet ja naiset, kulkevat, kohti harmonista tyytyväisyyttä ja onnea sekä tässä elämässä että Tuonpuoleisessa.

Juuri tästä johtuen Suojelija, siunattu ja kaikkien epätäydelliyyksien yläpuolella, on tehnyt hijaabin käyttämisestä pakollisen velvollisuuden naiselle, turvana hänen siveydelleen sekä suojana hänen kunnialleen ja merkkinä hänen uskostaan. Se on tästä johtuen, että yhteiskunnat (niin muslimi- kuin ei-muslimi-), jotka ovat etääntyneet kauas Allahin tieltä ja poikenneet Hänen suoralta polultaan, ovat sairaita yhhteiskuntia, jotka tarvitsevat hoitoa joka johtaisi heidät parannukseen ja onnellisuuteen.

Niiden kuvien joukossa, jotka osoittavat yhteiskunnan etääntymisen siltä polulta ja tekevät selväksi sen harhautumisen ja erkaantumisen tason siitä, on sellaisten naisten avoin levinneisyys, jotka eivät ainoastaan paljasta kasvojaan, vaan kaunistautuvat ja näyttelevät kauneuttaan. Valitettavasti näemme tämän ilmenevän myös islamilaisissa yhteiskunnissa, huolimatta siitä että islamilaiset vaatteet ovat niin laajalle levinneitä. Joten, mitkä ovat ne syyt, jotka ovat johtaneet tähän poikkeamaan?

Laitoimme tämän kysymyksen ryhmälle naisia, joilta otimme kymmenen suurinta tekosyytä, ja tutkimisen ja tarkastelun valossa näiden tekosyiden heikkous tuli meille ilmiselväksi.

Pysy kanssamme, rakas muslimisisko, näillä muutamilla riveillä, jotta voimme niiden kautta tunte syyt hijaabista pois kääntymiseen ja sitten käsitellä jokaista niistä.

Tekosyy yksi: En ole vielä vakuuttunut hijaabin tarpeellisuudesta. (lisää…)

Mainokset

Hän luuli virheellisesti kuukautistensa loppuneen, teki ghuslin ja oli yhdynnässä aviomiehensä kanssa, sitten tuli lisää verta.

K: Vaimoni luuli että hänen kuukautisensa olivat loppuneet (vaikkakin aiemmin kuin tavallisesti) ja alkoi rukoilla. Sitten menin hänen luokseen Fajr-rukouksen jälkeen seuraavana päivänä. Sitten hän teki ghuslin ja rukoili Dhuhrin. Onko minun ja vaimoni päälle mitään syntiä, ja jos on, niin onko minun tehtävä kafaarah (hyvitys)?

V: Mikäli nainen uskoo että hänen kuukautisensa ovat mitä todennäköisimmin loppuneet, ja hän näkee tahaaran merkit (puhtauden, ts. sen jälkeen kun kuukautiset ovat loppuneet), joten hän tekee ghuslin, rukoilee ja on ydynnässä aviomiehensä k anssa, niin hänen päälleen ei ole mitään syntiä yhdynnässä olemisesta, sillä se on sallittu teko.

Se, mikä on kiellettyä, on yhdynnässä oleminen kuukautisten aikana. Mikäli kuukautisveri palaa takaisin, niin hänen katsotaan olevan menstruaatiossa eikä hänen ole sallittua rukoilla tai olla yhdynnässä aviomiehensä kanssa, sillä kun kuukautisverta tulee, niin siihen liittyvät määräykset ovat voimassa.

Sen merkit ja ominaispiirteet ovat hyvin tunnettuja naisille, jotan naisen ei tulisi olla liian kiireinen ghuslin tekemisessä ja rukoilemisen aloittamisessa, (vaan odottaa siihen asti) kunnes hän näkee valkoisen vuodon joka on tahaaran (puhtauden) merkki, tai kunnes hän on täysin kuiva sellaisen tapauksessa, jolle ei tule valkoista vuotoa.

Pelkkä vuodon loppuminen ei yksinään tarkoita sitä että hän on nyt puhdas, vaan hän on puhdas kun hän näkee tahaaran merkin, ja kun hänen tavanomainen kuukautisten loppumisaikansa on tullut.

Ja Allaah tietää parhaiten.

http://www.islam-qa.com/en/ref/12351/

Naisen ’awrah naisten kesken

Al-Mawsuu’ah Al-Fiqhiyyassa sanotaan:

”Fuqahaa (fiqh-oppineet) ovat omaksuneet sen (näkemyksen) että naisen ’awrah toisen naisen edessä on kuin miehen ’awrah toisen miehen edessä, eli mitä on navan ja polven välissä, ja siksi hänen on sallittua katsoa hänen (toisen naisen) koko vartaloa lukuun ottamatta sitä mitä on näiden kahden ruumiinosan välissä. Ja se on siinä tapauksessa että on kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä ja että ei ole olemassa mitään halua, mutta se on haraam mikäli mukana on halua ja pelkoa fitnasta.”

Ja Shaikh Ibn ’Uthaimiin sanoi pidemmässä fatwassaan: ”…Mitä tulee niihin epäilyksiin joita joillain naisilla on koskien Profeetan saws sanoja ”Älköön yksikään nainen katsoko toisen naisen ’awraa, älköönkä yksikään mies katsoko toisen miehen ’awraa; naisen ’awrah toisen naisen edessä on navasta polveen.”, minkä he tulkitsevat viittaavan siihen että nainen voi käyttää lyhyitä vaatteita, niin Profeetta saws ei sanonut että se on riittävästi jos naisten vaatteet peittävät navan ja polven välissä olevan alueen, joten tätä ei voida käyttää todisteena. Mitä hän sanoi on se, että yhdenkään naisen ei tule katsoa toisen naisen ’awraa, joten hän kielsi heitä katsomasta, sillä toisen, löysiä vaatteita käyttävän naisen ’awrah saattaa joskus paljastua luonnon kutsuun vastatessa tai jostain toisesta syystä, joten Profeetta saws kielsi naisia katsomasta toistensa ’awroja. (lisää…)

’Aisha kertoi: Profeetta saws sanoi minulle ”Lopeta rukoileminen kun kuukautisesi alkavat, ja niiden loputtua pese veri pois vartalostasi (tee ghusl) ja aloita rukoileminen.” (Bukhaari; osa 001, luku 006, hadith 327)

(lisää…)

Kulmakarvojen nyppiminen

’Abdullah kertoi Profeetalta saws, että Allaah on kironnut sellaiset naiset, jotka tekevät tatuointeja ja ottavat niitä; sellaiset, jotka nyppivät karvoja kasvoistaan, sekä ne, jotka tekevät rakoja hampaidensa väliin kauneuden takia, muuttaen sitä, mitä Allaah on luonut…  (Muslim; 5301)

Ibn Abbas  kertoi Profeetalta saws: Nainen, joka laittaa tekohiuksia ja se, joka pyytää sitä; nainen, joka nyppii muiden karvoja (namiisah) ja nainen, joka poistaa itseltään karvoja (mutanamisah); nainen, joka tekee tatuointeja ja se, jolle tehdään niitä ilman siihen oikeuttavaa sairautta, ovat kaikki kirottuja. (Abu Dawood;  4158)

Abu Dawuud sanoi: …namiisah tarkoittaa naista, joka nyppii karvoja kulmakarvoista kunnes niistä tulee ohuet;  mutanamisah tarkoittaa naista, joka tekee itselleen näin…

(lisää…)

Katamilla ja hennalla värjääminen

’Uthmaan ibn ’Abd-Allaah ibn Wahb sanoi: Me menimme Umm Salaman luokse, ja hän toi kiharan Allahin Lähettilään hiuksista näyttääkseen sen meille, ja se oli värjätty punaiseksi. (al-Bukhaari, 5558. Ibn Maajah (3623) ja Ahmad (25995) lisäsivät: ”hennalla ja katamilla.”

Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Parhaat asiat harmaiden hiusten värjäämiseen ovat henna ja katam.” (al-Tirmidhi, 1753; Abu Dawood, 4205; Ibn Maajah, 3622). Al-Tirmidhi sanoi: tämä hadiith on hasan saheeh).

Abu Bakr värjäsi hiuksensa hennalla ja katamilla. (Muslim, 2341).

”Katam on jemeniläinen kasvi, joka tuottaa punamustan värin. Henna tuottaa punaisen värin, joten kun niitä käytetään yhdessä värinä, ne tuottavat värin, joka on punaisen ja mustan välillä.” (Fath al-Baari, 10/355)

(lisää…)

Hijaabin ehdot:

Hijaabin on peitettävä koko vartalo (mielipiteestä riippuen silmiä lukuun ottamatta, tai kasvoja ja käsiä lukuun ottamatta)

Sen (materiaalin) pitää olla tarpeeksi paksu peittääkseen sen, mitä sen alla on (ts. ei saa olla läpinäkyvä)

Sen pitää olla löysä (niin löysä, ettei se paljasta vartalon muotoja)

(lisää…)