Ramadaan ja muu paastoaminen


Paastoon liittyvien määräyksien kategoriat

Mitkä ovat paastoon liittyvien määräyksien kategoriat?

Määräyksien kategorioita on viisi: pakolliset (waajib), kielletyt (muharram), rohkaistavat (mustahabb), ei-pidetyt (makruuh) sekä sallitut (mubaah). Nämä viisi määräystä on kerrottu paastoamista koskien. Emme voi listata kaikkea, mikä tulee jokaisen tällaisen määräyksen alle, mutta mainitsemme sen mitä pystymme.

1 – Pakolliset paastot

(i)   Ramadanin paastot

(ii)   Menetettyjen Ramadaan-paastojen korvaaminen

(iii)   Hyvitysluontoiset paastot (hyvityksenä tahattomasta taposta, hyvityksenä dhihaarista [jaahil-ajalta peräisin oleva avioeron muoto, jossa mies sanoo vaimolleen “olet minulle kuin äitini selkä” {arab. ’dhahr,’ josta nimitys dhihaar}, ts. “olet minulle haraam”], hyvityksenä yhdynnässä olemisesta Ramadaan-päivän aikana sekä hyvityksenä valan rikkomisesta) (lisää…)

Mainokset

Paaston keskeyttäminen kesken päivän

– Pakollisen paaston keskeyttäminen ilman paaston rikkomiseen oikeuttavaa syytä on haraam oppineiden yhtämielisyydellä.

– Vapaaehtoisen paaston keskeyttäminen on sallittua minkä tahansa syyn takia tai ilman syytä.

Pakollinen paasto

Ibn Qudaamah (4/412) sanoi: ”Mikäli henkilö aloittaa pakollisen paaston, kuten menetetyn Ramadaan-paaston korvaamisen, tai paaston jonka hän vannoi suorittavansa, tai hyvityksenä tehtävän paaston, niin hänen ei ole sallittua rikkoa paastoansa. Tästä asiasta ei ole olemassa mitään opiineiden erimielisyyttä, ylistys olkoon Allahille.”

Ibn Muflih sanoi Al-Furuu’ssa: ”On haraam rikkoa pakollinen paasto.”

Vapaaehtoinen paasto

1 – Muslim (1154) kertoi ’Aa’ishan sanoneen: ”Profeetta tuli luokseni eräänä päivänä ja sanoi: ’Onko teillä mitään (ruokaa)?’ Sanoimme ’Ei,’ joten hän sanoi: ’Sitten minä paastoan.’ Sitten hän tuli luoksemme eräänä toisena päivänä ja me sanoimme, ’Oi Allahin Lähettiläs, meille on annettu hieman haysaa (eräänlainen taateleista ja kirkastetusta voista tehty ruoka).’ Hän sanoi: ’Näyttäkää se minulle, sillä aloitin päivän paastoten.’ Sitten hän söi.”

An-Nawawi sanoi: ”Tämä tukee selkeästi Ash-Shaafi’in sekä hänen kanssaan samaa mieltä olleiden näkemystä (siitä), että naafil-paaston voi rikkoa, ja henkilö voi syödä päivän aikana ja peruuttaa paaston, koska se on naafil (vapaaehtoinen), ja tällä henkilöllä on valinnanvaraa aloittaa se ja jatkaa sitä (tai olla aloittamatta ja olla jatkamatta). Niiden joukosta, jotka seurasivat tätä näkemystä, oli joukko Sahaaboja, Ahmad, Ishaaq sekä muista, mutta kaikki heistä, ja myös Ash-Shaafi’i, olivat yhtä mieltä siitä, että on mustahabb suorittaa paasto loppuun asti…” (lisää…)

Kuuden Shawwaal-kuun päivän paastoamisen hyveet

  • Mikä on määräys koskien kuuden päivän paastoamista Shawwaalissa? Onko se waajib (pakollista)?

  • Korvattavien Ramadaan-paastojen sekä Shawwaal-päivien suorittamisjärjestys

  • Onko nämä kuusi päivää paastottava peräkkäin?

  • Kuuden päivän paastoaminen muuna ajankohtana kuin Shawwaalissa (lisää…)

Mitä Ramadanin jälkeen?
Otettu kirjoituksesta ”Wa Maadha Ba’da Ramadhaan” (Dar al-Watan, 120)

AlHamdulillahi wa kafaa, was-Salaatu was-salaamu `alaa `ibaadihi-lladhiina-stafaa.

Me jätämme Ramadanin siunatun kuukauden, sen kauniit päivät ja sen tuoksuvat yöt. Me jätämme Koraanina, taqwan, kärsivällisyyden, jihaadin, armon, anteeksiannon sekä Helvetin tulesta vapautumisen kuukauden.

Olemmeko me täyttäneet taqwan vaatimukset ja valmistuneet Ramadan-koulusta jumalaapelkäävien diplomilla?

Olemmeko taistelleet sielujamme ja halujamme vastaan ja nujertaneet ne, vai ovatko meidän tottumuksemme ja sokeat matkimisemme ottaneet meistä vallan?

Olemmeko suorittaneet tekomme tavalla, joka täyttää ehdot armon, anteeksiannon ja Tulesta vapauttamisen ehdot?

Monia kysymyksiä ja lukuisia ajatuksia tulee (sellaisen) vilpittömän muslimin sydämeen, joka kysyy ja vastaa totuudenmukaisesti. (lisää…)

Ramadanin viimeisen 10 päivän hyveet sekä Laylatul-Qadr

Shaikh Muhammad Saalih Al-Munajjid

Ylistys olkoon Allahille, Maailmojen Herralle, ja rauha ja siunaukset Luotettavan Profeetta Muhammadin sekä hänen perheensä ja seuralaisiensa päälle.

Profeetalla saws oli tapanaan ponnistella erityisen kovasti palvonnassa Ramadanin viimeisten kymmenen päivän aikana, tavalla, jolla hän ei ponnistellut minään muina aikoina. (Muslimi, 1175, ’Aa’ishalta) Hänen tekemiensä asioiden joukossa olivat mm. itsensä eristäminen i’tikaafiin sekä Laylatul-Qadrin tavoitteleminen tänä aikana. (Bukhaari, 1913; Muslim, 1169) Kahdessa Sahiihissa (Bukhaari&Muslim) on kerrottu ’Aa’ishan hadiithista että Profeetta saws pysyi heireillä öisin, herätti perheensä ja vyötti lanteensa. (Bukhaari, 1920; Muslim, 1174) Muslim lisäsi: hän ponnisteli kovasti ja vyötti lanteensa.

Hänen sanansa ”vyötti lanteensa” on kielikuva sille, että hän valmisti itsensä palvontaan sekä ponnistelemaan kovasti palvonnassa, enemmän kuin tavallisesti. Sillä on sama merkitys kuin ”hihojen käärimisellä” palvoakseen (ts. valmistautuminen nähdäkseen kovasti vaivaa).
On myös sanottu että se on kielikuva naisista loitolla pysymiselle sekä intiimisuhteista pidättäytymiselle.

Sanonta ”pysyä hereillä öisin” tarkoittaa että hän oli hereillä, viettäen yön rukouksessa jne. On kerrottu toisessa hadiithissa että ’Aa’ishah sanoi: ”En koskaan nähnyt Profeetan resitoivan koko Koraania yhdessä yössä tai viettävän koko yötä rukouksessa aamuun asti tai paastoavan koko kuukautta, paitsi Ramadanina.” (Sunan An-Nasaa’ii, 1641) Sanat ”pysyä hereillä öisin” voivat tarkoittaa että hän vietti suurimman osan yöstä palvonnassa, tai että hän ei pysynyt hereillä koko yötä, mutta hän teki sitä ’Ishaan ja Suhuurin aikoihin sekä muina aikoina, missä tapauksessa se tarkoittaisi sitä että hä pysyi hereillä suurimman osan yöstä.

Sanat ”ja herättää perheensä” tarkoitta että hän herätti perheensä rukoilemaan yöukousta. On tiedettyä että hänellä oli tapanaan herättää vaimonsa ympäri vuoden, mutta hän herätti heidät viettämään (vain) osan yöstä qiyaamissa. Sahiih Al-Bukhaarissa on kerrottu että Profeetta saws heräsi eräänä yönä ja sanoi, ”Subhaan Allaah! Mitä koettelemuksia onkaan tullut alas tänä yönä! Mitä aarteita onkaan tullut alas tänä yönä! Kuka herättäisi asuntojen asukkaat? Voi olla naisia jotka ovat vaatetettuja tässä maailmassa ja alastomia Tuonpuoleisessa!” (Bukhaari, 1074) On myös kerrottu että hänellä saws oli tapanaan herättää ’Aa’ishah kun hän halusi rukoilla Witrin. (Bukhaari, 952) Mutta kun hän herätti vaimonsa Ramadanin viimeisten kymmenen yön aikana, tämä oli tarmokkaampaa kuin muina vuoden aikoina.

Se tosiasia että Profeetta saws teki tämän, ilmentää sitä tärkeyttä, minkä hän liitti Herransa palvomiseen sekä tämän erityisen ajan hyödyntämiseen parhaalla tavalla.

Muslimin tuliis seurata Profeetan saws esimerkkiä, sillä hän on paras esimerkki, ja hän ponnisteli kovasti Allahin palvonnassa. Hänen (muslimin) ei tulisi tuhlata näiden päivien ja öiden tunteja. Sillä me emme tiedä, kenties tämä aika ei enää ikinä tule uudelleen, koska ilojen pilaaja, eli kuolema, jonka on tultava kaikille ihmisille, voi tulla ja viedä hänet ja hänen elämänsä loppuu. Silloin hän tulee tuntemaan katumusta sinä aikana, jolloin katumuksesta ei (enää) ole mitään hyötyä. (lisää…)

Ramadanin 10 viimeisen yön hyveet ja etiketti

‘Ali At-Tamimi

Rakkaat veljeni ja sisareni! As-Sahiihainissa (Bukhaari&Muslim) on kerrottu että ‘Aa’ishah – olkoon Allaah häneen tyytyväinen – kertoi että kun (Ramadanin) viimeiset kymmenen yötä alkoivat, Allahin Lähettiläällä saws oli tapanaan tiukentaa ‘izaarinsa (lannevaatteensa), pysyä hereillä yöllä sekä herättää perheensä. Muslimin kerronnassa hän sanoi että Allahin Lähettiläs saws ponnisteli (näiden) viimeisien öiden aikana enemmän kuin minään muuna aikana.

Profeetta saws korosti Ramadanin 10 viimeistä yötä tavalla, jolla hän ei tehnyt minään muuna aikana tämän kuun aikana, suorittaen erityisiä tekoja, joita hän ei tehnyt minään muuna aikana tässä kuussa. Oppineet, jotka ovat tutkineet Profeetan saws sunnaa, ovat tunnistaneet kuusi erityistä tekoa, joita hän teki toisin kuin muina Ramadanin öinä:

1.   Hän pysytteli hereillä öisin.

Tämä saattaisi viitata siihen, että hän pysyi hereillä koko yön. Sillä Al-Musnadissa on kerrottu ‘Aa’ishalta että Profeetalla saws oli tapanaan yhdistää (Ramadanin ensimmäiset) 20 yötä rukouksella ja unella, mutta kun (viimeiset) 10 yötä alkoivat, hän nosti ylös ja tiukensi ’izaarinsa.
Tai sitten tämä saattaa vain viitata siihen, että hän pysytteli hereillä suurimman osan yöstä. Jotkut aikaisimmista oppineista ovat sanoneet että joka pysyttelee hereillä puolet yöstä, on pysynyt hereillä koko yön. (lisää…)

Tarawiih: kotona vai moskeijalla?

Al-Marwaazi mainitsi Mukhtasar Qiyaam Al-Layl:issa (s. 231) erään miehen kysyneen Hasan Al-Basrilta:

”Oi Abu Sa’iid! Tämä Ramadaan on saavuttanut minut kun olen lukenut (tai opetellut ulkoa) Koraanin. Mitä minun pitäisi mielestäsi tehdä, rukoilla yksin vai liittyä muslimien seurakuntaan ja rukoilla heidän kanssaan?”

Hän vastasi:

”Sinun tulisi katsoa siihen, mikä hyödyttää sinua eniten. Joten katso, kumpi näistä kahdesta paikasta tekee sydämesi pehmeämmäksi ja keskittymisesi paremmaksi, ja se on se paikka, jonne sinun pitäisi mennä.”

Vielä hieman käytännön asiaa jatkeena aiemmalle, Tarawiih-rukouksen suorittamista käsittelevälle tekstille:

Yleensä moskeijoilla tehdään siten, että rukoillaan 2+2 rak’aa, sitten pidetään lyhykäinen tauko jonka aikana imaami saattaa puhua jotain lyhesti, sitten taas 2+2 ja witr 2+1.

On tosin olemassa myös toinen mielipide, jonka mukaan tarawiih on 20 rak’aa + witr 3 rak’aa. Tätä en aiemmassa tekstissä edes maininnut, sillä lähes poikkeuksetta moskeijat (varsinkin Suomessa) rukoilevat tuon 8+3-kaavan mukaan. Kuitenkin jos joku seuraa netin tai TV:n kautta Profeetan Moskeijan tarawiih-rukouksia Medinasta, tai Masjid Al-Haraamin tarawiihejä Mekasta, niin on kenties pannut merkille että näissä kahdessa moskeijassa he poikkeuksellisesti rukoilevat tuon 20+3-kaavan  mukaan. Silloin ensimmäiset 10 rak’aa rukoillaan yhteen pötköön (2+2+2+2+2) ilman mitään taukoja välissä. Tämän jälkeen on muutaman minuutin tauko ja imaamin vaihto, sitten samalla tavalla loppuun asti. Kaikilla muilla paikallisilla moskeijoilla kuitenkin rukoillaan vain tuo 8+3 rak’aa, mutta kummalla tahansa tavalla resitoidaan joka tapauksessa 1 juz’ Koraanista, joko 1 sivu/rak’ah tai 2,5 sivua/rak’ah.

Nämä mielipide-erot johtuvat siitä että Profeetta saws ei johtanut ihmisiä nimenomaan tarawiih-rukouksessa kuin yhden kerran, jolloin hän rukoili neljä rak’aa. Nämä 8+3 tai 20+3 perustuvat yörukousta koskeviin hadiitheihin, joista on sitten tehty päätelmiä.

Ja Allaah tietää parhaiten.

Seuraava sivu »