Yleistä


Ahdistuksen ja huolien karkottaminen

Imaam Ibn Hazm Al-Andalusii

… Olen koettanut löytää yhden tavoitteen, jonka erinomaisuudesta ja tavoittelemisen arvoisuudesta kaikki olisivat samaa mieltä. Olen löytänyt ainoastaan yhden: vapaana ahdistuksesta ja huolista oleminen. … Ahdistuksen ja huolien karkottaminen on tavoite, josta kaikki kansakunnat ovat olleet samaa mieltä siitä lähtien, kun Allaah loi tämän maailman, ja siihen saakka, kunnes tämä maailma tulee päätökseensä Tuomiopäivän seuraamana. Heidän tekonsa on ohjattu vain ja ainoastaan tätä tavoitetta kohtaan: ahdistuksen ja huolien karkottamiseksi. Jokaisen muun tavoitteen kohdalla tulee aina olemaan joitain ihmisiä, jotka eivät halua sitä.

… Kun olin saavuttanut tämän suuren viisauden, kun olin saanut selville tämän ällistyttävän salaisuuden, ja kun Allaah oli avannut sieluni silmät näkemään tämän suuren aarteen, aloin etsiä sitä tapaa, joka todella sallisi minun karkottaa ahdistuneisuuden ja huolet. Tämä on kallisarvoinen tavoite, jota jok’ikinen ihminen haluaa, olipa hän sitten tietämätön tai oppinut, ja hyvä tai paha. Löysin sen ainoastaan yhdestä paikasta: Kaikkivaltiaan ja Kaikkivoivan Allahin puoleen kääntymisessä, hurskaiden tekojen tekemisessä ikuista elämää silmällä pitäen.

… Näin ollen sinun tulee ymmärtää, että on olemassa ainoastaan yksi tavoite, jotka kohti tulee ponnistella, ja se on ahdistuneisuuden ja huolien karkottaminen. Ja on olemassa vain yksi polku, joka johtaa tähän, ja se on Allahin, Kaikkein Korkeimman, palveleminen. Kaikki muu on harhajohdatusta ja järjenvastaista … Ei ole vähääkään jaloutta henkilössä, jolla ei ole uskoa. Ja viisas mies tietää, että ainoa sovelias palkkio hänen sielulleen on paikka Paratiisissa. (lisää…)

As salaamu aleikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh,

Kaikki ylistys ja kunnia kuuluu Allahille, Luomakunnan Herralle, ja olkoon rauha ja siunaukset Profeettamme Muhammadin ja hänen perheensä ja seuralaistensa päällä.

Sen jälkeen,

Kuten jo lisäsin käännösten alkuun huomattuani niiden aiheuttaneen väärinkäsitystä joissain lukijoissa, niin

a) Niiden esille tuomisen tarkoitus ei ole millään muotoa esittää, että nykylääketieteen havaintojen ja apukeinojen käyttäminen olisi jotenkin väärin tai paheksuttavaa – päin vastoin, ovathan nekin Allahilta ja Hänen Armostaan meille suomia.

b) Niiden tarkoitus ei ole missään tapauksessa esittää, että sairauksien lääkitseminen, ehkäiseminen ja parannuksen tavoitteleminen olisivat jollain lailla vastoin islamia tai Allahiin luottamista. Päin vastoin, kuten Ibn Al-Qayyim sanoi, itse asiassa juuri parannuskeinojen käyttämättä jättäminen olisi islamia ja oikeaa Allaahiin luottamista vastoin. Tämän pitäisi myös käydä erittäin selvästi ilmi hänen tuomistaan hadiitheista sekä hänen omista sanoistaan: Allaah on lähettänyt alas sairauden ja Hän on myös lähettänyt sille parannuksen, joten meidän tehtävämme on etsiä tätä parannuskeinoa ja käyttää sitä – eikä tämä ole millään lailla ristiriidassa Allahiin luottamisen kanssa. Eikä se myöskään ole yritystä paeta Allahin ennalta määräämää kohtaloa, vaan kuten Profeetta saws sanoi, se on osa Allahin ennalta määräämää kohtaloa. Ja kuten Ibn Al-Qayyim sanoi, jotta jokin Allahin ennalta määräämä asia – esimerkiksi sairaudesta parantuminen – tapahtisi, niin sitä ennen on tapahduttava se syy, joka aiheuttaa tämän määrätyn asian tapahtumisen – esimerkiksi lääkkeen ottaminen (olipa se sitten moderni lääke tai Profeetan saws kertoma lääke) tai leikkauksen tai muun lääketieteellisen toimenpiteen tekeminen.

Eli viesti EI siis ole ”Jos sinulla todetaan syöpä, älä mene leikkaukseen vaan syö hunajaa ja toivo parantuvasi.”

Ja Allaah tietää parhaiten.

Subhaanak Allaahumma wa bi hamdik, ash-hadu an laa ilaaha illaa Ant, ashtaghfiruka wa atuubu Ilaik.

Profeetan saws käyttämiä lääkkeitä ja parannuskeinoja

Huomatkaa, että Profeetan saws sanat ja teot näissäkään asioissa eivät olleet hänen omia päättelyitään, mielijohteitaan ja luulojaan, vaan Allahilta, Kaikkein Viisaimmalta, Kaikkitietävältä Maailmojen Herralta tullutta ilmestystä, kuten Hän swt sanoi:

”Kautta tähden, kun se laskee. Seuralaisenne ei ole mennyt harhaan eikä ole erehtynyt. Eikä hän puhu omasta halustaan. Totisesti se on vain ilmestys, joka paljastetaan.” [An-Najm 53:1-4]

Toisaalta näiden asioiden esille tuomisen tarkoitus ei myöskään millään muotoa ole esittää sitä, että nykylääketieteen havaintojen ja apukeinojen hyödyntäminen olisi jotenkin paheksuttavaa tai väärää – ovathan nekin Allahilta ja Hänen Armostaan.

Seuraavat tekstit on koottu eri paikoista Ibn Qayyim Al-Jawziyyan kirjaa At-Tibb An-Nabawi (Profeetallinen lääketiede)

Hunaja

Profeetta saws sanoi: ”Parannus on kolmessa (asiassa): Hunajajuomassa, kuppausveitsen viillossa ja tulella polttamisessa. Ja minä kiellän ummaani (tulella) polttamisesta.” [Bukhaari]

Ja hän saws sanoi: ”Hyödyntäkää kahta parantajaa: Hunajaa ja Koraania.” [Ibn Maajah ja muita]

Ja Allaah sanoi suurah An-Nahlissa mehiläisistä ja hunajasta: ”Niiden vatsoista tulee juomaa, jonka värit vaihtelevat, ja jossa on parannus ihmisille…” [An-Nahl 16:69]

Habbah Sawdaa (musta siemen, habbah al-barakah, shuneiz)

Abu Hurairah kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Käyttäkää mustaa siementä, siinä on parannus jokaiseen sairauteen, paitsi kuolemaan.” [Bukhaari, Muslim] (lisää…)

Sairaiden henkilöiden välttäminen ja kehoitus vierailla sairaiden luona?

Lue ensin osa 1.

Sairaita koskien Abu Hurairah kertoi Profeetan saws sanoneen: “Sairaiden kamelien omistajan ei tulisi tuoda niitä terveiden luokse.” [Muslim] – jottei niiden sairaus siirtyisi terveille.

Tervettä koskien hän saws sanoi: ”Pakene spitaalista kuten pakenisit leijonaa.” [Ahmad]

Ja hän saws sanoi myös: ”Ei ole ’adwaa (tarttumista) eikä tiyaaraa (pahoja enteitä linnuista)…” [Bukhaari, Muslim]

”Profeetallinen lääketiede”-kirjan editoija ’Abdur-Rahmaan ’Abdullaah sanoi tästä hadiithista kirjan alaviitteessä: ”Ei ole tarttumista taikauskoon perustuen, mikä oli valloillaan (oleva uskomus) islamia edeltäneinä aikoina.” Ja ”Islamia edeltävinä aikoina tarttuminen liitettiin pahaan vaimoon, pahaan sijaintiin jne.”

Ibn Al-Qayyim sanoi tästä hadiithista eräässä toisessa kirjassaan:

”Jotkut oppineet sanoivat, että sanat ’Yhtäkään tervettä henkilöä ei tule altistaa sairaalle henkilölle’ ovat korvattu sanoilla ’Ei ole ’adwaa (tarttumista).’ Tämä ei ole oikein. Tämä on esimerkki siitä kun se, mitä kielletään, on eri kuin se, mikä vahvistetaan. Se, mitä Profeetta saws kielsi sanoessaan ’Ei ole tarttumista eikä ole Safaria (Safar-kuukautta)’, oli mushrikuunien uskomus, joka perustui heidän shirk-uskomuksilleen. Koskien Profeetan saws kieltoa terveiden ihmisten altistamisesta sairaille ihmisille, on olemassa kaksi tulkintaa: (lisää…)

Otteita Ibn Qayyim Al-Jawziyyan kirjasta ”Profeetallinen lääketiede”

Huom. Tämän suomennoksen tarkoitus ei ole millään muotoa esittää jotain sen suuntaista, että nykylääketieteen havaintojen ja apukeinojen hyödyntämisessä olisi jotain paheksuttavaa tai väärää – ovathan nekin Allahilta ja Hänen Armostaan. Ja kuten Ibn Al-Qayyimin tuomista hadiitheista sekä hänen omista sanoistaan selkeästi käy ilmi, sairauksien lääkitseminen sekä niiden ehkäisyn ja parannuksen tavoitteleminen eivät ole millään lailla ristiriidassa Allahiin luottamisen kanssa, vaan päin vastoin, juuri niiden käyttämättä jättäminen olisi islamin vastaista.

Profeetan saws johdatus terveenä pysymisessä

Profeetta saws sanoi: ”On olemassa kaksi siunausta, joiden suhteen ihmiset petkuttavat itseään: Terveys ja vapaa-aika.” [Bukhaari]

Ja Abu Bakr kertoi kuulleensa hänen saws sanovan: ”Pyytäkää Allahilta varmuutta (uskossa) sekä hyvää terveyttä, sillä kenellekään ei ole annettu uskon varmuuden jälkeen parempaa kuin hyvä terveys.” [Ahmad]

Ja Abu Hurairah kertoi hänen saws sanoneen: ”Pyytäkää Allahilta anteeksiantoa, hyvinvointia ja hyvää terveyttä, sille totisesti kenellekään ei ole annettu uskon varmuuden jälkeen parempaa kuin hyvä terveys.” [An-Nasaa’ii]

Ja Ibn ’Abbaasin on sanottu kertoneen: ”Eräs beduiinimies tuli Allahin Lähettilään luokse ja sanoi hänelle: ’Mitä minun tulisi pyytää lopetettuani viisi rukousta?’ (ts. jokaisen pakollisen rukouksen jälkeen). Profeetta saws sanoi: ’Pyydä Allahilta hyvää terveyttä.’ Mies toisti kysymyksen ja Profeetta saws sanoi hänelle kolmannen kerran jälkeen: ’Pyydä Allahilta hyvinvointia tässä ja seuraavassa elämässä.’”

Profeetan saws johdatus tarttuvien tautien ehkäisyssä ja eristyksen soveltamisessa

Jaabir ibn ’Abdullaah sanoi: ”Thaqiifin delegaation joukossa oli eräs mies jolla oli spitaali (lepra). Profeetta lähetti hänelle (viestin) sanoen: ’Palaa takaisin, sillä olemme hyväksyneet (liittolaisuuden) valasi.’” [Muslim, Ibn Maajah, Ibn Khuzaymah, Ibn Jariir]

Ja Profeetta saws sanoi: ”Sairasta henkilöä ei tule tuoda terveen henkilön lähelle.” [Bukhaari, Muslim, Abu Dawuud, Ahmad, Ibn Maajah, Al-Baihaqii] (lisää…)

Allaah sanoi Koraanissa: ”Teille on sallittu meririistan pyytäminen (sayd) sekä sen ruokana käyttäminen (ta’aamuhu), hyötynä teille sekä niille jotka matkaavat…” [Al-Maa’idah 5:96]

Ja Profeetta saws sanoi merestä: ”Sen vesi on puhdistautumiskeino ja sen kuollut liha on sallittua.”

[Kertonut Ahmad, Ash-Shaafi’ii, Maalik, neljän Sunanin kirjoittajat, Ad-Daaraqutni sekä Al-Baihaqi. Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbaan sekä Ibn Mandah sanoivat sen olevan sahiih, At-Tirmidhi sanoi sen olevan hasan sahiih ja kertoi kysyneensä siitä Al-Bukhaarilta, joka sanoi sen olevan sahiih.]

Toisen, Abu Hurairalta kerrotun version mukaan: “Eräs mies tuli Allahin Lähettilään luokse ja sanoi: ’Oi Allahin Lähettiläs, me matkaamme merellä ja mukanamme on vain vähäinen määrä vettä. Jos käytämme sen wudun tekemiseen, tulemme janoisiksi, joten voimmeko tehdä wudun merivedellä?’ Allahin Lähettiläs saws sanoi: ‘Kyllä. Sen kuollut liha on sallittua ja sen vesi on puhdistautumiskeino.’”

Profeetta saws sanoi myös: “Meille on sallittu kahdenlainen kuollut liha ja kahdenlainen veri. Mitä tulee kahteen kuolleeseen, niin ne ovat kala ja heinäsirkat. Ja mitä tuulee kahteen vereen, niin ne ovat maksa ja perna.” [Ahmad, Ibn Maajah, Al-’Aqiilii ja Al-Baihaqii; Al-Albaani sanoi sen olevan sahiih kirjassa As-Silsilah As-Sahiihah, 3/111]

Ibn Hazm sanoi Al-Muhallassa (6/50): “Mitä tulee siihen, mikä elää vedessä eikä voi elää missään muualla, niin se on halaal riippumatta siitä, missä tilassa se on – saatiinpa se sitten elävänä ja kuolee siten, tai se kuolee vedessä ja kelluu tai ei kellu, ja tappoipa sen sitten vesiolento tai maaeläin. … Se on halaal syödä, tappoipa sen sitten epäjumalanpalvoja, muslimi, Kirjan kansasta oleva tai ei kukaan.”

Ad-Durayr sanoi Ash-Sharh As-Saghiirissa (2/182): ”Merieläimet yleisesti ovat sallittuja, olipa se sitten kuollutta lihaa tai hai tai delffiini, eikä niitä tarvitse teurastaa kunnolla.”

Onko olemassa minkäänlaisia merieliöitä, joita muslimien ei ole sallittua syödä? (lisää…)

Yusuf Al-Qaradawi on hieman ristiriitainen oppinut, enkä sinänsä tahdo rohkaista hänen kirjoitustensa syvällisempään lukemiseen, mutta tässä kuitenkin joitain surullisenkauniita ja voimakkaita – sekä niin tosia –  otteita hänen fatwastaan Israelin ja Amerikan boikotoimista koskien:

”Jokaisesta riyalista, dirhamista jne., joka käytetään ostamaan heidän (israelilaisten) tuotteitaan, tulee ennen pitkää luoteja, jotka ammutaan veljiemme ja lastemme sydämiin Palestiinassa. Tästä syystä on pakollista olla auttamatta heitä ostamalla heidän tuotteitaan. Heidän tuotteidensa ostaminen on tyrannian, sorron ja vihamielisyyden tukemista…” (lisää…)

Seuraava sivu »