Keitä salafit ovat? Sanan ’salaf’ alkuperäinen kielellinen merkitys on sama kuin sanan ’mutaqaddimuun’: ’edeltäjät’. Ja alkuperäisessä islamilaisessa merkityksessään sitä käytetään tarkoittamaan ’oikeamielisiä edeltäjiä’, ’as-salaf as-saalih’. Eli islamilaisessa merkityksessä sillä tarkoitetaan kolmea ensimmäistä ja parasta sukupolvea: sahaabat (Profeetan saws kumppanit, jotka näkivät Profeetan saws), taabi’uun (seuraajat, eli ne, jotka näkivät sahaabat, mutta eivät Profeettaa saws), sekä atbaa’ at-taabi’iin (taabi’uunien/seuraajien seuraajat, eli ne, jotka näkivät taabi’uunit, mutta eivät sahaaboja). Heidän tietään tai tapaansa kutsutaan nimellä minhaaj, tai minhaaj as-salaf.

Mitä on salafi-da’wah? Arabiankielinen sana da’wah tarkoittaa kutsua tai kutsumista johonkin tai jonnekin. Joten salafi-da’wah, tai oikeammin sanottuna ad-da’wah as-salafiyyah, tarkoittaa alkuperäisessä merkityksessään kutsua tai kutsumista oikeamielisten edeltäjien seuraamiseen, ts. seuraamaan heidän tietänsä ja tapojansa; heidän ymmärrystään islamista, eli minhaaj as-salafia.

Olemmeko me salafeja ja kutsumeko me salafi-da’waan? Kun puhutaan näiden sanojen yllä annetun kaltaisista, alkuperäisistä merkityksistään, niin kyllä, me olemme salafeja siinä mielessä, että pyrimme seuraamaan heitä ja olemaan niin paljon heidän kaltaisiaan kuin mahdollista. Vaikkakin kukaan meistä ei ikinä voi päästä heidän tasolleen, olkoon Allaah heihin tyytyväinen. Ja me pyrimme parhaamme mukaan seuraamaan heidän minhaajiaan  -tietään-  sekä kutsumme muita seuraamaan sitä, joten siinä mielessä olemme kaikki myös salafi-da’waan kutsujia.

Profeetta saws sanoi: ”Parhaat ihmisistä ovat minun sukupolveni, sitten heidän jälkeensä tulevat, ja sitten heidän jälkeensä tulevat…” (Bukhaari, Muslim, Abu Dawuud, at-Tirmidhii, An-Nasa’ii sekä muita)

Hän saws sanoi myös: ”Israelin kansa jakautui 72 ryhmään. Minun ummani tulee jakautumaan 73 ryhmään. Kaikki niistä ovat Tulessa, paitsi yksi: ne, jotka seuraavat sitä tietä, jolla minä ja minun seuralaiseni ovat tänä päivänä.” (at-Tirmidhii, hasan)

Mutta mitä tulee tähän nykypäivänä vaikuttavaan neo-salafien tai uussalafien ryhmään, jotka kutsuvat itseään nimellä ”salafit”, niin tällä blogilla tai sen pitäjällä ei ole heidän kanssaan mitään tekemistä.

Voit tutustua myös aiheeseen ”Shaikh Ibn ’Uthaimiinin varoitus ’salafi’-ryhmästä”.

Mainokset