Ahdistuksen ja huolien karkottaminen

Imaam Ibn Hazm Al-Andalusii

… Olen koettanut löytää yhden tavoitteen, jonka erinomaisuudesta ja tavoittelemisen arvoisuudesta kaikki olisivat samaa mieltä. Olen löytänyt ainoastaan yhden: vapaana ahdistuksesta ja huolista oleminen. … Ahdistuksen ja huolien karkottaminen on tavoite, josta kaikki kansakunnat ovat olleet samaa mieltä siitä lähtien, kun Allaah loi tämän maailman, ja siihen saakka, kunnes tämä maailma tulee päätökseensä Tuomiopäivän seuraamana. Heidän tekonsa on ohjattu vain ja ainoastaan tätä tavoitetta kohtaan: ahdistuksen ja huolien karkottamiseksi. Jokaisen muun tavoitteen kohdalla tulee aina olemaan joitain ihmisiä, jotka eivät halua sitä.

… Kun olin saavuttanut tämän suuren viisauden, kun olin saanut selville tämän ällistyttävän salaisuuden, ja kun Allaah oli avannut sieluni silmät näkemään tämän suuren aarteen, aloin etsiä sitä tapaa, joka todella sallisi minun karkottaa ahdistuneisuuden ja huolet. Tämä on kallisarvoinen tavoite, jota jok’ikinen ihminen haluaa, olipa hän sitten tietämätön tai oppinut, ja hyvä tai paha. Löysin sen ainoastaan yhdestä paikasta: Kaikkivaltiaan ja Kaikkivoivan Allahin puoleen kääntymisessä, hurskaiden tekojen tekemisessä ikuista elämää silmällä pitäen.

… Näin ollen sinun tulee ymmärtää, että on olemassa ainoastaan yksi tavoite, jotka kohti tulee ponnistella, ja se on ahdistuneisuuden ja huolien karkottaminen. Ja on olemassa vain yksi polku, joka johtaa tähän, ja se on Allahin, Kaikkein Korkeimman, palveleminen. Kaikki muu on harhajohdatusta ja järjenvastaista … Ei ole vähääkään jaloutta henkilössä, jolla ei ole uskoa. Ja viisas mies tietää, että ainoa sovelias palkkio hänen sielulleen on paikka Paratiisissa. (lisää…)

Mainokset

Väistämätön este

”Madaarij As-Saalikiin:issä (1/218-222) Ibn Al-Qayyimilla on osio niistä esteistä, joita Saatana laittaa sellaisen tielle, joka valitsee elää elämänsä Allahin takia. Hän mainitsee kuusi yleisesti tunnettua estettä siinä järjestyksessä, jossa ne tullaan heittämään uskovaisen polulle, niin, että joka pääsee yhden esteen ohi, kohtaa sitten seuraavan (epäusko, jota seuraa uudistukset uskonnossa, jota seuraavat suuret synnit, joita seuraavat pienet synnit, joita seuraavat sallitut teot jotka vievät huomion pois tottelevaisuuden teoista, joita seuraavat tottelevaisuuden teot jotka ovat alhaisempia palkkiossa kuin muut).

Mutta hän mainitsee seitsemännen ja viimeisen esteen sille, joka pääsee näiden kuuden yllä olevan ohi menestyksekkäästi:

“…Joten mikäli hän pääsee menestyksekkäästi näiden (Shaitaanin esteiden, ansojen ja juonien) läpi, niin on jäljellä enää yksi este, josta vihollinen (Saatana) häntä kutsuu, ja tämä on este, joka hänen on pakko kohdata. Jos jotkut olisivat säästyneet tältä esteeltä, niin he olisivat olleet Allahin Lähettiläät ja Profeetat, sekä kaikkein jaloimmat Hänen luomuksestaan.

Tämä on se este, että Saatana päästää joukkonsa valloilleen uskovaista vastaan useanlaisilla vahingontekotavoilla: Käden kautta, kielen kautta, sekä sydämen kautta. Tätä ilmenee yhdenmukaisesti sen hyvyyden asteen kanssa, joka uskovaisessa on. Joten mitä korkeampi hän on arvossa, sitä enemmän vihollinen laskee valloilleen joukkojaan ja auttaa heitä häntä vastaan, ja hukuttaa hänet alleen seuraajillaan ja liittolaisillaan usein eri tavoin.

Ei ole olemassa mitään keinoa, jolla hän voisi voittaa tämän esteen, sillä mitä vankkumattomampi hän on Allahin luokse kutsumisessa sekä Hänen määräystensä täyttämisessä, sitä enemmän vihollinen tulee päättäväisemmäksi asettaa hänet kiusaukseen typerien ihmisten kautta. Joten hän on pohjimmiltaan pukenut päälleen haarniskansa kohdatessaan tätä estettä, ja on ottanut asiakseen kohdata vihollisen (Saatanan) Allahin takia ja Hänen Nimeensä, ja hänen palvontansa niin tehdessään on parhaiden palvontaa niiden joukosta, jotka tuntevat Allahin … Ja ketkään eivät ole tästä tietoisia, paitsi ne, joilla on eheä ja täydellinen näkemys.” (lisää…)

Eristäytymisen hyötyjä

Abu Sa’iid Al-Khudrii sanoi: “Sanottiin: ‘Oi Allahin Lähettiläs, mikä on kaikkein hyveellisin teko?’ Hän sanoi: ’Jihaad Allahin tiellä.’ Hän (kysyjä) sanoi: ’Mikä sitten?’ Hän saws sanoi: ’Että mies eristää itsensä vuorille peläten Allahia ja vapauttaen ihmiset pahuudestaan.’” [Bukhaari ja Muslim]

Abu Haatim sanoi: ”Viisaan henkilön tulisi harjoittaa itsensä eristämistä ihmisistä yleisesti, sekä olla varovainen heidän kanssaan sekoittumisesta…”

’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Ota annoksesi eristäytymisestä…”

Sufiyaan ibn ’Uyaynah sanoi: ”Näin (Sufiyaan) Ath-Thawrin unessani ja sanoin hänelle: ’Neuvo minua.’ Hän sanoi: ’Vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa, vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa, vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa.’”

Ahmad ibn Hanbal sanoi: ”Näin Ibn As-Sammaakin1 kirjoittavan eräälle ystävälleen: ’Jos kykenet löytämään tien tehdä niin, tule Allahin palvojaksi yksin.’” (lisää…)

Talvi: Uskovaisen paras vuodenaika

Sanotaan, että talvi on aika, jona ihmiset kärsivät vuodenajan aiheuttamasta häiriötilasta (SAD, Seasonal Affective Disorder), joka tunnetaan myös kaamosmasennuksena (depressio hiemalis) tai syysmasennuksena. Mutta on kuitenkin mielenkiintoista huomata, kuinka aikaisemmat muslimit toivottivat talven ilolla tervetulleeksi, sillä on selvää, että he näkivät sen täysin eri valossa.

Tässä on neljä tapaa, joilla he hyötyivät talvesta:

1 & 2 – Paastoaminen ja rukoileminen

Al-Haithami on kertonut Majma’ Az-Zawaa’idissa (3/203) hasan kertojaketjulla, että Profeetta saws sanoi: ”Talvi on paras vuodenaika uskovaiselle. Sen yöt ovat pitkiä hänen rukoilla niinä, ja sen päivät ovat lyhyitä hänen paastota niinä.”

Ja Ahmad kertoi Az-Zuhdissa (s. 118) autenttisella kertojaketjulla, että ’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Talvi on palvojien palkinto.”

Ibn Rajab Al-Hanbali sanoi Lataa’if Al-Ma’aarifissa (s. 276):

“Talvi on paras vuodenaika uskovaiselle, koska … Allaah vahvistaa hänen harjoittamistaan siinä tekemällä palvonnasta helppoa hänelle. Tämä johtuu siitä, että talvella uskovainen voi paastota päivän aikana helposti kärsimättä nälästä tai janosta. Päivät ovat lyhyitä ja kylmiä, joten näin ollen hän ei tulle paastoamisen vaikeutta…

Mitä tulee yöllä rukoilemiseen talvella, niin sen pitkien öiden takia henkilö voi nukkua osansa unesta, ja sitten jälkeenpäin nousta rukoilemaan ja resitoida kaiken mitä hän tavallisestikin resitoi Koraanista, saaden samalla nukuttua tarpeeksi. Joten hän voi yhdistää tarvitsemansa unen sekä normaalin päivän aikana tekemänsä Koraanin resitoinnin välillä. Näin hän täyttää sekä uskontonsa, että vartalonsa hyvinvoinnin edut… (lisää…)

Jihaad An-Nafs – Kamppaileminen omaa sielua vastaan

Maailma, ylivoimaisessa enemmistössään, kohtaa pahan aaltoja aallon perään; ja pahat himot, koettelemukset ja vaikeudet iskevät sitä; ja sitä hallitsevat saatanalliset aatteet sekä itsekkäät, pakottavat lait ja käsitteet, jotka tuhoavat kaikki ihmisen ominaisuudet, joita voidaan pitää hyveellisinä ja jaloina. Meidät saartaa ympäristö, joka on harhautunut totuudesta, antautunut haluilleen ja laitettu kiellettyjen himojensa koetukseen. Ja ihminen perii kaiken sen, minkä häntä ennen tulleet ovat jättäneet hänelle uskomusten turmeltuneisuudesta, harhautuneisuuden vallihaudoista, Paholaisen Sharii’alle alistumisesta, kielletyn sallimisesta, luvallisen kieltämisestä, ja kaikkiei alhaisimpien tekojen ja kuvottavimpien syntien kaunistelemisesta. Ja – tämän kanssa – hän haluaa kiihkeästi täyttää halunsa, koska hän on ollut ihmisten ja jinnien paholaisten saartamana.

Joten hän on ympäristön, kulttuurin, kasvatuksen, ajatuksten sekä kaiken häntä ympäröivän ja häneen vaikuttavan tuote; alkaen hänen perheestään, hänen kansastaan, koko ihmiskuntaan asti.

Tämä ihminen, mikäli Jumalallinen Johdatus on lähetetty alas hänen tähtensä, ja Allaah on näyttänyt hänelle tavat elää onnellisuudessa tässä elämässä ja seuraavassa, ja hänelle on annettu Allahin Kirjasta, ja Hän on suosinut häntä – suosiostaan – Lähettiläällä, joka ottaa hänet kädestä pitäen kohti sitä,  mikä on parempaa ja korkeampaa, ja järjestää hänen asiansa tässä elämässä oikeudenmuaisuuteen ja armoon perustuen, ja pelastaa hänet kaikelta mikä voisi olla syy hänen tuhoonsa tässä elämässä ja seuraavassa; mikäli kaikki tämä tapahtuisi, niin silloin hänen tilanteensa olisi hyvin erilainen.

Mutta, ihmisten joukossa on niitä, jotka tämä pahan kasautuma on nujertanut, ja joiden vaikutteet painostavat heitä, joten he eivät huolehdi uskonnosta eivätkä anna sille vähäisintäkään huomiota. Sen sijaan hän vähättelee uskontoa, ja pilkkaa sitä, ja hänellä on vihamielisyyttä niitä kohtaan jotka kutsuvat siihen, ja hän taistelee kaikkia niitä vastaan, jotka yrittävät muuttaa hänen tapansa ja istuttaa puhtaan siemenen hänen päähänsä paikalla olevan saastaisen, saatanallisen siemenen tilalle. (lisää…)

Miksi Sufiyaan virtsasi verta?
Koonnut Abu Sabaya

Tässä on joitain koottuja paloja, jotka voivat auttaa meitä pääsemään yli ihmisten pelosta sekä rohkaista meitä puhumaan totuutta silloin kuin se on sanottava, Allahin Lähettilään sanojen valossa ‘As-Silsilah as-Sahihassa’ (168): “Kenenkään ei tulisi antaa hänen pelkonsa ihmisiä kohtaan estää häntä puhumasta totuutta jos hän tietää sen, todistaa sitä tai kuulee sitä.”

Fadlullaah Al-Jilaani sanoi kirjassa ‘Fadlillah as-Samad fi Tawdih al-Adab al-Mufrad’ (2/45): “Jos sanotaan että se, jolla on hayaa’ (ujoutta, häveliäisyyttä), ujostelee totuuden puhumista, niin että hän jättää hyvään määräämisen ja pahan kieltämisen, ja että tämä hayaa’ johtaa hänet puutteisiin joidenkin velvollisuuksien täyttämisessä, kuten normaalisti tapahtuu, niin minä sanon, että tämä ei ole todellista hayaa’ta. Vaan se on kykenemättömyyttä, heikkoutta ja alistuneisuutta, ja sitä verrataan hayaa’han ainoastaan samankaltaisuuden ja hymyn kautta. Todellinen hayaa’ on ainoastaan silloin kun se asia, jonka tekemistä kohtaan hänellä on hayaa’ (ujoutta) on todella paha, eikä sillä ole mitään väliä mitä ihmiset pitävät pahana jos se on todellisuudessa jotain hyvää, sekä toisin päin… Ja on todistettu että Profeetalla saws oli enenmmän hayaa’ kuin neitsyellä kotinsa sisimmässä osassa, ja hän saws on meille esimerkki tässä (asiassa). Mutta tämän ohella, ei ollut mitään mikä olisi estänyt hänen vihaansa jos Allahin asettamia rajoja loukattiin.” (lisää…)

Haluja vastaan taisteleminen

’Abdullaah ’Azzaam

“…Joten taistele halujasi vastaan aikana, jona voit syödä. Sielu ei ikinä tule kylläiseksi. Halujen tyydyttäminen on kuin sen janoisen ihmisen tyydyttäminen, joka meni juomaan merestä – mitä enemmän hän juo, sitä janoisemmaksi hän tulee, sillä vesi on suolaista. Roomalaisilla oil tapanaan syödä kaikenlaisia ruokia ja makeisia siihen pisteeseen asti, että he eivät enää tunteneet ruuan syömisen iloa. Joten he paastosivat tunteakseen jälleen ruokansa maun. He myös hukkuivat seksiin siinä määrin, että he vihasivat naisia. Joten he muuttivat kauas kaupungeista kunnes he jälleen kaipasivat naista. Eurooppalaiset avasivat seksuaalisuuden oven niin auki kuin sen vain voi avata, ja seksistä tuli yhtä laajalle levinnyttä kuin ruuasta, juomasta ja hapesta. Tämän tuloksena he näkevät nyt loputtomia raiskaustapauksia, seksin kautta tarttuvia sairauksia ja niin edelleen. Kaikki tämä johtuu siitä, että haluja ei ikinä voi tyydyttää. Aina kun ravitset niitä, niiden nälkä lisääntyy:

Ja sielun halut lisääntyvät kun herätät sen halut * Ja jos se rajoitetaan vähään, se tulee tyytyväiseksi (lisää…)