Moskeijoissa käymisen tavat

Luku 11 kirjasta Book of Manners, s. 247-268, hieman mukailtuna.

Allaah palkitkoon veljeä, joka ehdotti tämän aiheen käsittelemistä.

Profeetta saws sanoi: ”Joka tekee wudun rukousta varten ja tekee sen hyvin, sitten kävelee määrättyyn rukoukseen, ja sitten rukoilee sen ihmisten tai seurakunnan kanssa, tai moskeijalla, Allaah antaa hänelle hänen syntinsä anteeksi.” (Muslim, 232)

Moskeijoissa käymisen etiketit

1) Kielto mennä moskeijaan syötyään (raakaa) valkosipulia, sipulia tai mitä tahansa muuta, josta lähtee epämiellyttävä haju.

Kun henkilö syö raakaa sipulia tai valkosipulia, hänen tulisi pidättäytyä menemästä moskeijalle välttääkseen aiheuttamasta muille palvojille haittaa epämiellyttävällä hajullaan; ja joka vahingoittaa (ts. ärsyttää jne.) palvojia, vahingoittaa myös enkeleitä. Jaabir kertoi, että Profeetta saws sanoi:

”Joka syö valkosipulia tai sipulia, vetäytyköön luotamme,” tai hän saws sanoi: ”…pysyköön poissa moskeijaltamme ja istukoon kotonaan.” (Al-Bukhaarii, 855)

Eräässä toisessa hadiithissa Jaabir sanoi: ”Allahin Lähettiläs kielsi meitä syömästä sipulia tai purjoa, mutta meidät valtasi tarve, joten söimme niistä. Sitten hän saws sanoi:

’Joka syö tästä epämiellyttävän hajuisesta puusta, älköön tulko lähelle moskeijaamme, sillä totisesti enkelit kärsivät siitä, mistä ihminen kärsii.’ (Al-Bukhaarii, 854; Muslim, 564; Ahmad, 14596; An-Nasaa’ii, 707; At-Tirmidhii, 1806; Abu Dawuud, 3823. Ylläoleva versio on Muslimin kertoma.)

[Suomentajan lisäys: ‘Umar ibn al-Khattaab puhutteli ihmisiä perjantai-päivänä ja sanoi: ”Oi ihmiset, te syötte kahta asiaa, joiden uskon tulevan huonoista kasveista: sipulia ja valkosipulia. Näin Allahin Lähettilään saws, kun hän huomasi tämän hajun tulevan moskeijalla olevasta miehestä, määräämään hänet menemään al-Baqii’:iin. Se, joka haluaa syödä näitä asioita, keittäköön ne kuoliaaksi.” (Muslim, 1/396)]

Aiheeseen liittyvä asia: Valkosipulia, sipulia ja purjoa koskeva määräys koskee mitä tahansa, jossa on paha haju tai joka vahingoittaisi muita palvojia – kuten tupakan haju tai epämiellyttävät hajut, jotka lähtevät henkilön vartalosta tai vaatteista. Palvojan tulee pohtia tilaansa ennen moskeijaan menemistä, jottei hän päädy tekemään syntiä aiheutettuaan vahinkoa muille muslimeille.

Toinen aiheeseen liittyvä asia: Mikäli joku syö valkosipulia ja sipulia, ja sitten käyttää jotain tukahduttaakseen niiden epämiellyttävän hajun, hän voi mennä moskeijaan, mutta ensin on oltava varma siitä, että haju on kokonaan tukahdutettu ja että hänen suustaan tuleva haju ei häiritse muita palvojia. Jotkut ihmiset tekevät sen virheen, että he käyttävät hammastahnaa päästäkseen eroon valkosipulin ja sipulin hajusta, mutta he ovat väärässä, sillä valkosipulin ja sipulin haju on peräisin vatsasta, eikä suusta. (lisää…)

Mainokset

Saatanallisen ”älyn” välttäminen

Tämä oli Hamad ibn ‘Atiiqin noin 200 vuotta sitten kirjoittama neuvo muslimeille.

“… Ja tulisi tietää, että älyä (‘aql) on kolmen tyyppistä:

•   Luonnollinen äly
•   Uskoon perustuva, profeetallisesta valosta saatu äly
•   Saatanallinen, tekopyhä ”äly”

Ja tämän viimeisen tyypin omaajat luulevat olevansa jotain erityistä, ja tämäntyyppistä älyä löytyy monien ihmisten joukossa – itse asiassa suurimmassa osassa heistä. Se on tuhon ydin ja tekopyhyyden hedelmä, ja sen omistajat luulevat että älykkyys tarkoittaa kaikkien miellyttämistä ja sitä, että ei mene vastoin heidän etujaan ja halujaan, kuin myös heidän ystävyytensä saavuttamista (totuuden puhumisen kustannuksella). He sanovat, että parasta on vain olla osa ihmisiä eikä saada heitä vihaamaan itseään.

Tämä on sielun turmellus ja tuho, ja tämä johtuu neljästä asiasta:

Ensimmäinen on se, että näin tekevä on saavuttanut ihmisten tyytyväisyyden suututtamalla Allahin, ja ihmiset ovat hänen silmissään tärkeämpiä kuin Allaah. Ja joka saavuttaa ihmisten tyytyväisyyden suututtamalla Allahin, tulee loppujenlopuksi saamaan päälleen sekä ihmisten että Allahin vihan. On kerrottu että Allaah sanoi: ”Kun Minut suututetaan, kiroukseni ulottuu seitsemänteen jälkeläisten sukupolveen. (lisää…)

Lattialla istuminen syödessään

On kerrottu että Profeetta saws sanoi: “Minä syön kuten orja syö ja istun kuten orja istuu.” [Abu Ya’laa, Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassa As-Silsilah As-Sahiihah, 544]

On myös kerrottu että Anas ibn Maalik sanoi: ”Profeetta ei ikinä syönyt khiwaanin* tai sikrujjan* ääressä, eikä hän ikinä syönyt pehmeää leipää.” Minä sanoin Qutaadalle: ”Minkä päältä hän sitten söi?” Hän sanoi: ”(Lattialle levitetyn) liinan päältä.” [Al-Bukhaarii, 5099]

Anasin on myös kerrottu sanoneen että “Profeetta ei ikinä syönyt khiwaanin ääressä kuolemaansa asti, eikä hän ikinä syönyt pehmeää leipää kuolemaansa asti.” [Al-Bukhaarii, 6450]

*Sikrujjah on astia, johon alkupaloja laitetaan. Khiwaan on eräänlainen jalallinen tarjotin, johon ruokaa laitetaan. ’Awn Al-Ma’buudissa sanotaan: ”Khiwaan on puusta tehty pöytä, jossa on jalat jokaisella sivulla. Sellaisesta pöydästä syöminen on ylellistä elämää elävien (ihmisten) tapa, jotta heidän ei tarvitse kumartua ja kallistaa päitään syödessään.” (lisää…)

Vitsaileminen mielen virkistämiseksi

Allahin Lähettiläs saws sanoi eräälle seuralaiselleen, Handhalalle, joka tunsi itsensä tekopyhäksi leikkiessään ja vitsaillessaan vaimonsa ja lastensa kanssa, mutta ollessaan aina vakava ja puhuen pelkästä uskonnosta Profeetan saws kanssa: “Mutta Handhala, virkistä sydäntäsi aika-ajoin.” (Muslim)

Ja ’Ali ibn Abi Taalib sanoi: ”Mielet väsyvät, ja niin myös vartalot, joten hoitakaa niitä huumorilla.”

Al-Bukhaari mainitsi kirjassaan Al-Aadaab Al-Mufrad, että ”Seuralaisilla oli tapanaan leikkiä toistensa kanssa heittelemällä vesimelonin kuoria toisiaan kohti, mutta kun oli vakavoitumisen aika, he olivat todellisia miehiä.”

On myös olemassa monia kerrontoja siitä, kuinka Profeetta saws vitsaili tai pilaili seuralaistensa kanssa.

Mutta onko vitsaileminen sittenkin huono asia?

Eräs mies sanoi Sufiyaan ibn ‘Uyaynalle, “Vitsaileminen ei ole oikein, se tulee tuomita.” Hän vastasi: ”(Ei,) Vaan se on sunna, mutta ainoastaan niille jotka tietävät miten tehdä se, ja (jotka) tekevät sen sopivalla hetkellä.”

’Umar ibn ’Abdul-’Aziiz sanoi: ”Pelätkää vitsailemista, sillä se on mielettömyyttä ja luo kaunaa.” Hän sanoi myös: ”Pelätkää vitsailemista, sillä se jäytää ritarillisuutta ja miehisyyttä.”

Ja on kerrottu Profeetan saws sanoneen, että ”Kaikella on alkunsa, ja vihamielisyys alkaa vitsailemisesta.”

Joten kuinka sitten voimme sovitaa nämä kaksi näkemystä yhteen? (lisää…)

Tuomiopäivään valmistautuminen

Imaam Ibn Hajar Al-Asqalanin koskettava kokoelma Profeetan, Oikeamielisten edeltäjien sekä viisaiden ihmisten sanoja.

Neuvoja kahdessa lauseessa

On kerrottu että Profeetta saws sanoi: ”On olemassa kaksi piirrettä, ja mikään ei ole parempi kuin ne: Usko Allahiin ja muslimien hyödyttäminen. Ja on olemassa kaksi piirrettä, eikä mikään ole pahempi kuin ne: Vertaisten liittäminen Allahin rinnalle sekä muslimien vahingoittaminen.”

Profeetta saws sanoi: ”Istu oppineiden kanssa ja kuuntele viisaiden puhetta, sillä totisesti Allaah, Ylistetty, antaa viisauden valolla elämän kuolleelle sydämelle, aivan kuten hän antaa sadevedellä elämän kuolleelle maaperälle.”

Abu Bakr As-Sidiiq sanoi: ”Se, joka menee hautaan ilman elantoa on kuin hän haluaisi ylittää purjehtia meren yli ilman laivaa.”

’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Tämän maailman kunnia on omaisuudessa, ja Tuonpuoleisen kunnia on oikeamielisissä teoissa.”

’Uthmaan ibn ’Affaan sanoi: ”Dunyasta huolehtiminen on pimeys sydämessä, ja Tuonpuoleisesta huolehtiminen on valo sydämessä.”

’Ali ibn Abi Taalib sanoi: ”Se, joka tavoittelee tietoa, Paratiisi tulee tavoittelemaan häntä. Ja se, joka tavoittelee tottelemattomuutta, Helvetin tuli tulee tavoittelemaan häntä.”

Yahya ibn Mu’aadh sanoi: ”Kunniallinen ihminen ei ikinä olisi tottelematon Allahia kohtaan, ja viisas ihminen ei ikinä valitsisi Dunyaa Tuonpuoleisen sijaan.”

Al-A’mash sanoi: “Se, jonka pääoma on taqwa; kielet ovat kykenemättömiä kuvailemaan sitä omaisuutta, joka hänen hurskautensa on. Ja se, jonka pääoma on dunya; kielet ovat kykenemättömiä kuvailemaan hänen menetyksensä suuruutta hänen menetettyään hurskauden.” (lisää…)

Tieto ja vilpittömyys.

العلم ما نفع

قال الشافعي رحمه الله:

العِلْمُ مَا نَفَعَ لَيْسَ مَا حُفِظَ.

Tieto on sitä, joka hyödyttää

Ash-Shaafi’ii (rahimahullaah) sano:

“Tieto on sitä, joka hyödyttää; ei sitä, joka opetellaan ulkoa.”

__________________________

الإخلاصُ

قال الشافعي رحمه الله

لَوْ اجْتَهَدَ أحَدُكُمْ كُلَ الجُهْدِ عَلى أنْ يَرضِيَ الناسَ كُلًّهُمُ عَنْهُ فَلا سَبِيلَ لَهُ فَلْيُخلِصِ العَبدُ عَمَلَهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهُ تعالى

Vilpittömyys

Ash-Shaafi’ii (rahimahullaah) sanoi:

“Jos joku teistä ponnistelisi äärimmäisimmällä ponnistelulla saadakseen kaikki ihmiset tyytyväisiksi häneen, niin hänelle ei ole  mitään keinoa (ts. hän ei ikinä pysty tekemään sitä). Joten puhdistakoon orja ne tekonsa, jotka ovat hänen ja Allahin ta’aala välillä.”

__________________________

وقال أيْضاً:

لا يَعْرِفُ الرِّيَاءُ الا المُخلِصُونَ.

Ja hän sanoi myös,

“Ketkään eivät tiedä (tunne) riyaa, paitsi vilpittömät.”

Hiljaisuus, rakkaus ja kunnia.

مُرَاقَبَةُ اللِّسَانِ

سُئِلَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ

فَقِيلَ لَه: ألا تَجِيب رَحِمَكَ اللهُ

فَقالَ: لا, حَتى أدْرِيَ الفَضْلَ فِي سُكُوتِي أو فِي جَوابِي

Kielen muraaqabah

Ash-Shaafi’ilta (rahimahullaah) kysyttiin jotakin asiaa koskien.

Ja hänelle sanottiin: “Etkö vastaa, Allaah armahtakon sinua!”

Hän sanoi: “En, kunnes tiedän hyödyn hiljaisuudestani tai vastauksestani.” (lisää…)

Kun ystävät satuttavat toisiaan

Muhammad Ash-Shariif

“Älä tuhlaa aikaa siitä väittelemiseen, mitä hyvän muslimin tulisi olla. Ole sellainen!”
~~~ Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen ~~~

Imaam Maalik tuli eräänä päivänä sisään moskeijalle ‘Asrin jälkeen. Hän lähestyi Profeetan Moskeijan etuosaa ja istui alas. Allahin Lähettiläs saws oli määrännyt että kenenkään, joka tulee sisään moskeijalle, ei tulisi istua ennen kuin hän on ensin rukoillut 2 rak’aa tervehdyksenä moskeijalle. Imaam Maalik oli kuitenkin sitä mieltä, että Allahin Lähettilään saws kielto ‘Asrin jälkeen rukoulemisesta menee tämän edelle, joten hän opetti oppilaitaan olemaan rukoilematta tahiyyatul-masjidia mikäli he tulevat sisään ‘Asrin ja Maghribin välisenä aikana.

Sillä hetkellä kun Imaam Maalik istui alas, eräs nuori poika oli nähnyt hänen istuutuvan rukoilematta ensin kahta tahiyyatul-masjidin rak’aa. Tämä nuori poika moitti häntä (ja sanoi), ”Nouse ylös ja rukoile 2 rak’aa!”

Imaam Maalik nousi kuuliaisesti ylös jälleen kerran ja alkoi rukoilla näitä kahta rak’aa. Oppilaat istuivat äimistyneinä: Mitä on meneillään? Onko Imaam Maalikin mielipide muuttunut?

Kun hän oli lopettanut rukouksen, oppilaat parveilivat hänen ympärillään ja kyselivät hänen teoistaan. Imaam Maalik sanoi: ”Minun mielipiteeni ei ole muuttunut, enkä ole ottanut takaisin sitä mitä olen opettanut teille aiemmin. Pelkäsin yksinkertaisesti että jos en olisi rukoillut niitä kahta rak’aa kuten se nuori poika määräsi, Allaah saattaisi sisällyttää minut jakeeseen…

”Ja kun heille sanotaan ’Kumartakaa (rukouksessa),’ he eivät kumarra.” [Al-Mursalaat 77:48]

Imaam Ahmad oli sitä mieltä, että kamelinlihan syöminen mitätöi wudun – mielipide, josta oppineiden enemmistö oli eri mieltä. Jotkut oppilaat kysyivät häneltä, ”Jos näkisit jonkun imaamin syövän kamelinlihaa edessäsi ja sitten – tekemättä ensin wudua – johtavan rukousta, niin rukoilisitko hänen takanaan?” Imaam Ahmad vastasi: ”Luuletteko etten rukoilisi sellaisten kuin Imaam Maalikin ja Sa’iid ibn Musayyabin takana?”

Allaah loi ihmiset eroavaisuuksien kanssa. Se on luomuksen laki. Erilaisia kieliä, erilaisia värejä, erilaisia kulttuureja… kaikki se (on) ulkopuolella. Sisäpuolella, ihmiset on luotu monilla eri tiedon, älyn sekä käsiteiden ymmärtämisen tasoilla. Nämä ovat kaikki merkkejä Allahin kaikenkattavasta voimasta tehdä mitä tahansa mitä Hän tahtoo:

”Ja Hänen merkeistään on taivaiden ja maan luomien, sekä vaihtelut kielissänne ja väreissänne: totisesti siinä on merkkejä niille, jotka tietävät.” [Ar-Ruum 30:22]

Ihmiset tulevat olemaan eri mieltä, se ei ole se pulmakysymys. (Vaan) pulmakysymys on: Kuinka meidän tulisi muslimeina kohdata nämä erot mielipiteissä, ja mikä tulisi olla meidän suhteemme sellaisiin, joilla on eri mielipide?

Allaah ta’aala on määrännyt meitä kutsumaan ja neuvomaan ihmisiä tässä Islamin uskonnossa. Monet muslimit suuntaavat täyttämään tätä tehtävää sokkona, tajuamatta että kartta on olemassa myös Koraanissa. Itse asiassa juuri siinä samassa jakeessa, jossa Allaah määräsi meitä kutsumaan ja neuvomaan ihmisiä tässä uskonnossa, Allaah opetti meille (myös) kuinka tehdä sitä. Lue tämä seuraava jae huolellisesti:

“Kutsu Herrasi tielle viisaudella ja hyvällä ohjeistuksella, ja väittele heidän kanssaan tavalla joka on paras. Totisesti Herrasi tietää parhaiten ne, jotka ovat harhautuneet Hänen tieltään, ja Hän tietää parhaiten ne, jotka ovat johdatettuja.” [An-Nahl 16:125]

Ei ole mitään tarvetta filosofoida. Ei tarvetta puhua kukkatarjoissa. Se on juuri tässä, selvänä ja yksinkertaisena jokaiselle, joka ymmärtää.

Tuossa jakeessa on kolme ainesta, joita soveltaa silloin kun olemme eri mieltä jonkun kanssa. Sama Allaah, Joka opetti meitä väittelemään ttuuden puolesta, opetti meille kuinka tehdä se:

1 – Viisaudella (hikmah)
2 – Hyvällä ohjeistuksella, sekä
3 – Väittelemällä tavalla, joka on paras.
(lisää…)