M.A.K. Saqibin kokoama kirjanen islamilaisten ’iid-juhlien juhlimiseen liittyvistä säännöistä, tavoista ja käytännöistä.

Lataa tai lue suomenkielinen pdf-tiedosto (25 sivua) tästä: Opas ’iidin juhlimiseen

Mainokset

Mitä Ramadanin jälkeen?
Otettu kirjoituksesta ”Wa Maadha Ba’da Ramadhaan” (Dar al-Watan, 120)

AlHamdulillahi wa kafaa, was-Salaatu was-salaamu `alaa `ibaadihi-lladhiina-stafaa.

Me jätämme Ramadanin siunatun kuukauden, sen kauniit päivät ja sen tuoksuvat yöt. Me jätämme Koraanina, taqwan, kärsivällisyyden, jihaadin, armon, anteeksiannon sekä Helvetin tulesta vapautumisen kuukauden.

Olemmeko me täyttäneet taqwan vaatimukset ja valmistuneet Ramadan-koulusta jumalaapelkäävien diplomilla?

Olemmeko taistelleet sielujamme ja halujamme vastaan ja nujertaneet ne, vai ovatko meidän tottumuksemme ja sokeat matkimisemme ottaneet meistä vallan?

Olemmeko suorittaneet tekomme tavalla, joka täyttää ehdot armon, anteeksiannon ja Tulesta vapauttamisen ehdot?

Monia kysymyksiä ja lukuisia ajatuksia tulee (sellaisen) vilpittömän muslimin sydämeen, joka kysyy ja vastaa totuudenmukaisesti. (lisää…)

Ramadanin viimeisen 10 päivän hyveet sekä Laylatul-Qadr

Shaikh Muhammad Saalih Al-Munajjid

Ylistys olkoon Allahille, Maailmojen Herralle, ja rauha ja siunaukset Luotettavan Profeetta Muhammadin sekä hänen perheensä ja seuralaisiensa päälle.

Profeetalla saws oli tapanaan ponnistella erityisen kovasti palvonnassa Ramadanin viimeisten kymmenen päivän aikana, tavalla, jolla hän ei ponnistellut minään muina aikoina. (Muslimi, 1175, ’Aa’ishalta) Hänen tekemiensä asioiden joukossa olivat mm. itsensä eristäminen i’tikaafiin sekä Laylatul-Qadrin tavoitteleminen tänä aikana. (Bukhaari, 1913; Muslim, 1169) Kahdessa Sahiihissa (Bukhaari&Muslim) on kerrottu ’Aa’ishan hadiithista että Profeetta saws pysyi heireillä öisin, herätti perheensä ja vyötti lanteensa. (Bukhaari, 1920; Muslim, 1174) Muslim lisäsi: hän ponnisteli kovasti ja vyötti lanteensa.

Hänen sanansa ”vyötti lanteensa” on kielikuva sille, että hän valmisti itsensä palvontaan sekä ponnistelemaan kovasti palvonnassa, enemmän kuin tavallisesti. Sillä on sama merkitys kuin ”hihojen käärimisellä” palvoakseen (ts. valmistautuminen nähdäkseen kovasti vaivaa).
On myös sanottu että se on kielikuva naisista loitolla pysymiselle sekä intiimisuhteista pidättäytymiselle.

Sanonta ”pysyä hereillä öisin” tarkoittaa että hän oli hereillä, viettäen yön rukouksessa jne. On kerrottu toisessa hadiithissa että ’Aa’ishah sanoi: ”En koskaan nähnyt Profeetan resitoivan koko Koraania yhdessä yössä tai viettävän koko yötä rukouksessa aamuun asti tai paastoavan koko kuukautta, paitsi Ramadanina.” (Sunan An-Nasaa’ii, 1641) Sanat ”pysyä hereillä öisin” voivat tarkoittaa että hän vietti suurimman osan yöstä palvonnassa, tai että hän ei pysynyt hereillä koko yötä, mutta hän teki sitä ’Ishaan ja Suhuurin aikoihin sekä muina aikoina, missä tapauksessa se tarkoittaisi sitä että hä pysyi hereillä suurimman osan yöstä.

Sanat ”ja herättää perheensä” tarkoitta että hän herätti perheensä rukoilemaan yöukousta. On tiedettyä että hänellä oli tapanaan herättää vaimonsa ympäri vuoden, mutta hän herätti heidät viettämään (vain) osan yöstä qiyaamissa. Sahiih Al-Bukhaarissa on kerrottu että Profeetta saws heräsi eräänä yönä ja sanoi, ”Subhaan Allaah! Mitä koettelemuksia onkaan tullut alas tänä yönä! Mitä aarteita onkaan tullut alas tänä yönä! Kuka herättäisi asuntojen asukkaat? Voi olla naisia jotka ovat vaatetettuja tässä maailmassa ja alastomia Tuonpuoleisessa!” (Bukhaari, 1074) On myös kerrottu että hänellä saws oli tapanaan herättää ’Aa’ishah kun hän halusi rukoilla Witrin. (Bukhaari, 952) Mutta kun hän herätti vaimonsa Ramadanin viimeisten kymmenen yön aikana, tämä oli tarmokkaampaa kuin muina vuoden aikoina.

Se tosiasia että Profeetta saws teki tämän, ilmentää sitä tärkeyttä, minkä hän liitti Herransa palvomiseen sekä tämän erityisen ajan hyödyntämiseen parhaalla tavalla.

Muslimin tuliis seurata Profeetan saws esimerkkiä, sillä hän on paras esimerkki, ja hän ponnisteli kovasti Allahin palvonnassa. Hänen (muslimin) ei tulisi tuhlata näiden päivien ja öiden tunteja. Sillä me emme tiedä, kenties tämä aika ei enää ikinä tule uudelleen, koska ilojen pilaaja, eli kuolema, jonka on tultava kaikille ihmisille, voi tulla ja viedä hänet ja hänen elämänsä loppuu. Silloin hän tulee tuntemaan katumusta sinä aikana, jolloin katumuksesta ei (enää) ole mitään hyötyä. (lisää…)

Ramadanin 10 viimeisen yön hyveet ja etiketti

‘Ali At-Tamimi

Rakkaat veljeni ja sisareni! As-Sahiihainissa (Bukhaari&Muslim) on kerrottu että ‘Aa’ishah – olkoon Allaah häneen tyytyväinen – kertoi että kun (Ramadanin) viimeiset kymmenen yötä alkoivat, Allahin Lähettiläällä saws oli tapanaan tiukentaa ‘izaarinsa (lannevaatteensa), pysyä hereillä yöllä sekä herättää perheensä. Muslimin kerronnassa hän sanoi että Allahin Lähettiläs saws ponnisteli (näiden) viimeisien öiden aikana enemmän kuin minään muuna aikana.

Profeetta saws korosti Ramadanin 10 viimeistä yötä tavalla, jolla hän ei tehnyt minään muuna aikana tämän kuun aikana, suorittaen erityisiä tekoja, joita hän ei tehnyt minään muuna aikana tässä kuussa. Oppineet, jotka ovat tutkineet Profeetan saws sunnaa, ovat tunnistaneet kuusi erityistä tekoa, joita hän teki toisin kuin muina Ramadanin öinä:

1.   Hän pysytteli hereillä öisin.

Tämä saattaisi viitata siihen, että hän pysyi hereillä koko yön. Sillä Al-Musnadissa on kerrottu ‘Aa’ishalta että Profeetalla saws oli tapanaan yhdistää (Ramadanin ensimmäiset) 20 yötä rukouksella ja unella, mutta kun (viimeiset) 10 yötä alkoivat, hän nosti ylös ja tiukensi ’izaarinsa.
Tai sitten tämä saattaa vain viitata siihen, että hän pysytteli hereillä suurimman osan yöstä. Jotkut aikaisimmista oppineista ovat sanoneet että joka pysyttelee hereillä puolet yöstä, on pysynyt hereillä koko yön. (lisää…)

Hajuvesi sekä muut hajut

Mitä tulee siihen että paastoava henkilö hengittää hajuvettä, niin tällä ei ole väliä. Shaikh Ibn ’Uthaimiinilta kysyttiin siitä ja hän sanoi: ”On sallittua käyttää sitä päivän aikana Ramadanina sekä haistaa sitä, lukuun ottamatta bakhuuria (eräänlainen suitsukkeen tapainen hajuste jota poltetaan), jota ei tule hengittää, sillä siinä on osasia jotka saattavat päästä vatsaan, ja se on savua.” (Fataawa Islamiyyah, 2/128)

On sallittua käyttää hajuvettä Ramadanina ja se ei mitätöi paastoa.

Fataawa Al-Lajnah Ad-Daa’imassa lukee: ”Ja hajut ja tuoksut yleisesti, olivatpa ne hajuvettä tai muita, eivät pilaa paastoa Ramadanina tai muina aikoina, olipa paasto pakollinen tai naafil.”

He sanoivat myös: ”Se, joka laittaa hajustetta päivän aikana Ramadanina paastotessaan, ei pilaa paastoaan, mutta hänen ei tule hengittää suitsukkeita tai jauheen muodossa olevia tuoksuja kuten myskiä.” (Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/271)

Shaikh Ibn ‘Uthaimiin sanoi myös: ”Koskien parfyymiä, paastoavan henkilön on sallittua laittaa sitä päivän alussa ja lopussa, olipa hajuste suitsukkeen, öljyn tai minkä tahansa muodossa, mutta ei ole sallittua hengittää suitskkeita, sillä suitsukkeet sisältävät osasia, jotka saattavat hengitettäsessä päästä vatsaan nenän kautta.” (Fataawa Arkaan al-Islam, p. 46)

Höyryt ja savut

Mikä on määräys koskien sitä että istuu päivän aikana Ramadanina lähellä laitetta, josta tulee höyryä tai savua? Mikäli tämä on osa henkiön työtä, mikä on määräys?

”Tässä ei ole mitään väärää, mutta hänen ei tulisi tarkoituksella hengittää savua tai pölyä. Mutta mikäli jokin menee hänen kurkkuunsa hänen haluamattaan tai tarkoittamattaan sitä, niin siinä ei ole mitään väärää eikä se vaikuta mihinkään.” (Majmuu’ Fataawa Ibn ‘Uthaimiin, Fataawa As-Siyaam, 281) (lisää…)

Wudun tekeminen paaston aikana

Aiemmassa, paaston pilaavia asioita käsittelevässä artikkelissa on jo tullut esille seuraava asia:

”Kolmas asioista, jotka mitätöivät paaston, on syöminen ja juominen.

Tämä viittaa ruuan tai juoman saapumiseen vatsaan suun kautta.

Jos jokin saapuu vatsaan nenän kautta, niin se on kuin syöminen ja juominen. Tämän takia Profeetta saws sanoi: ”Vetäkää vettä syvälle nenään (wudua tehdessä), paitsi silloin kun paastoatte.” (At-Tirmidhi, 788) Mikäli nenän kautta vatsaan saapuva vesi ei pilaisi paastoa, niin Profeetta saws ei olisi käskenyt paastoamassa olevia olemaan vetämättä vettä syvälle nenään.”

Eli että Profeetta saws kehoitti muslimeita varovaisuuteen wudun tekemisessä paaston aikana, sillä myös nenän kautta vatsaan menevä vesi pilaa paaston (paitsi sellainen mikä tapahtuu tahattomasti ja vastoin paastoajan tahtoa).

Mutta kysymys kuuluukin, ovatko suun ja nenän huuhteleminen pakollisia wudun osia? (lisää…)

Tarawiih-rukous

Katso myös aihe Tarawiih: Kotona vai moskeijalla?

Tarawiih on Ramadanina rukoiltavan yörukouksen nimi. Sen rukoileminen on Profeetan saws esimerkistä ja erittäin rohkaistava sunnah, mutta ei pakollinen. Profeetta saws sanoi: ”Joka rukoilee yöllä Ramadanina uskosta ja toivoen palkkiota, kaikki hänen aiemmat syntinsä tullaan antamaan anteeksi.”

Profeetalla saws oli tapanaan johtaa ihmisiä yörukouksessa, ja hän johti heitä monena perättäisenä yönä, mutta sitten kolmantena tai neljäntenä yönä hän ei tullutkaan. Kun aamu tuli, hän sanoi: ”Mikään ei estänyt minua tulemasta teidän luoksenne, paitsi se tosiasia etät pelkäsin että siitä tehdään teille pakollinen.” (Bukhaari, 1129) Muslimin (761) kertoman version mukaan hän sanoi: ”…Mutta pelkäsin että yörukouksista tehtäisi teille pakollisia ettekä kykenisi suorittamaan niitä.”

Aika: Tarawiih-rukouksen aika on ’Ishaa-rukouksesta Fajrin alkuun asti. Se rukoillaan yöllä ’Ishaa-rukouksen jälkeen mutta ennen Witr-rukousta, jonka jälkeen ei enää tulisi rukoilla mitään (yön aikana). Rukouksen myöhästyttäminen yön myöhäisempään osaan on parempi, mutta jos pelkää ettei heräisi rukoilemaan, niin silloin on parempi rukoilla se aikaisin. Miesten on myös parempi rukoilla se moskeijalla jamaa’assa. Naisten on sallittua rukoilla se moskeijalla, mutta parempi rukoilla se kotonaan. (lisää…)