Väistämätön este

”Madaarij As-Saalikiin:issä (1/218-222) Ibn Al-Qayyimilla on osio niistä esteistä, joita Saatana laittaa sellaisen tielle, joka valitsee elää elämänsä Allahin takia. Hän mainitsee kuusi yleisesti tunnettua estettä siinä järjestyksessä, jossa ne tullaan heittämään uskovaisen polulle, niin, että joka pääsee yhden esteen ohi, kohtaa sitten seuraavan (epäusko, jota seuraa uudistukset uskonnossa, jota seuraavat suuret synnit, joita seuraavat pienet synnit, joita seuraavat sallitut teot jotka vievät huomion pois tottelevaisuuden teoista, joita seuraavat tottelevaisuuden teot jotka ovat alhaisempia palkkiossa kuin muut).

Mutta hän mainitsee seitsemännen ja viimeisen esteen sille, joka pääsee näiden kuuden yllä olevan ohi menestyksekkäästi:

“…Joten mikäli hän pääsee menestyksekkäästi näiden (Shaitaanin esteiden, ansojen ja juonien) läpi, niin on jäljellä enää yksi este, josta vihollinen (Saatana) häntä kutsuu, ja tämä on este, joka hänen on pakko kohdata. Jos jotkut olisivat säästyneet tältä esteeltä, niin he olisivat olleet Allahin Lähettiläät ja Profeetat, sekä kaikkein jaloimmat Hänen luomuksestaan.

Tämä on se este, että Saatana päästää joukkonsa valloilleen uskovaista vastaan useanlaisilla vahingontekotavoilla: Käden kautta, kielen kautta, sekä sydämen kautta. Tätä ilmenee yhdenmukaisesti sen hyvyyden asteen kanssa, joka uskovaisessa on. Joten mitä korkeampi hän on arvossa, sitä enemmän vihollinen laskee valloilleen joukkojaan ja auttaa heitä häntä vastaan, ja hukuttaa hänet alleen seuraajillaan ja liittolaisillaan usein eri tavoin.

Ei ole olemassa mitään keinoa, jolla hän voisi voittaa tämän esteen, sillä mitä vankkumattomampi hän on Allahin luokse kutsumisessa sekä Hänen määräystensä täyttämisessä, sitä enemmän vihollinen tulee päättäväisemmäksi asettaa hänet kiusaukseen typerien ihmisten kautta. Joten hän on pohjimmiltaan pukenut päälleen haarniskansa kohdatessaan tätä estettä, ja on ottanut asiakseen kohdata vihollisen (Saatanan) Allahin takia ja Hänen Nimeensä, ja hänen palvontansa niin tehdessään on parhaiden palvontaa niiden joukosta, jotka tuntevat Allahin … Ja ketkään eivät ole tästä tietoisia, paitsi ne, joilla on eheä ja täydellinen näkemys.” (lisää…)

Mainokset

Eristäytymisen hyötyjä

Abu Sa’iid Al-Khudrii sanoi: “Sanottiin: ‘Oi Allahin Lähettiläs, mikä on kaikkein hyveellisin teko?’ Hän sanoi: ’Jihaad Allahin tiellä.’ Hän (kysyjä) sanoi: ’Mikä sitten?’ Hän saws sanoi: ’Että mies eristää itsensä vuorille peläten Allahia ja vapauttaen ihmiset pahuudestaan.’” [Bukhaari ja Muslim]

Abu Haatim sanoi: ”Viisaan henkilön tulisi harjoittaa itsensä eristämistä ihmisistä yleisesti, sekä olla varovainen heidän kanssaan sekoittumisesta…”

’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Ota annoksesi eristäytymisestä…”

Sufiyaan ibn ’Uyaynah sanoi: ”Näin (Sufiyaan) Ath-Thawrin unessani ja sanoin hänelle: ’Neuvo minua.’ Hän sanoi: ’Vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa, vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa, vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa.’”

Ahmad ibn Hanbal sanoi: ”Näin Ibn As-Sammaakin1 kirjoittavan eräälle ystävälleen: ’Jos kykenet löytämään tien tehdä niin, tule Allahin palvojaksi yksin.’” (lisää…)

Tuomiopäivään valmistautuminen

Imaam Ibn Hajar Al-Asqalanin koskettava kokoelma Profeetan, Oikeamielisten edeltäjien sekä viisaiden ihmisten sanoja.

Neuvoja kahdessa lauseessa

On kerrottu että Profeetta saws sanoi: ”On olemassa kaksi piirrettä, ja mikään ei ole parempi kuin ne: Usko Allahiin ja muslimien hyödyttäminen. Ja on olemassa kaksi piirrettä, eikä mikään ole pahempi kuin ne: Vertaisten liittäminen Allahin rinnalle sekä muslimien vahingoittaminen.”

Profeetta saws sanoi: ”Istu oppineiden kanssa ja kuuntele viisaiden puhetta, sillä totisesti Allaah, Ylistetty, antaa viisauden valolla elämän kuolleelle sydämelle, aivan kuten hän antaa sadevedellä elämän kuolleelle maaperälle.”

Abu Bakr As-Sidiiq sanoi: ”Se, joka menee hautaan ilman elantoa on kuin hän haluaisi ylittää purjehtia meren yli ilman laivaa.”

’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Tämän maailman kunnia on omaisuudessa, ja Tuonpuoleisen kunnia on oikeamielisissä teoissa.”

’Uthmaan ibn ’Affaan sanoi: ”Dunyasta huolehtiminen on pimeys sydämessä, ja Tuonpuoleisesta huolehtiminen on valo sydämessä.”

’Ali ibn Abi Taalib sanoi: ”Se, joka tavoittelee tietoa, Paratiisi tulee tavoittelemaan häntä. Ja se, joka tavoittelee tottelemattomuutta, Helvetin tuli tulee tavoittelemaan häntä.”

Yahya ibn Mu’aadh sanoi: ”Kunniallinen ihminen ei ikinä olisi tottelematon Allahia kohtaan, ja viisas ihminen ei ikinä valitsisi Dunyaa Tuonpuoleisen sijaan.”

Al-A’mash sanoi: “Se, jonka pääoma on taqwa; kielet ovat kykenemättömiä kuvailemaan sitä omaisuutta, joka hänen hurskautensa on. Ja se, jonka pääoma on dunya; kielet ovat kykenemättömiä kuvailemaan hänen menetyksensä suuruutta hänen menetettyään hurskauden.” (lisää…)

Sydämet ovat Allahin astioita

Ibn Al-Qayyim

Palvelijaa ei piinaa mikään ankaruudessa suurempi rangaistus, kuin sydämen kovettuminen ja sen etäällä oleminen Allahista. Tuli on luotu sulattamaan kovettuneen sydämen; tämän sydämen, joka on kaikkein kaukaisin sydämistä Allahia kohtaan. Jos sydämestä tulee kovettunut, silmästä tulee kuiva.

On olemassa neljä asiaa jotka, kun rajoja rikotaan niitä koskien, kovettavat sydämen: ruoka, uni, puhe sekä yhdyntä. Sairaudesta kärsivä vartalo ei saa ravintoa ruuasta tai vedestä, ja samalla tavalla sairas sydän ei hyödy varoittamisesta tai kehoittamisesta.

Joka haluaa puhdistaa sydämensä, antakoon Allahille etusijan alhaisten halujensa sijaan.

Se sydän, joka pitää kiinni alhaisista haluistaan, on verhottu Allahilta sen näitä asioita kohtaan olevan riippuvuuden vahvuuden mukaisesti. Sydämet ovat Allahin astioita Hänen maansa päällä, täten kaikkein rakastetuimmat niistä Hänelle ovat ne, jotka ovat kaikkein pehmeimmät, puhtaimmat ja harhautumista vastustavimmat. (lisää…)

[huom. tämä on käännös englanninkielisestä tekstistä, ei omia sanojani]

Hassua, eikö olekin?

Jotain ajattelemisen aihetta…

•   Hassua, kuinka 20 euron seteli näyttää niin isolta kun viet sen moskeijaan, mutta niin pieneltä kun viet sen kauppaan.

•   Hassua, kuinka kauan kestää tehdä dhikriä tunnin ajan, mutta kuinka nopeasti joukkue  pelaa 60 minuuttia koripalloa.

•   Hassua, kuinka pitkiä pari moskeijalla vietettyä tuntia ovat, mutta kuinka lyhyitä ne ovat elokuvaa katsellessa.

•   Hassua, kuinka emme keksi  mitään sanottavaa rukoillessamme, mutta kuinka meillä ei ole mitään vaikeutta keksiä asioita, joista puhua ystävän kanssa.

•   Hassua, kuinka olemme jännittyneitä kun koripallopeli menee ylimääräisille heitoille, mutta valitamme kun Tarawiih Ramadanin aikana on pidempi kuin normaalisti.

•   Hassua, kuinka vaikeaa on lukea osa Koraanista, mutta kuinka helppoa on lukea 100 sivua bestseller-novellia.

•   Hassua, kuinka ihmiset haluavat saada eturivin paikan missä tahansa ottelussa tai konsertissa, mutta kompuroivat saadakseen takarivin paikan moskeijalla jotta voisivat kompuroida (nopeasti) ulos.

•   Hassua, kuinka tarvitsemme 2 tai 3 viikkoa varoitusaikaa saadakseen jonkin moskeija-tapahtuman sopimaan aikatauluumme, mutta voimme rukata aikatauluamme muita tapahtumia varten viime hetkelläkin.

•   Hassua, kuinka vaikeaa ihmisten on oppia tarpeeksi hyvin yksinkertaista saarnaamista kertoakseen muille, mutta kuinka yksinkertaista samojen ihmisten on ymmärtää ja toistaa juoruja.

•   Hassua, kuinka uskomme mitä sanomalehdessä sanotaan, mutta kyseenalaistamme sen mitä Koraani sanoo.

•   Hassua, kuinka kaikki haluavat päästä taivaaseen, kunhan heidän ei tarvitse uskoa, ajatella, sanoa tai tehdä mitään.

•   Hassua, kuinka voit lähettää tuhat vitsiä sähköpostilla ja ne leviävät kuin kulovalkea, mutta kun alat lähettää viestejä koskien Herraa, ihmiset miettivät kahdesti eteen päin lähettämistä.

HASSUA, EIKÖ OLEKIN?

Nauratko sinä?

Ajatteletko sinä?

Levitä Sanaa ja anna kiitosta Allahille, sillä Hän on Hyvä ja Armelias!

Pilkkaavan kielen tappaminen

Muhammad Ash-Shariif

Al-Ma’ruur ibn Suwayd kertoo kerran nähneensä Abu Dharrin – olkoon Allaah häneen tyytyväinen – kauniiseen shaaliin pukeutuneena. Hänen orjallaan, joka seisoi hänen vieressään, oli täysin samanlainen kuin se, lämmin ja kaunis.

Ma’ruur sanoi Abu Dharrille, “Kenties voisit ottaa palvelijasi shaalin ja antaa hänelle toisen (halvemman).”

“En ikinä,” sanoi Abu Dharr, “sillä minulla oli kerran palvelija jonka äiti ei ollut arabi, ja minä  kirosin hänet ja hänen äitinsä. Tämä palvelija meni Allahin Lähettilään saws luokse valittaen sanomistani sanoista. Kun Allahin Lähettiläs saws näki minut, hän sanoi, ’Oi Abu Dharr, sinä olet  mies, jossa on vielä jaahiliyyaa.’”

Näistä tuskallisista sanoista johtuen Abu Dharr puetti aina palvelijansa tismalleen samoihin vaatteisiin kuin  mitä hän itse käytti.

Rakkaat veljet ja siskot, Allahia kohtaan tehdään totelemattomuutta kaikkein eniten meidän kielillämme. On olemassa synti, joka liukuu joukossamme; synti, jonka monet ottavat kevytmielisesti; synti, jolle nauretaan; synti, joka saattaa aivan hyvin viedä jonkun Helvetin tuleen: Se on muiden loukkaamisen synti.

Lue huolellisesti tämä seuraava jae. Se on Allahin käsky, jooka alkaa kutsulla niille, joilla on uskoa. Allaah ta’aala sanoo Koraanissa:

”Oi te jotka uskotte, älköön yksi ryhmä pilkatko toista, (sillä) kenties he (joita pilkataan) ovat parempia kuin he; älköönkä naiset (pilkatko) toisia naisia, kenties he (joita pilkataan) ovat heitä parempia; älkääkä loukatko toisianne nimityksillä. Kuinka paha (asia) onkaan tottelemattomuuden nimitys uskon jälkeen. Ja jotka eivät kadu, niin he ovat niitä, jotka ovat väärintekijöitä.” [Al-Hujuraat 49:11]

Kenties se, jota pilkataan, on rakastetumpi Allahille. Subhaan Allaah, muistakaamme tämä jos ikinä yritämme pilkata jotakuta: kenties Allaah rakastaa häntä ja ei rakasta meitä. Eivätkö epäjumalanpalvojat pilkanneet Allahin Lähettilästä saws – ja me tiedämme että Allaah rakasti häntä eikä heitä. Eivätkö tekopyhät pilkanneet shaaboja – ja me tiedämme että Allaah rakasti sahaaboja eikä heitä.

Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Totisesti joku puhuu sanoja sellaisten joukosta, joita Allaah vihaa, välittämättä lainkaan siitä mitä hän sanoo, ja niillä sanoilla hänet singotaan Helvetin tuleen.” (Bukhaari) (lisää…)

Jihaad An-Nafs – Kamppaileminen omaa sielua vastaan

Maailma, ylivoimaisessa enemmistössään, kohtaa pahan aaltoja aallon perään; ja pahat himot, koettelemukset ja vaikeudet iskevät sitä; ja sitä hallitsevat saatanalliset aatteet sekä itsekkäät, pakottavat lait ja käsitteet, jotka tuhoavat kaikki ihmisen ominaisuudet, joita voidaan pitää hyveellisinä ja jaloina. Meidät saartaa ympäristö, joka on harhautunut totuudesta, antautunut haluilleen ja laitettu kiellettyjen himojensa koetukseen. Ja ihminen perii kaiken sen, minkä häntä ennen tulleet ovat jättäneet hänelle uskomusten turmeltuneisuudesta, harhautuneisuuden vallihaudoista, Paholaisen Sharii’alle alistumisesta, kielletyn sallimisesta, luvallisen kieltämisestä, ja kaikkiei alhaisimpien tekojen ja kuvottavimpien syntien kaunistelemisesta. Ja – tämän kanssa – hän haluaa kiihkeästi täyttää halunsa, koska hän on ollut ihmisten ja jinnien paholaisten saartamana.

Joten hän on ympäristön, kulttuurin, kasvatuksen, ajatuksten sekä kaiken häntä ympäröivän ja häneen vaikuttavan tuote; alkaen hänen perheestään, hänen kansastaan, koko ihmiskuntaan asti.

Tämä ihminen, mikäli Jumalallinen Johdatus on lähetetty alas hänen tähtensä, ja Allaah on näyttänyt hänelle tavat elää onnellisuudessa tässä elämässä ja seuraavassa, ja hänelle on annettu Allahin Kirjasta, ja Hän on suosinut häntä – suosiostaan – Lähettiläällä, joka ottaa hänet kädestä pitäen kohti sitä,  mikä on parempaa ja korkeampaa, ja järjestää hänen asiansa tässä elämässä oikeudenmuaisuuteen ja armoon perustuen, ja pelastaa hänet kaikelta mikä voisi olla syy hänen tuhoonsa tässä elämässä ja seuraavassa; mikäli kaikki tämä tapahtuisi, niin silloin hänen tilanteensa olisi hyvin erilainen.

Mutta, ihmisten joukossa on niitä, jotka tämä pahan kasautuma on nujertanut, ja joiden vaikutteet painostavat heitä, joten he eivät huolehdi uskonnosta eivätkä anna sille vähäisintäkään huomiota. Sen sijaan hän vähättelee uskontoa, ja pilkkaa sitä, ja hänellä on vihamielisyyttä niitä kohtaan jotka kutsuvat siihen, ja hän taistelee kaikkia niitä vastaan, jotka yrittävät muuttaa hänen tapansa ja istuttaa puhtaan siemenen hänen päähänsä paikalla olevan saastaisen, saatanallisen siemenen tilalle. (lisää…)